Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie en Maastricht bespreken aanpassing Wiebengahal

Datum nieuwsfeit: 18-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Provincie en gemeente Maastricht in overleg over aanpassing Wiebengahal, inclusief tijdelijke voorziening archeologische collectie


74/99

Maastricht, 18 mei 1999

PROVINCIE EN GEMEENTE MAASTRICHT IN OVERLEG OVER AANPASSING WIEBENGAHAL, INCLUSIEF TIJDELIJKE VOORZIENING ARCHEOLOGISCHE COLLECTIE

Gedeputeerde Staten van Limburg en de Gemeente Maastricht zijn in overleg over de aanpassing van de Wiebengahal tot Archeologisch Centrum. In een rapport zijn door een werkgroep Archeologie een drietal modellen uitgewerkt voor aanpassing van de hal, waarvan twee modellen realiseerbaar worden geacht. In dit voorstel wordt 3/4 van het gebouw benut als expositieruimte. Eén verdieping van het gebouw wordt benut voor archeologische activiteiten van de gemeente Maastricht, die nu nog elders zijn ondergebracht. Aan de colleges van de gemeente Maastricht en Provinciale Staten wordt gevraagd de voorkeur uit te spreken voor model twee omdat dit, naar oordeel van de werkgroep, de meeste toekomstwaarde heeft. Het rapport vloeit voort uit de eerder op 8 december 1998 door Maastricht en de provincie Limburg ondertekende intentieverklaring. Het rapport wordt in de maanden mei en juni a.s. besproken door de betrokken commissies van respectievelijk provinciale staten en gemeenteraad.

Financiering
De gemeente en de provincie streven naar het bij de gemeente onderbrengen van het beheer en de exploitatie van de collectie archeologie.
Voor wat betreft de financiering van de investeringen wordt uitgegaan van een bijdrage van de Provincie Limburg in de kosten van de aanpassing van het gebouw alsmede van een bijdrage van het Rijk en sponsors in de resterende eenmalige investerings- en inrichtingskosten. Verder wordt een aanvrage voor een flankerend project voor het Europese programma Interreg IIc kansrijk geacht. Dit project richt zich op het revitaliseren in archeologisch, ruimtelijk en toeristisch opzicht van de oude Romeinse Steenweg van Keulen naar Bologne. Het Archeologisch Centrum zou een brandpunt kunnen vormen op deze route en er een belangrijke expositie aan kunnen wijden. Zodra er een bestuurlijk commitment is over het voorkeursmodel en de financiële aspecten daarvan, kan worden overgegaan tot de opstelling van een definitief plan en een daarop gebaseerde overeenkomst tussen de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht.

Rijk positief
Staatssecretaris Van der Ploeg toonde tijdens zijn werkbezoek van 19 april j.l. interesse in het totale plan en heeft toegezegd een financiële bijdrage te willen overwegen.
Er kan van worden uitgegaan dat finale besluitvorming op rijksniveau inzake het Archeologisch Centrum samenhangt met het nieuwe cultuurplan 2001-2004. Deze besluitvorming vindt plaats bij de behandeling van de rijksbegroting 2001 in het najaar van volgend jaar. Consequentie hiervan is dat er in de tussenliggende tijd een overgangsregeling getroffen moet worden waardoor zowel het Bonnefantenmuseum verder kan werken aan de implementatie van het ondernemingsplan, maar dat tegelijkertijd toch (delen van) de archeologiecollectie worden geëxposeerd.

De archeologische expositie.
Een voor alle partijen aanvaardbare oplossing is het realiseren van een (tijdelijke) archeologische expositie in de Wiebengahal. Een dergelijke overgangsmaatregel houdt tevens in dat er geen onomkeerbare processen ingang gezet worden.
Om de herontwikkeling van de Wiebengahal te bevorderen is het gewenst om de kunstwerken die daar nu nog zijn opgesteld te verwijderen en elders te plaatsen. Om die reden is in overleg met de betreffende kunstenaars naar een alternatief gezocht. Het Bonnefantenmuseum heeft overeenstemming bereikt met de kunstenaars over de verplaatsing van de beelden uit de Wiebengahal en de wederopbouw ervan op het binnenterrein van het museum.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie