Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Groningen voor meer marktwerking bij recycling afval

Datum nieuwsfeit: 18-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 18 mei 1999 Persbericht nr. 109

Provincie voor meer marktwerking bij recycling van afval

Gedeputeerde Staten willen meer marktwerking toestaan bij het recyclen van afval door het wijzigen van de doelmatigheidstoets. Deze wijziging houdt in dat GS bij het verlenen van vergunningen voor recyclingbedrijven niet alleen maar rekening houdt met de markt voor recycling in de provincie Groningen, maar voortaan uitgaan van de markt voor geheel Nederland. In 1997 hebben de provincies met elkaar afgesproken dat er in Nederland geen belemmeringen meer gelden voor het vervoer van afvalstoffen van de ene provincie naar de andere, als die afvalstoffen naar een recyclingbedrijf gaan. Omdat ook de binnengrenzen van landen van de Europese Unie voor recycling van afvalstoffen vrij zijn, is er in beginsel sprake van één Europese markt.

Doelmatigheidstoets

Tot voor kort was het zo dat de provincie bij het verlenen van dergelijke vergunningen nauwkeurig rekening hield met het aantal in onze provincie reeds vergunde bedrijven (het zgn. spreidingscriterium) en met de totale bij die bedrijven aanwezige verwerkingscapaciteit (het zgn. capaciteitscriterium). Dit alles op grond van de doelmatigheidstoets, die de provincie verplicht is uit te voeren op grond van de Wet milieubeheer.

Door de vergroting tot die Nederlandse en Europese markt vinden GS het niet meer terecht om bij de vergunningverlening aan recyclingbedrijven alleen nog maar rekening te houden met de provinciale markt. Daardoor kunnen er volgens GS dan ook meer vergunningen worden verleend dan in de oude situatie. Het weigeren van vergunning-aanvragen op grond van het spreidings- of capaciteitscriterium is vanaf nu dan ook niet meer aan de orde.

Doordat er minder belemmeringen zijn voor het aanvragen van een vergunning komt er meer ruimte voor marktwerking op het gebied van de recycling van afvalstoffen. De marktbeschermende werking van de oude doelmatigheidstoets is hiermee verdwenen.
Vanzelfsprekend moeten alle recyclingbedrijven wel aan dezelfde milieuhygiënische eisen voldoen, zoals die zijn vastgelegd in de vergunning-voorschriften.
De provincie heeft de bevoegdheid voor het verlenen van vergunningen aan autodemontagebedrijven per 1-1-99 overgedragen aan de gemeentebesturen. Gemeentebesturen toetsen de doelmatigheid van de vergunningaanvraag. Het is goed mogelijk, dat een gemeentebestuur, op grond van locatie-specifieke omstandigheden, tot een andere afweging komt dan de provincie.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie