Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Flevoland sluit 1998 af met positief saldo

Datum nieuwsfeit: 25-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-073
DATUM: 25 mei 1999

Provincie sluit 1998 af met positief saldo

De provincie Flevoland heeft het jaar 1998 in financiële zin afgesloten met een positief resultaat van 9,4 miljoen. Dit resultaat wordt on-der meer veroorzaakt door een hogere opbrengst motorrijtuigen belasting ( 2,6 miljoen), een iets hogere opbrengst uit het Provinciefonds ( 0,9 mil-joen), enkele niet benutte stelposten ( 1,1 miljoen), een positief afwikkelings- verschil met betrekking tot voor-gaande dienstja-ren ( 0,8 miljoen) en een dividend uitkering van de Afvalzorg Deponie BV ( 1 miljoen). Wanneer wordt afgezien van de bovengenoemde elementen, houdt dit in dat voor een bedrag van ca. 3 miljoen, de uitgaven zijn achtergebleven t.o.v. de ramingen. Op een begroting van 169 miljoen komt dat neer op een percentage van minder dan
2%. Het resultaat zal worden aangewend ten behoeve van de volgende reserves:
- Jeugdhulpverlening 3.000.000,-- - Projec-ten ouderenbeleid - 1.000.000,--
- Stad- en dorpsvernieuwing - 200.000,-- - Openbaar streekvervoer -
1.400.000,-- - Strategische projecten - 1.550.000,-- - Sportaccommodaties -
250.000,-- - Personele aangelegenheden - 2.000.000,-- Totaal 9.400.000,-- Het totaal aan baten bedroeg in 1998 178 miljoen en het totaal aan las-ten bedroeg 169 miljoen. Het merendeel van de baten kwam uit het pro-vin-cie-fonds ( 79 mil-joen), de motorrijtuigenbelasting ( 21 miljoen) en de specifieke uitkeringen ( 46 mil-joen). De las-ten bestaan met name uit posten voor verkeer en vervoer ( 60 miljoen), milieubeheer ( 15 mil-joen), economische en agrarische zaken ( 16 mil-joen-) en welzijn ( 44 miljoen). Daarnaast zijn er in 1998 middelen ten behoeve van de Europese programma's verstrekt (ruim 33 miljoen ten laste van de Europese fondsen/derden en ruim
13 miljoen uit de reserve provinciale co-financiering). De financiële positie is goed te noemen. De jaarrekening laat evenals voorgaande jaren een overschot zien en zoals uit de balans per 31 december 1998 blijkt, bedraagt de saldi reserve ruim 20 miljoen. Het totaal van de bestemmingsreserves bedraagt ruim 105 miljoen met als grootste posten de reserve ontwikkelingsprojecten van ruim 23 miljoen en de reserve strategische projecten van ruim 28 miljoen. De voorzieningen bedragen in totaal ruim 16 miljoen. De jaarrekening en het jaarverslag liggen ter inzage in het provinciehuis, de gemeentehuizen en de plaat-se-lijke bibliotheken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie