Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

1e Kamer akkoord met meer controle uitkeringen buitenland

Datum nieuwsfeit: 25-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MINSZW: controle uitkeringen buitenland

Nr. 99/87
25 mei 1999

Eerste Kamer akkoord met meer controle op uitkeringen buitenland Het recht op een socialeverzekeringsuitkering wordt gebonden aan het wonen in Nederland of in een land waarmee een verdrag over sociale zekerheid is gesloten. Doel hiervan is om de controle op uitkeringsregels te verbeteren. Mensen die in landen verblijven waarmee Nederland geen verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten waarin regels zijn opgenomen over controle, raken hun uitkering kwijt (met uitzondering van de AOW). Daarom wordt geprobeerd met die landen alsnog sluitende afspraken te maken.

Dit is de strekking van de Wet beperking export uitkeringen die de Eerste Kamer vandaag heeft aanvaard.
De wet treedt op 1 januari 2000 in werking. In een groot aantal situaties worden uitkeringen nu nog verstrekt ongeacht waar ter wereld men zich bevindt. Nederland is daarmee uniek in Europa.

De nieuwe wet beperkt de export van uitkeringen. Het recht op een sociale uitkering wordt verbonden aan het wonen in Nederland. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor die landen waarmee Nederland een verdrag sluit over controle op de uitkeringen. Doel hiervan is de controle op uitkeringsgeld te verbeteren. Mensen die in landen verblijven waarmee Nederland geen verdrag (waarin regels voor controle) over sociale zekerheid heeft gesloten, raken hun uitkering kwijt (met uitzondering van de AOW). Daarom wordt geprobeerd met die landen alsnog sluitende afspraken te maken. Lukt dat, dan worden deze afspraken in een verdrag vastgelegd en wordt de exportbeperking ten aanzien van die landen op grond van het verdrag opgeheven.

Er geldt een overgangstermijn van drie jaar. Mensen die op 1 januari 2000 al buiten Nederland wonen, behouden gedurende die drie jaar hun uitkering. In deze periode wordt geprobeerd om met zoveel mogelijk landen een verdrag te sluiten.
Mensen die in niet-verdragslanden wonen, kunnen nu onder bepaalde voorwaarden nog recht hebben op uitkeringen in het kader van de Algemene Nabestaandenwet, de
Algemene Kinderbijslagwet, de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen WAO en de
WAZ en de Toeslagenwet (die in bepaalde gevallen een aanvulling biedt tot het minimumniveau). WW- en bijstandsuitkeringen worden nooit uitbetaald aan mensen die buiten Nederland wonen. De nieuwe wet is in overeenstemming met andere Europese stelsels van sociale zekerheid.

Aanvankelijk zouden eenmaal stopgezette uitkeringen aan mensen die in een land wonen waarmee geen verdrag is gesloten, niet meer kunnen herleven op het moment dat alsnog zo.n verdrag tot stand komt. Staatssecretaris Hoogervorst heeft nu toegezegd dat dit wel mogelijk is als spoedig na afloop van de overgangstermijn een verdrag tot stand komt. De herleving van de uitkeringsrechten moet dan wel worden geregeld in de nieuw af te sluiten verdragen.

Binnen de Europese Unie wordt de exporteerbaarheid van de socialeverzekeringsuitkeringen niet beperkt. Ten aanzien van de overige verdragslanden is de stand van zaken als volgt: met Turkije, Slovenië, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, Marokko, Kaap-Verdië, Israël, VS, Zwitserland, Tunesië en Quebec zijn onderhandelingen gaande of is al overeenstemming bereikt over de controle. Het verdrag met Chili, dat op 1 maart 1997 in werking is getreden, is het eerste nieuwe verdrag dat uitgebreidere controlebepalingen bevat. Met Kroatië is er inmiddels een ondertekend verdrag. Met Klein-Joegoslavië en Macedonië moeten de onderhandelingen nog beginnen.

De exportbeperking geldt ook voor mensen die in Nederland blijven wonen, maar langer dan drie maanden in het buitenland verblijven. Deze maatregel heeft geen gevolgen voor .overwinteraars. in Zuid-Europese landen. Nederland heeft immers met die landen verdragsrechtelijke EG-banden, op grond waarvan de beperking geen effect zal hebben.

25 mei 99 18:42

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie