Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Acties D66 voor een groene Hoeksche Waard

Datum nieuwsfeit: 18-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

D66 Oud-Beijerland

Ybema in Oud-Beijerland.

Staatssecretaris Ybema maakt kennis met Hoeksche Waard

Op de dag dat de oude man Wiegel de Eerste Kamer belachelijk maakte en een kabinetcrisis veroorzaakte, bracht staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) een uitgebreid werkbezoek aan de Hoeksche Waard.

D66: juist nu doorgaan met verzet heeft zin.

Ook staatssecretaris Ybema onder indruk open karakter Hoeksche Waard.

Hoeksche Waard – De brief die de afdelingen van D66 ruim een maand geleden aan het kabinet stuurde, is door de bewindslieden Apotheker (Landbouw) en Ybema (Economische Zaken) serieus opgepakt. Onlangs nodigde minister Apotheker zijn partijgenoten uit op het ministerie om tijdens een lang en openhartig gesprek de problematiek rondom de vestiging van glastuinbouw te bespreken. Afgelopen week bezocht staatssecretaris Ybema de Hoeksche Waard teneinde zelf de gebieden te kunnen aanschouwen die tijdens discussies ter sprake komen. Hij toonde zich zeer geïnteresseerd in het karakter van het gebied en de standpunten van diverse partijen. De uitkomsten van het gesprek en bezoek voeden de lokale politici van D66 met de gedachte dat verzet tegen ontwikkelingen zoals die in het streekplan genoemd worden juist nu noodzakelijk is.

De staatssecretaris werd dinsdag ontvangen op het gemeentehuis van Oud-Beijerland. Na een korte kennismaking met het college van B&W sprak Ybema met partijgenoten over de problematiek rondom de vestiging van een bedrijventerrein in de Hoeksche Waard. Vervolgens werd per minibus een tocht door de Hoeksche Waard gemaakt. Naast een aantal karakteristieke plekken werd uitgestapt en rondgekeken op alle plaatsen die ter discussie staan. Op de prachtig heldere dag werd eerst gestopt in het hart van de puntzak, waar de provincie graag een groot bedrijventerrein gevestigd ziet worden. Ybema was onder de indruk van de vergezichten die om hem heen een open en groene Hoeksche Waard opleverden, terwijl in de verte de bedrijven van Rotterdam en Moerdijk reikhalzend naar hun nieuwe vestigingsplaats uitkijken. Hoewel de bewindsman geen rechtstreekse bemoeienis heeft met de glastuinbouwproblematiek werd ook langs het beoogde gebied in de Ambachtsheerlijkheid gereden. Daarna werd een bezoek gebracht aan de gebieden ten zuiden en noorden van ’s Gravendeel die "uit de losse hand" door Pronk werden gekandideerd voor bedrijfsvestiging, omdat het door de aanleg van de HSL toch van de Hoeksche Waard losgesneden zou worden. Tot slot werd uitgebreid rondgekeken in de noordrand die ook tijdens en na het bezoek van minister Pronk herhaaldelijk als mogelijk locatie wordt genoemd. Tijdens de lunch sprak Ybema uitgebreid en openhartig met zijn lokale partijgenoten over de ruimtelijke ordening in de Hoeksche Waard.

Zinvol

De contacten met de bewindslieden werden als openhartig en zeer zinvol ervaren. Peter Riedijk (D66-raadslid in Cromstrijen):"Ik begrijp nu dat de Hoeksche Waard al meerdere malen hoog op de agenda heeft gestaan tijdens overleggen tussen Pronk, Apotheker en Ybema. Dat betekent dat er hoe dan ook op nationaal niveau over dit gebied beslist gaat worden en dat we niet voor niets als lokale afdelingen van D66 in onze brief aan minister Apotheker en staatssecretaris Ybema wezen op de "overhaaste provinciale dwaling op het gebied van de ruimtelijke inrichting", aldus Riedijk. Daarmee doelt hij onder meer op het streekplan dat onder meer de aanleg van een grootschalig glastuinbouwgebied mogelijk maakt, waartegen hij, maar ook de meerderheid van de raad van Cromstrijen, zich verzet. Ook zijn Oud-Beijerlandse collega John Stuurman kijkt tevreden op de contacten terug: "Het kabinet was (althans voor de crisis) van plan in elk geval voor de zomervakantie een beslissing te nemen". En daar hebben wij nu in elk geval onze visie aan toegevoegd. Gezien de druk op het kabinet om nu maar eens een beslissing te nemen, verwacht ik een aanwijzing waarbij het kabinet naar verwachting zal kiezen voor vestiging van of glastuinbouw of bedrijventerrein.

Middenlocatie.

De lokale D66-ers schatten nu in dat de middenlocatie voor het bedrijventerrein (de puntzak) van tafel is. Zij baseren hun verwachting op het feit dat de drie bewindslieden allen vinden dat vestiging op die plaats niet kan. Daar kan aan toegevoegd worden dat die locatie eigenlijk alleen in beeld is voor een groot bedrijventerrein als de A4 wordt aangelegd. Omdat het nut en noodzaak onderzoek van het kabinet heeft aangetoond dat er voor 2005 al behoefte is aan flink wat hectaren bedrijventerrein en de aanleg van de A4 voor die tijd niet te verwachten is, lijkt deze locatie te hebben afgedaan. Minder zeker zijn de democraten over de andere plannen. Zij constateren dat het kabinet voor een kleiner bedrijventerrein het oog laat vallen op de noordrand, terwijl de tuinders al claims voor grond in het zuiden indienen.

Verzet.

Na de contacten met de bewindslieden zijn de lokale D66-politici ervan overtuigd dat verzet tegen de plannen juist nu nog steeds zin heeft. Zij verwachten dat het kabinet tenminste één ruimteclaim op de Hoeksche Waard zal leggen. John Stuurman, woordvoerder van de tegenstanders van die ruimteclaim: "Een klein bedrijventerrein van bij voorbeeld 100 ha in de noordrand zal later onherroepelijk uitgroeien tot tenminste zo’n 250 hectaren." Naast het feit dat hij deze ontwikkeling voor de Hoeksche Waard ongewenst vindt, verwacht hij dat wegen, woningen en aanbod op de arbeidsmarkt straks in deze regio te kort zullen schieten. Nog maar niet te spreken over de werkelijke functie van de Hoeksche Waard, die hij omschrijft als "De groene buik". Indien de bedrijfsterreinontwikkeling in het noorden doorgaat zou er geen grootschalige glastuinbouw in het zuiden gevestigd worden. Dat klinkt Peter Riedijk wel als muziek in de oren, maar hij tekent daarbij tegelijk aan dat hij vreest dat de lobby van Amev/Fortis zo sterk is, dat het gebied hoe dan ook een rol zal spelen in de ruimtebehoefte van het te saneren Westland.

Kabinetscrisis.

Nu er na de afwijzing van het referendum een kabinetscrisis is ontstaan, is het de vraag of de beslissing over de Hoeksche Waard zo omstreden is dat een demissionair kabinet daar geen beslissing over mag nemen. Omdat de uiteindelijke beslissing toch altijd door het parlement goedgekeurd moet worden, vinden de vertegenwoordigers van D66 in de Hoeksche Waard het hoog tijd om ook het parlement te overtuigen van het open karakter van de Hoeksche Waard. Hun partijgenoten in de provincie en in de Tweede Kamer zijn tegen glastuinbouw en grootschalige bedrijfsterreinontwikkeling, maar de standpunten van sommige andere partijen zijn niet helder. Daarom zullen er binnenkort ook acties richting Tweede Kamer gestart worden.

Staatssecretaris Gerrit Ybema (D66) bezoekt Hoeksche Waard.

Op dinsdag 18 mei bezocht Staatssecretaris Ybema de Hoeksche Waard. Het vier uur durende bezoek vond plaats op uitnodiging van de Hoeksche Waardse afdelingen en was voornamelijk bedoeld als interne afstemming van D66. Na een korte ontvangst door het Oud-Beijerlandse college om even over half tien startte de ochtend met een kaartverkenning en eerste gespreksronde. Namens D66 in de Hoeksche Waard spraken Henk Malta, Peter Riedijk, Teun Scheurwater en John Stuurman met Gerrit Ybema en zijn politiek assistente Marion van Geest.

Vervolgens is een rondrit van een kleine twee uur door de Hoeksche Waard gemaakt, waarbij karakteristieke gebieden werden aangedaan en vanzelfsprekend de hotplaces als de Puntzak, de Ambachtsheerlijkheid, de omgevoing van 's Gravendeel en het noordelijke deel van de Hoeksche Waard. Op verschillende plaatsen werd uitgestapt. Een zeer belangstellende Ybema was onder de indruk van het open karakter van het eiland en is van mening dat het karakter van dit gebied zo veel mogelij gehandhaafd moet blijven. Tot slot werd tijdens een lunchbespreking in het gemeentehuis van Oud-Beijerland gesproken over strategie en visie. (we komen hier binnen enkele dagen op terug en zullen hier, maar ook via de media onze visie ventileren). Even na half twee vertrok de staatsecretaris om via enkele afspraken op het ministerie voor een handelsmissie naar Thailand te vertrekken. Ongeveer boven India vernam hij "de nacht van Wiegel"

Tijdens de lunch in Oud-Beijerland verklaarde hij al in geval van afstemming van het referendum zijn handelsmissie in Azië eerst af te maken.

D66 blijft inzetten op groene Hoeksche Waard.

Hoeksche Waard – Na het bezoek van staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) en het gesprek met minister Apotheker (Landbouw) is het voor de Hoeksche Waardse afdelingen van D66 helder dat het kabinet wil inzetten op in elk geval één ontwikkeling in de Hoeksche Waard. Of dat de glastuinbouw in het zuiden wordt of een bedrijventerrein aan de noordrand moet het kabinet nog uitmaken. D66 zal zich zo mogelijk nog intensiever dan tot nu toe in de gemeenten, de provincie en de Tweede Kamer verzetten tegen de dreigende ontwikkeling. Tevens erkennen alle bestuurslagen van de partij dat de Hoeksche Waard ook functies heeft die wel ontwikkeld moeten worden. Zo zal in samenhang met de agrariërs de natuur- en recreatiefunctie voor de randstad meer gestalte moeten krijgen.

De democraten herhaalden eigenlijk hun eerder genomen standpunt, maar wilden naar aanleiding van de contacten met de bewindslieden de standpunt nog eens opfrissen. D66 zal samen met de statenleden in de provincie en de Tweede Kamerfractie een strategie ontwikkelen om de standpunten verwezenlijkt te krijgen.

Deze conclusie betekent ook dat D66 zal blijven deelnemen aan de werkgroep De Groene Waard waarin politieke partijen, landschaps-, natuur en milieu-organisaties de krachten bundelen om de Hoeksche Waard open en groen te houden.

D66-ers in gesprek met Apotheker.

Tijdens de tweede bijeenkomst op 6 mei in "Klein Profijt" heeft de werkgroep, inmiddels aangevuld met b.v. de SGP de vervolgplannen besproken voor de acties tegen de voorgenomen ontwikkelingen in de Hoeksche Waard.

Werkgroep 1 gaat verder met het ontwikkelen van een statement waarin verwoord wordt welke functie de Hoeksche Waard heeft voor de Randstad. Daarnaast zullen acties richting kabinet, Tweede Kamer, maar ook richting provincie lopen.

De acties richting politiek betreffen het nadrukkelijk benaderen van Ybema en Apotheker. Dit is inmiddels gebeurd. Zo hadden Peter Riedijk (D66 Cromstrijen) en John Stuurman (D66 Oud-Beijerland) op maandag 10 mei een gesprek met landbouwminister Apotheker over het glastuinbouw standpunt van de partij. Tijdens een vijf kwartier durend gesprek zijn de standpunten van de lokale D66-ers en het ministerie uitgewisseld. Daarnaast zal een gericht offensief richting vaste kamercommissie Ruimtelijke Ordening plaatsvinden. Ook de Rotterdamse regio ontkomt niet aan de activiteiten van de groep. Burgemeester Opstelten wordt gevraagd de Hoeksche Waard te bezoeken zodat hij oook kenis kan nemen van de waarden van de Waard. Als voorzitter van de stadsregio kan hij vervolgens met kennis van zaken handelen.

Werkgroep twee gaat het beroep tegen het provinciale streekplan coordineren. Het streekplan zal vanaf 17 mei ter inzage liggen en vanaf dat moment is bezwaar mogelijk. Het aantekenen van een massaal bezwaar tegen het streekplan is van de baan. De juridische werkgroep zal wel een bezwaar voorbereiden dat inwoners van de Hoeksche Waard zelf in kunnen dienen. De werkgroep "De Groene Waard" heeft in overweging genomen om een opiniepeiling onder de bevolking van de Hoeksche Waard te organiseren. Deelnemers aan de actiegroep tot nu toe: HWL, Streekcommissie, Groen en Leefbaar, Politieke partijen( GroenLinks, Lokale partijen, SGP en D66), vertegenwoordigers van Natuurmonumenten en SOB en architect Mart Ros. De groep staat zeer open voor uitbreiding met personen en organisaties. De actie door de werkgroep wordt inmiddels financieel ondersteund door de Zuid_Hollandse Milieufederatie. Na het persbericht zijn diverse aanmeldingen binnengekomen.

John Stuurman, Israëlsdreef 12, 3262 NA Oud-Beijerland. Tel.0186-618853, 646151. E-mail: (jostu@gironet.nl). Fax 0186-646550.

Toelichting op een mening ? Schroom niet, bel gerust.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie