Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Utrecht keuren RSP regio Utrecht grotendeels goed

Datum nieuwsfeit: 18-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
18 mei 1999

Gezamenlijke aanpak verdrogingsbestrijding...
GS KEUREN HET REGIONAAL STRUCTUURPLAN (RSP) VAN HET BESTUUR REGIO UTRECHT (BRU) GROTENDEELS GOED

In 1997 stelde het BRU het partieel Regionaal Structuurplan vast. Dit RSP geeft de toekomstige ontwikkelingen aan voor het stadsgewest Utrecht (10 gemeenten) en is met name van belang voor de uitvoering van het VINEX-beleid tot het jaar 2005. Het gaat om de gemeenten De Bilt, Bunnik, Houten, Maarssen, Maartensdijk, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, Vleuten-De Meern en IJsselstein. In het RSP gaat het niet alleen om de nieuwe grootschalige woningbouwlocaties als Leidsche Rijn en Houten-Zuid, maar ook om woningbouw in het bestaande stedelijk gebied, nieuwe bedrijfsterreinen, bijbehorende wegen en openbaar vervoer en de ontwikkeling van regionaal groen.
Het RSP vormt de basis voor uitvoeringsafspraken met de 10 gemeenten.
Gedeputeerde Staten moeten het RSP goedkeuren.

RSP en streekplan
In de goedkeuringsprocedure bleek dat een aantal in het RSP opgenomen stedelijke ontwikkelingen in strijd is met het streekplan van de provincie. Het betreft onder andere de ontwikkeling van een aantal bedrijfsterreinen (MOB-complex in De Bilt en Galecopperzoom en Nieuwraven in Nieuwegein), het opwaarderen van een gedeelte van het bedrijfsterrein BARK in Houten naar een hoger niveau en de ontwikkeling van enkele woningbouwlocaties (Blokhoeve en Galecopperzoom in Nieuwegein). Voor deze locaties is de afwijkingsprocedure van het streekplan toegepast. GS zijn van mening dat deze locaties of ontwikkelingen aanvaardbaar zijn in het licht van het provinciaal ruimtelijk beleid.

Goedkeuring onthouden
Enkele ontwikkelingen zijn niet goedgekeurd. Ten eerste, de ontwikkeling van een bedrijfs-terrein aan de Koniningin Wilhelminaweg te Maartensdijk. Burgemeester en wethouders van Maartensdijk berichtten per brief af te zien van de ontwikkeling van een bedrijfsterrein op deze locatie;
Ten tweede, de woningbouwlocatie Punt van Plettenburg (Nieuwegein). Gelet op de geïsoleerde ligging ten opzichte van het bestaand stedelijk gebied van Nieuwegein plus belemmerende factoren als de veiligheidsafstand tot een gas- en hoofdwatertransportleiding is woningbouw hier planologisch niet aanvaardbaar. Tenslotte, de ontwikkeling van enkele groen-locaties die afwijken van Herinrichtingsplannen Noorderpark en Groenraven-Oost. Voor die afwijkingen wordt geen (financieel) perspectief op realisering geboden. Met een dergelijke ontwikkeling legt het RSP een onaanvaardbare planologische schaduwwerking op.

Vianen
In het RSP neemt de gemeente Vianen een bijzondere positie in, omdat deze gemeente in de provincie Zuid-Holland ligt. Vianen vormt onderdeel van het BRU en maakt ook deel uit van het RSP. GS Utrecht keuren het RSP goed, maar hebben rekening te houden met het beleid van Zuid-Holland. Overleg is gepleegd met Zuid-Holland over die onderdelen van het RSP, die afwijken van het beleid in Zuid-Holland. Het betreft de regionale functie (in plaats van de locale functie) van het ten oosten van Vianen te ontwikkelen bedrijfsterrein, en de heroverweging van het woningbouwprogramma voor Vianen voor de periode na 2000. In het streekplan van Zuid-Holland is het woningbouwprogramma voor Vianen tot 2005 vastgelegd. GS van Utrecht hebben uiteindelijk besloten dat de afwijkingen zo minimaal zijn dat er geen redenen zijn om hier goedkeuring aan te onthouden.

Tekort hoogwaardige werkgebieden
Het RSP stelt voor de bedrijfsterreinen BARK (Houten) en Nieuwraven (Nieuwegein) hoogwaardiger in te vullen. Het rijk is hier tegen, omdat er geen zicht is op de ontsluiting met Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). De provincie heeft besloten deze hoogwaardige invulling toch goed te keuren vanwege het grote tekort aan hoogwaardige werkgebieden in het stadsgewest. Daarom zou het rijk het HOV naar deze terreinen sneller moeten realiseren.

Evenwichtig plan
Gedeputeerde Staten vinden dat het RSP zich kenmerkt door een evenwichtige ruimtelijke ordening. Zij hebben waardering voor het plan en voor de manier waarop het tot stand is gekomen. In grote lijnen is het in overeenstemming met het streekplan en voor een aantal situaties zijn op- en aanmerkingen geplaatst. (Voor informatie: Marja van Beuren, (actueel@prvutr.nl) 030 - 258 32 07 na 14.30 uur: Gerard Ekelenkamp 030 - 258 3293)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie