Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Van den Brande bij Fabrimetal-Vlaanderen

Datum nieuwsfeit: 20-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER LUC VAN DEN BRANDE

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

20 mei 1999

Luc Van den Brande den Brande minister-president van de Vlaamse regering

«Europa en de wereld :
kompas voor wetenschap, technologie en innovatie in Vlaanderen»

Slottoespraak voor de
Algemene Vergadering van Fabrimetal-Vlaanderen Donderdag 20 mei 1999 - Diamant Building, Brussel.

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de vice-voorzitter,
Mijnheer de directeur-generaal,
Heren professoren,
Dames en Heren,

Fabrimetal-Vlaanderen verdient aanmoediging voor zijn inzet, om innovatie als strategische uitdaging in het bedrijfsbeleid te integreren. Omdat Vlaamse ondernemers met kennis, creativiteit, durf, innovativiteit en ondernemerschap "het verschil" maken in de economische groei en de daling van de werkloosheid.

De regio's: natuurlijke dragers van innovatie

In een tijdspanne van 10 jaar groeide de werkgelegenheid in heel Vlaanderen netto met 230.000 jobs, het verschil tussen nieuwe jobs en verloren arbeidsplaatsen is dus positief en groot. Het aantal niet-werkende werkzoekenden is in vier jaar tijd met een kwart gedaald, het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met één derde. Dat is al een flink eind op weg naar de halvering op middellange termijn, die in het regeerakkoord voorop werd gezet. De werkloosheidsgraad bedraagt in Vlaanderen slechts 5.3%, in heel België gemiddeld 8.7%, en in Europa 11.2%.

De krachtige sociaal-economische dynamiek is te danken aan gemotiveerde werknemers en dynamische ondernemers, en aan goede omstandigheden. Voor die omstandigheden is de politiek mee verantwoordelijk. De Vlaamse regering voert een economisch beleid, waarin initiatief en ondernemerschap kunnen gedijen, en waarin wetenschap en technologie een belangrijke rol spelen. In tegenstelling tot wat men vroeger geloofde, brengt dit beleid netto werkgelegenheid tot stand, en niet alleen voor hooggeschoolden.

Dat Vlaanderen een aantrekkelijke omgeving is om te investeren, blijkt uit het recordaantal buitenlandse investeringen dat de jongste maanden toestroomt: in het eerste kwartaal van dit jaar werden reeds 50 miljard investeringen beslist, goed voor 3.500 nieuwe rechtstreekse jobs en 14.000 jobs door afgeleide effecten. In 1997 was nog een heel jaar nodig om dat resultaat te bereiken.

Dit positieve beeld mag ons de strategische uitdagingen niet uit het oog doen verliezen. Het bedrijfsleven is in beweging. De sluiting van Renault heeft een bezinning in gang heeft gezet. Het Vlaams Parlement vroeg op 29 april 1998, in de resolutie betreffende een strategisch beleid voor de automobiel- en toeleveringsindustrie in Vlaanderen, dat de Vlaamse regering "het innovatiepotentieel van de toeleveringsindustrie zou versterken meer bepaald door middel van een coherent innovatie- en clusterbeleid dat de vorming van clusters en de oprichting van speerpuntcentra mogelijk maakt en stimuleert."

De Vlaamse toeleveranciers in de automobielindustrie dienden in juli 1997 met de steun van Fabrimetal Vlaanderen een concreet clustervoorstel in. Het is het grootste clusterproject binnen Vlaanderen, en het heeft verregaande financiële gevolgen voor de Vlaamse begroting. Daarom streefde ik van bij het begin naar een zo breed mogelijk draagvlak voor het project, wat de nodige tijd vroeg. Het voorstel werd uitgebreid besproken met tal van betrokken partijen [de initiatiefnemers, de Vlaamse minister bevoegd voor economie, de GOM-Limburg, de Europese Commissie, het Managementcomité voor het doelstelling 2-gebied, het Limburgfonds, het IWT, de Inspectie van Financiën, enz. ]. Tijdens dit proces werden zo veel mogelijk vragen opgehelderd en obstakels uit de weg geruimd.

Ik heb het initiatief genomen, om nog de volgende weken tot een beslissing van de Vlaamse regering hierover te kunnen komen. Dit moet een voldoende signaal zijn voor de initiatiefnemers om de concrete start van het project Flanders Drive de komende maanden grondig voor te bereiden, zodat de Vlaamse regering in het najaar op basis van een volledig dossier een eindbeslissing kan nemen.

Dames en Heren,

Dit project is een voorbeeld van regionale dynamiek. Ik stel vast, dat regionale dynamiek sinds kort internationaal erkend wordt als een bron van werkgelegenheid. Dat is een aanmoediging om in de komende jaren verder te bouwen op de lijnen die we uittekenden. Een recente studie die gebruik maakt van gegevens van de Europese Investeringsbank, toont aan dat in drie Europese landen (België, Italië en Duitsland) de interne regionale verschillen inzake werkloosheid en economische groei groot zijn, en zelfs nog verder aangroeien, terwijl ze in de andere landen zoals Nederland zeer klein zijn. De drie landen hebben centralistische regelingen voor de arbeidsmarkt: lonen en arbeidsvoorwaarden worden er uniform geregeld. Dit zou een verlies aan werkgelegenheid van 2 % opleveren.

Hoewel de cijfers dus het tegendeel aantonen, beweren sommigen recent dat een unitaire benadering meer waarborgen inhoudt. De federale diensten voor wetenschapsbeleid - de DWTC - pleitten onlangs paginagroot om hun diensten unitair te houden. Opnieuw werd het idee geopperd om de VDAB weer nationaal te bundelen. Welnu, ik geloof dat juist op deze beide terreinen de regionalisering een positieve energie heeft vrijgemaakt, en een dynamiek in gang heeft gezet die bij een unitaire benadering onmogelijk bleek. Vandaag hoorde u ook van prof. Utterback dat de regio's en niet de staten de beste drager zijn van innovatie. Een breed gedeelte van de wetenschappelijke wereld deelt deze opvattingen. Ik stel ook vast dat sociale partners in de andere regio's, zoals de Union Wallonne des Entreprises, voor een eigen regionale dynamiek pleiten. Mijn besluit luidt, dat men ook op institutioneel vlak moet durven verdergaan.

Hogere uitgaven

Vlaanderen besteedde in 1995 slechts 1,63 % van het BRP aan O&O. Driekwart van die inspanning werd door bedrijven geleverd. In een gemiddeld OESO-land gaat 2% naar O&O, in een 50/50 verhouding. Vlaanderen heeft in 1996 op eigen kracht een inhaalbeweging ingezet. Aan een basisprogramma van circa 8OO mln. Euro werden 500 miljoen Euro toegevoegd. Dat brengt Vlaanderen nagenoeg bij het het OESO-gemiddelde.

Fabrimetal-Vlaanderen bepleit de doortrekking van budgettaire inhaalbeweging in de volgende legislatuur. Uiteraard zullen het herverkozen Vlaams Parlement en de Vlaamse regering een budgettaire koers moeten uitstippelen, die binnen de marges blijft. Ik geloof dat de inhaalbeweging op peil moet blijven. Verder meen ik dat ook de bedrijfswereld, hoewel die historisch het grootste aandeel van de O&O-uitgaven droeg, in een gezonde dynamiek zijn inspanningen voor O&O moet verhogen samen met de overheid, gekoppeld aan creatieve sociale afspraken over innovatie. Vanzelfsprekend zou een grotere fiscale autonomie voor de deelstaten ook de mogelijkheid scheppen om, daar waar ze effectief en efficiënt kunnen zijn, fiscale instrumenten te hanteren in het innovatiebeleid. Ik verwelkom de steun van Fabrimetal-Vlaanderen voor deze idee.

Administratieve en wettelijke kader

Het innovatiedecreet werd op 5 mei jongstleden in het Vlaams Parlement goedgekeurd. Het is een kleine, maar noodzakelijke schakel in een meer efficiënt overheidsbeleid voor de aanmoediging van innovatie. Ik ben overtuigd, dat het horizontaal beleidsplan voor inovatie, dat de Vlaamse regering krachtens het innovateidecreet moet voorleggen, een verdieping van het innovatiebeleid zal meebrengen, en dat het een homogene - wat niet hetzelfde is als een centralistische aanpak ! ! - binnen de Vlaamse regering en administratie waarborgt.

Betere valorisatie

De uiteindelijke toetsteen voor het innovatiebeleid moet echter blijven liggen bij de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde die tot stand gebracht worden. In het verlengde hiervan spreekt het vanzelf dat het bedrijfsleven een sterke beleidsinspraak heeft. Fabrimetal Vlaanderen schuift in zijn beleidsplan enkele stimulerende ideeën vooruit, om het instrumentarium voor het innovatiebeleid beter af te stemmen op de snel veranderende noden van de industrie. Het gesprek over dit soort ideeën kan in de raad van bestuur van het IWT-Vlaanderen daadwerkelijk door het bedrijfsleven aangetrokken en gestuurd worden.

Maatschappelijk draagvlak en buitenlandse erkenning.

De Vlaamse regering draagt zorg voor een maatschappelijke en strategische aanpak, zoals met het actieprogramma PC/KD dat de democratisering van de ICT-technologie bevordert. De nieuwe formule van de innovatie-opleidingen geeft een meer directe, vraaggerichte invulling van de opleidingsnoden. Het is een eerste aanzet voor een beleid, dat in de komende legislatuur aan permanente vorming een centrale plaats zal toebedelen. Zowel de permanente vorming met economische finaliteit als de vorming met een meer maatschappelijk- vormend oogmerk zullen een stevige impuls krijgen.

Mijnheer de Voorzitter,
Dames en Heren,

Deze cijfers bevestigen het beeld van een innovatief Vlaanderen : de erkenning gaat in de eerste plaats naar uw inzet. Innovatie wordt aan de basis gedragen door de inzet en creativiteit van zovele ondernemende Vlamingen, in bedrijven en organisaties, binnen en buiten technologievalleien of clusters.

De Vlaamse regering heeft met succes een beleid gevoerd, dat aan deze creatieve inzet van zovele Vlamingen alle kansen geeft. Met het oog op volgende regeerafspraken, overweeg ik nieuwe mogelijkheden om economische en technologische innovatie nog beter in de hand te werken. Ik vraag binnenkort aan de kiezer het mandaat om dit beleid verder te kunnen zetten en verdiepen. Ik vertrouw op uw steun hierbij.

Ik dank U.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...