Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Maassluis zoekt kandidaten Sportraad en Culturele Raad

Datum nieuwsfeit: 25-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO129
Datum: 25 mei 1999

Kandidaten gezocht voor de Sportraad en Culturele Raad Maassluis

De gemeente is naarstig op zoek naar enthousiaste Maassluizers die zich willen inzetten voor sport en recreatie en kunst en cultuur in Maassluis. Zowel voor de Culturele Raad Maassluis (CRM) als voor de Maassluise Sportraad (MSR) worden kandidaten gezocht.

Onlangs heeft de gemeenteraad van Maassluis nieuwe verordeningen vastgesteld voor de CRM en de MSR. In de verordeningen zijn zaken geregeld als het doel, de taken, samenstelling en werkwijze van beide adviesraden. Taak van beide raden is het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college van burgemeester en wethouders over zaken die het gemeentelijk beleid op beide terreinen aangaan.

Culturele Raad Maassluis
De CRM stelt zich ten doel werkzaam te zijn in het belang van cultuur en activiteiten op aangrenzende terreinen en alles wat daarmee verband houdt. De CRM bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10 leden die geselecteerd worden op grond van hun algemene belangstelling voor cultuur of hun deskundigheid op een bepaald deelgebied. Bij de keuze van de leden wordt er naar gestreefd dat deze een zo breed mogelijke kennis dragen van de verschillende sectoren van het culturele leven in Maassluis. De leden worden geacht onafhankelijk van bestaande instellingen op te treden ten behoeve van het gehele culturele leven. Bovendien zal de CRM werkgroepen in het leven roepen die culturele activiteiten organiseren en uitvoeren. De CRM kan hiertoe zelf het initiatief nemen, maar kan er ook om worden verzocht door het college.

Maassluise Sportraad
Sport en recreatie en alles wat daarmee verband houdt is het aandachtsveld van de MSR. De MSR bestaat uit één of twee (niet verenigingsverbonden) leden (geen raadsleden) die geselecteerd worden op grond van hun algemene belangstelling voor sport en recreatie of hun deskundigheid op enig gebied daarvan. Daarnaast heeft de MSR zeven leden uit organisaties en instellingen die nauw bij de gemeentelijke sport- en recreatieaangelegenheden betrokken zijn (wel verenigingsgebonden). Deze leden worden gekozen uit door de plaatselijke sport- en recreatieverenigingen voorgedragen leden. Bij de keuze van de leden van de MSR wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke kennis van de verschillende sectoren van het sportieve leven in Maassluis, met dien verstande dat deze leden geacht worden onafhankelijk van bestaande stichtingen of verenigingen op te treden. Ook de MSR-leden dienen actief deel te nemen aan werkgroepen.

Aanmelden
Geïnteresseerde Maassluizers worden verzocht om vóór 26 juni 1999 een gemotiveerde brief te sturen aan het college van B&W, ter attentie van de afdeling welzijnszaken, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. De kandidaten die zich aanmelden zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie. De kandidaatsleden die door deze commissie worden voorgedragen, zullen op voordracht van de huidige CRM en MSR door de gemeenteraad worden benoemd.

Informatie
Voor meer informatie over de functie en werkzaamheden van de CRM kan men contact opnemen met Ruud Mank van de afdeling welzijnszaken in het stadhuis, telefoon 5931840. John Vinke van dezelfde afdeling geeft informatie over de MSR, telefoon 5931748.

Laatste wijziging: 25 May 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie