Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Acties D66 voor een groene Hoeksche Waard

Datum nieuwsfeit: 18-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

D66 Oud-Beijerland

Ybema in Oud-Beijerland.

Staatssecretaris Ybema maakt kennis met Hoeksche Waard

Op de dag dat de oude man Wiegel de Eerste Kamer belachelijk maakte en een kabinetcrisis veroorzaakte, bracht staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) een uitgebreid werkbezoek aan de Hoeksche Waard.

D66: juist nu doorgaan met verzet heeft zin.

Ook staatssecretaris Ybema onder indruk open karakter Hoeksche Waard.

Hoeksche Waard – De brief die de afdelingen van D66 ruim een maand geleden aan het kabinet stuurde, is door de bewindslieden Apotheker (Landbouw) en Ybema (Economische Zaken) serieus opgepakt. Onlangs nodigde minister Apotheker zijn partijgenoten uit op het ministerie om tijdens een lang en openhartig gesprek de problematiek rondom de vestiging van glastuinbouw te bespreken. Afgelopen week bezocht staatssecretaris Ybema de Hoeksche Waard teneinde zelf de gebieden te kunnen aanschouwen die tijdens discussies ter sprake komen. Hij toonde zich zeer geïnteresseerd in het karakter van het gebied en de standpunten van diverse partijen. De uitkomsten van het gesprek en bezoek voeden de lokale politici van D66 met de gedachte dat verzet tegen ontwikkelingen zoals die in het streekplan genoemd worden juist nu noodzakelijk is.

De staatssecretaris werd dinsdag ontvangen op het gemeentehuis van Oud-Beijerland. Na een korte kennismaking met het college van B&W sprak Ybema met partijgenoten over de problematiek rondom de vestiging van een bedrijventerrein in de Hoeksche Waard. Vervolgens werd per minibus een tocht door de Hoeksche Waard gemaakt. Naast een aantal karakteristieke plekken werd uitgestapt en rondgekeken op alle plaatsen die ter discussie staan. Op de prachtig heldere dag werd eerst gestopt in het hart van de puntzak, waar de provincie graag een groot bedrijventerrein gevestigd ziet worden. Ybema was onder de indruk van de vergezichten die om hem heen een open en groene Hoeksche Waard opleverden, terwijl in de verte de bedrijven van Rotterdam en Moerdijk reikhalzend naar hun nieuwe vestigingsplaats uitkijken. Hoewel de bewindsman geen rechtstreekse bemoeienis heeft met de glastuinbouwproblematiek werd ook langs het beoogde gebied in de Ambachtsheerlijkheid gereden. Daarna werd een bezoek gebracht aan de gebieden ten zuiden en noorden van ’s Gravendeel die "uit de losse hand" door Pronk werden gekandideerd voor bedrijfsvestiging, omdat het door de aanleg van de HSL toch van de Hoeksche Waard losgesneden zou worden. Tot slot werd uitgebreid rondgekeken in de noordrand die ook tijdens en na het bezoek van minister Pronk herhaaldelijk als mogelijk locatie wordt genoemd. Tijdens de lunch sprak Ybema uitgebreid en openhartig met zijn lokale partijgenoten over de ruimtelijke ordening in de Hoeksche Waard.

Zinvol

De contacten met de bewindslieden werden als openhartig en zeer zinvol ervaren. Peter Riedijk (D66-raadslid in Cromstrijen):"Ik begrijp nu dat de Hoeksche Waard al meerdere malen hoog op de agenda heeft gestaan tijdens overleggen tussen Pronk, Apotheker en Ybema. Dat betekent dat er hoe dan ook op nationaal niveau over dit gebied beslist gaat worden en dat we niet voor niets als lokale afdelingen van D66 in onze brief aan minister Apotheker en staatssecretaris Ybema wezen op de "overhaaste provinciale dwaling op het gebied van de ruimtelijke inrichting", aldus Riedijk. Daarmee doelt hij onder meer op het streekplan dat onder meer de aanleg van een grootschalig glastuinbouwgebied mogelijk maakt, waartegen hij, maar ook de meerderheid van de raad van Cromstrijen, zich verzet. Ook zijn Oud-Beijerlandse collega John Stuurman kijkt tevreden op de contacten terug: "Het kabinet was (althans voor de crisis) van plan in elk geval voor de zomervakantie een beslissing te nemen". En daar hebben wij nu in elk geval onze visie aan toegevoegd. Gezien de druk op het kabinet om nu maar eens een beslissing te nemen, verwacht ik een aanwijzing waarbij het kabinet naar verwachting zal kiezen voor vestiging van of glastuinbouw of bedrijventerrein.

Middenlocatie.

De lokale D66-ers schatten nu in dat de middenlocatie voor het bedrijventerrein (de puntzak) van tafel is. Zij baseren hun verwachting op het feit dat de drie bewindslieden allen vinden dat vestiging op die plaats niet kan. Daar kan aan toegevoegd worden dat die locatie eigenlijk alleen in beeld is voor een groot bedrijventerrein als de A4 wordt aangelegd. Omdat het nut en noodzaak onderzoek van het kabinet heeft aangetoond dat er voor 2005 al behoefte is aan flink wat hectaren bedrijventerrein en de aanleg van de A4 voor die tijd niet te verwachten is, lijkt deze locatie te hebben afgedaan. Minder zeker zijn de democraten over de andere plannen. Zij constateren dat het kabinet voor een kleiner bedrijventerrein het oog laat vallen op de noordrand, terwijl de tuinders al claims voor grond in het zuiden indienen.

Verzet.

Na de contacten met de bewindslieden zijn de lokale D66-politici ervan overtuigd dat verzet tegen de plannen juist nu nog steeds zin heeft. Zij verwachten dat het kabinet tenminste één ruimteclaim op de Hoeksche Waard zal leggen. John Stuurman, woordvoerder van de tegenstanders van die ruimteclaim: "Een klein bedrijventerrein van bij voorbeeld 100 ha in de noordrand zal later onherroepelijk uitgroeien tot tenminste zo’n 250 hectaren." Naast het feit dat hij deze ontwikkeling voor de Hoeksche Waard ongewenst vindt, verwacht hij dat wegen, woningen en aanbod op de arbeidsmarkt straks in deze regio te kort zullen schieten. Nog maar niet te spreken over de werkelijke functie van de Hoeksche Waard, die hij omschrijft als "De groene buik". Indien de bedrijfsterreinontwikkeling in het noorden doorgaat zou er geen grootschalige glastuinbouw in het zuiden gevestigd worden. Dat klinkt Peter Riedijk wel als muziek in de oren, maar hij tekent daarbij tegelijk aan dat hij vreest dat de lobby van Amev/Fortis zo sterk is, dat het gebied hoe dan ook een rol zal spelen in de ruimtebehoefte van het te saneren Westland.

Kabinetscrisis.

Nu er na de afwijzing van het referendum een kabinetscrisis is ontstaan, is het de vraag of de beslissing over de Hoeksche Waard zo omstreden is dat een demissionair kabinet daar geen beslissing over mag nemen. Omdat de uiteindelijke beslissing toch altijd door het parlement goedgekeurd moet worden, vinden de vertegenwoordigers van D66 in de Hoeksche Waard het hoog tijd om ook het parlement te overtuigen van het open karakter van de Hoeksche Waard. Hun partijgenoten in de provincie en in de Tweede Kamer zijn tegen glastuinbouw en grootschalige bedrijfsterreinontwikkeling, maar de standpunten van sommige andere partijen zijn niet helder. Daarom zullen er binnenkort ook acties richting Tweede Kamer gestart worden.

Staatssecretaris Gerrit Ybema (D66) bezoekt Hoeksche Waard.

Op dinsdag 18 mei bezocht Staatssecretaris Ybema de Hoeksche Waard. Het vier uur durende bezoek vond plaats op uitnodiging van de Hoeksche Waardse afdelingen en was voornamelijk bedoeld als interne afstemming van D66. Na een korte ontvangst door het Oud-Beijerlandse college om even over half tien startte de ochtend met een kaartverkenning en eerste gespreksronde. Namens D66 in de Hoeksche Waard spraken Henk Malta, Peter Riedijk, Teun Scheurwater en John Stuurman met Gerrit Ybema en zijn politiek assistente Marion van Geest.

Vervolgens is een rondrit van een kleine twee uur door de Hoeksche Waard gemaakt, waarbij karakteristieke gebieden werden aangedaan en vanzelfsprekend de hotplaces als de Puntzak, de Ambachtsheerlijkheid, de omgevoing van 's Gravendeel en het noordelijke deel van de Hoeksche Waard. Op verschillende plaatsen werd uitgestapt. Een zeer belangstellende Ybema was onder de indruk van het open karakter van het eiland en is van mening dat het karakter van dit gebied zo veel mogelij gehandhaafd moet blijven. Tot slot werd tijdens een lunchbespreking in het gemeentehuis van Oud-Beijerland gesproken over strategie en visie. (we komen hier binnen enkele dagen op terug en zullen hier, maar ook via de media onze visie ventileren). Even na half twee vertrok de staatsecretaris om via enkele afspraken op het ministerie voor een handelsmissie naar Thailand te vertrekken. Ongeveer boven India vernam hij "de nacht van Wiegel"

Tijdens de lunch in Oud-Beijerland verklaarde hij al in geval van afstemming van het referendum zijn handelsmissie in Azië eerst af te maken.

D66 blijft inzetten op groene Hoeksche Waard.

Hoeksche Waard – Na het bezoek van staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) en het gesprek met minister Apotheker (Landbouw) is het voor de Hoeksche Waardse afdelingen van D66 helder dat het kabinet wil inzetten op in elk geval één ontwikkeling in de Hoeksche Waard. Of dat de glastuinbouw in het zuiden wordt of een bedrijventerrein aan de noordrand moet het kabinet nog uitmaken. D66 zal zich zo mogelijk nog intensiever dan tot nu toe in de gemeenten, de provincie en de Tweede Kamer verzetten tegen de dreigende ontwikkeling. Tevens erkennen alle bestuurslagen van de partij dat de Hoeksche Waard ook functies heeft die wel ontwikkeld moeten worden. Zo zal in samenhang met de agrariërs de natuur- en recreatiefunctie voor de randstad meer gestalte moeten krijgen.

De democraten herhaalden eigenlijk hun eerder genomen standpunt, maar wilden naar aanleiding van de contacten met de bewindslieden de standpunt nog eens opfrissen. D66 zal samen met de statenleden in de provincie en de Tweede Kamerfractie een strategie ontwikkelen om de standpunten verwezenlijkt te krijgen.

Deze conclusie betekent ook dat D66 zal blijven deelnemen aan de werkgroep De Groene Waard waarin politieke partijen, landschaps-, natuur en milieu-organisaties de krachten bundelen om de Hoeksche Waard open en groen te houden.

D66-ers in gesprek met Apotheker.

Tijdens de tweede bijeenkomst op 6 mei in "Klein Profijt" heeft de werkgroep, inmiddels aangevuld met b.v. de SGP de vervolgplannen besproken voor de acties tegen de voorgenomen ontwikkelingen in de Hoeksche Waard.

Werkgroep 1 gaat verder met het ontwikkelen van een statement waarin verwoord wordt welke functie de Hoeksche Waard heeft voor de Randstad. Daarnaast zullen acties richting kabinet, Tweede Kamer, maar ook richting provincie lopen.

De acties richting politiek betreffen het nadrukkelijk benaderen van Ybema en Apotheker. Dit is inmiddels gebeurd. Zo hadden Peter Riedijk (D66 Cromstrijen) en John Stuurman (D66 Oud-Beijerland) op maandag 10 mei een gesprek met landbouwminister Apotheker over het glastuinbouw standpunt van de partij. Tijdens een vijf kwartier durend gesprek zijn de standpunten van de lokale D66-ers en het ministerie uitgewisseld. Daarnaast zal een gericht offensief richting vaste kamercommissie Ruimtelijke Ordening plaatsvinden. Ook de Rotterdamse regio ontkomt niet aan de activiteiten van de groep. Burgemeester Opstelten wordt gevraagd de Hoeksche Waard te bezoeken zodat hij oook kenis kan nemen van de waarden van de Waard. Als voorzitter van de stadsregio kan hij vervolgens met kennis van zaken handelen.

Werkgroep twee gaat het beroep tegen het provinciale streekplan coordineren. Het streekplan zal vanaf 17 mei ter inzage liggen en vanaf dat moment is bezwaar mogelijk. Het aantekenen van een massaal bezwaar tegen het streekplan is van de baan. De juridische werkgroep zal wel een bezwaar voorbereiden dat inwoners van de Hoeksche Waard zelf in kunnen dienen. De werkgroep "De Groene Waard" heeft in overweging genomen om een opiniepeiling onder de bevolking van de Hoeksche Waard te organiseren. Deelnemers aan de actiegroep tot nu toe: HWL, Streekcommissie, Groen en Leefbaar, Politieke partijen( GroenLinks, Lokale partijen, SGP en D66), vertegenwoordigers van Natuurmonumenten en SOB en architect Mart Ros. De groep staat zeer open voor uitbreiding met personen en organisaties. De actie door de werkgroep wordt inmiddels financieel ondersteund door de Zuid_Hollandse Milieufederatie. Na het persbericht zijn diverse aanmeldingen binnengekomen.

John Stuurman, Israëlsdreef 12, 3262 NA Oud-Beijerland. Tel.0186-618853, 646151. E-mail: (jostu@gironet.nl). Fax 0186-646550.

Toelichting op een mening ? Schroom niet, bel gerust.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...