Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarverslag Domeinen 1998: Opnieuw recordopbrengst

Datum nieuwsfeit: 19-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Jaarverslag Domeinen 1998: Opnieuw recordopbrengstPersberichtnr.

99/112

Den Haag

19 mei 1999

JAARVERSLAG DOMEINEN 1998: OPNIEUW RECORDOPBRENGST

Vandaag heeft Staatssecretaris Vermeend het jaarverslag van de dienst Domeinen aan de Tweede Kamer aangeboden. Domeinen boekte in 1998 een recordopbrengst van ruim 1.384 miljoen aan ontvangsten, tegenover
1.105 miljoen in 1997. De uitgaven, die al jaren een stabiel patroon te zien geven, kwamen in 1998 met ruim 134 miljoen iets lager uit dan in 1997 ( 137 miljoen).

Ontvangsten uit verkoop en exploitatie van onroerende zaken

Het recordbedrag aan ontvangsten in 1998 wordt veroorzaakt door het grote aantal agrarische verkopen met een totale opbrengst van 475 miljoen, 300 miljoen meer dan in 1997. De hausse in agrarische verkopen is mede het gevolg van het gewijzigd agrarisch verkoopbeleid dat eind 1997 werd vastgesteld. De ontvangsten uit verkopen van Defensie objecten ( 95 miljoen), de tweede grote ontvangstenbron van Domeinen, zijn in 1998 70 miljoen lager uitgekomen dan het jaar daarvoor. Er was ook een uitschieter: de opbrengst van 100 miljoen voor de verkoop van de panden van Arbeidsvoorziening Nederland (ARBVO). De ontvangsten uit exploitatie bedroegen ruim 244 miljoen en liggen daarmee op het niveau van 1997 ( 246 miljoen) De belangrijkste opbrengsten uit explotatie komen uit (erf)pacht en verhuring van grond en gebouwen: 165 miljoen.

Uitgaven zakelijke lasten

De grootste uitgavenpost van Domeinen is de betaling van zakelijke lasten, zoals de OZB en waterschapslasten ( 75 miljoen). Deze uitgaven zijn ten opzichte van 1997 vrijwel gelijk gebleven

( 76 miljoen).

Ontvangsten uit verkoop van roerende zaken

De verkoopopbrengsten van roerende zaken zijn gedaald ten opzichte van 1997 met in totaal ruim 60 miljoen. Deze daling wordt grotendeels verklaard door minder aanbod van Defensiegoederen. Daarnaast zijn er in 1997 meer incidentele ontvangsten geweest dan in 1998, o.a. in verband met verzelfstandigingen. Overigens vertoont de verkoopopbrengst van roerende zaken in het kader van de ontnemingswetgeving (Plukze) vanaf 1994 een stijgende lijn. In 1998 brachten deze verkopen ruim 2 miljoen op.

Bezittingen en beheer

Het beheersareaal van Domeinen bedroeg op 31 december 1998 ruim
1.660.00 ha. Hiervan bestaat zon 90 procent uit water. Van het totale grondareaal is ruim 120.000 ha in volledig beheer bij Domeinen. Het grootste deel van deze gronden (ruim 100.000 ha) heeft een agrarische bestemming en ligt voor het merendeel in de IJsselmeerpolders (78.000 ha).

In vergelijking met 1997 is het areaal met circa 13.500 ha afgenomen. De belangrijkste afname vond plaats in de IJsselmeerpolders, waar ongeveer 11.000 ha landbouwgronden werd verkocht. Het aantal erven en gebouwen is eveneens gedaald met ruim 300 tot 415.

Nieuwe strategie in gang

Nadat in 1997 een nieuwe strategie voor Domeinen was neergezet, werd in 1998 begonnen met een ingrijpend veranderingstraject. Doel: Domeinen omvormen tot een professionele facilitaire dienst voor de hele Rijksdienst. Domeinen Onroerende Zaken als makelaar voor de Rijksoverheid met een klantgerichte benadering en kwaliteitsproducten, waarbij de markt als uitgangspunt dient. Domeinen Roerende Zaken als dienstverlenend bedrijf in de ruimste zin van het woord voor opslag, bewaring en verkoop van roerende zaken.

De dienst Domeinen

De dienst Domeinen is onderdeel van het Ministerie van Financiën en vertegenwoordigt de Staat als eigenaar van gebouwen, gronden, objecten en roerende zaken. Domeinen heeft als kerntaken: marktconforme verkoop van roerende en onroerende zaken; beheer en ingebruikgeving van onroerende zaken die (nog) niet verkocht kunnen worden; betaling van zakelijke lasten over onroerende zaken van de Staat en bewaring van inbeslaggenomen zaken.

Bij de uitvoering van de taken wordt niet alleen gekeken naar een zo gunstig mogelijk financieel resultaat maar wordt ook rekening gehouden met het beleid en de belangen van andere overheidsinstellingen.


----------------------------

Het jaarverslag Domeinen 1998 is verkrijgbaar bij de afdeling Bedrijfs- en Publieksvoorlichting van het Ministerie van Financiën (070 - 3427542).

Woordvoerders: mw. drs. M.M. Stegeman (070-342 8308) / A. Duisters (070 - 342 7141).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie