Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie Groot-, Midden- en Kleinbedrijf Maassluis

Datum nieuwsfeit: 19-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO110
Datum: 11 mei 1999

Commissie Groot-, Midden- en Kleinbedrijf vergadert op 19 mei

Op woensdag 19 mei 1999 is er een openbare vergadering van de commissie Groot-, Midden- en Kleinbedrijf (GMK) in het stadhuis aan de Koningshoek. De vergadering wordt gehouden in de Loggerzaal en begint om 20.00 uur.

Op de agenda van de vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen:

* Van de inspraakprocedure aangaande de "Ontwikkelingsvisie Koningshoek e.o." is een eindverslag opgesteld. Hierin zijn de zienswijzen van de insprekers weergegeven. Het eindverslag en het van de Provinciale Planologische Commissie (PPC) ontvangen advies over de ontwikkelingsvisie worden ter kennisneming aan de commissie voorgelegd.

* Ten aanzien van het voorontwerp-bestemmingsplan "Vogelwijk" zijn reacties ontvangen in het kader van de inspraak en het wettelijk vooroverleg. Daarnaast zijn nog enkele andere verzoeken en opmerkingen ontvangen. Deze zijn verwerkt in adviezen aan het college. De commissie wordt gevraagd hiermee in te stemmen, zodat de wijzigingen in het plan kunnen worden verwerkt en het plan formeel in procedure kan worden gebracht.
* De commissie zal in deze vergadering worden geïnformeerd over de beslissing van het college aangaande de gemaakte keuze uit de ingediende offertes voor het maken van een ontwikkelingsvisie voor de Binnenstad.

Vragenhalfuur en inspreken
Iedere commissievergadering begint na opening van de vergadering met het vragenhalfuur. Bij dit agendapunt kunnen belangstellenden vragen stellen of opmerkingen maken over zaken die wel tot het werkterrein van de betreffende commissie horen, maar niet op de agenda van die vergadering staan.
Op onderwerpen die wel op de agenda van de vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende vergaderstukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Voor het inzien van deze stukken is het informatiecentrum geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot
16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag kunnen geïnteresseerden de commissiemappen inzien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan (tijdens de openingstijden van de bibliotheek).

Laatste wijziging: 10 May 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie