Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

In 2015 aantal alleenstaanden een derde groter dan nu

Datum nieuwsfeit: 26-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS Persbericht

Datum: 26-05-99

In 2015 aantal alleenstaanden een derde groter dan nu

Het aantal alleenstaanden is in de jaren negentig sterk gegroeid, namelijk van 1,8 miljoen in 1990 tot 2,2 miljoen in 1999. Volgens de nieuwe huishoudensprognose van het CBS zal het aantal in de komende jaren fors blijven toenemen. In 2015 zullen bijna 3 miljoen mensen alleenwonen, dat is eenderde meer dan nu.

Groei van alleenstaande jongeren zwakt af

Vanaf de jaren zestig gingen steeds meer jongeren uit huis eerst een tijdje alleenwonen voordat ze gingen samenwonen. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals individualisering en emancipatie, lagen hieraan ten grondslag. Deels hing de groei van het aantal jonge alleenstaanden samen met een toename van het aantal jongeren dat een hogere opleiding ging volgen. De afstand tussen het ouderlijk huis en de onderwijsinstelling maakte het vertrek vaak noodzakelijk. Het gemiddelde opleidingsniveau van jongeren is inmiddels vrij hoog en zal naar verwachting niet veel verder stijgen. Als gevolg hiervan zal het aantal jonge alleenstaanden nog maar licht verder stijgen. Er zijn nu ruim 450 duizend alleenstaanden van jonger dan 30 jaar. In 2015 zal dit aantal maar 50 duizend hoger zijn.

Onvoorzien alleen

Jonge alleenstaanden zien het alleenwonen meestal als een tijdelijke fase: negen op de tien alleenstaanden van in de twintig wil in de toekomst samenwonen. Het is tegenwoordig gebruikelijk eerst ongehuwd samen te wonen. Relaties van paren die ongehuwd samenwonen, zijn in het algemeen minder stabiel dan huwelijken. De kans om uit elkaar te gaan ligt ongeveer drie keer zo hoog. De groei van het aantal ongehuwde paren veroorzaakt hierdoor een toename van het aantal relatieontbindingen, waardoor steeds meer mensen na het stuklopen van een relatie alleen komen te wonen. De komende jaren zal dit een belangrijke reden zijn voor de groei van het aantal alleenstaanden. Hierdoor zullen er in de komende jaren niet uitsluitend op jonge leeftijden, maar ook op hogere leeftijden steeds meer alleenstaanden bijkomen. Er zijn nu bijna 650 duizend alleenstaanden van 30-49 jaar terwijl dit aantal in 2015 ruim 200 duizend hoger zal zijn.

Alleen na echtscheiding

In het begin van de jaren zeventig viel slechts één op de tien huwelijken uiteen door een echtscheiding. Hierna nam het aantal echtscheidingen in een snel tempo toe. Vanaf het begin van de jaren negentig stijgt de echtscheidingskans niet meer verder en schommelt het rond de 25 procent. Het CBS verwacht dat ook in de toekomst één op de vier huwelijken door echtscheiding uit elkaar zal vallen. Ongeveer de helft van de gescheidenen hertrouwt niet meer. Mede hierdoor zullen er in de toekomst op middelbare leeftijden steeds meer alleenstaanden zijn. Er zijn nu ruim 250 duizend alleenstaanden van 50-59 jaar. In 2015 zal dit aantal ongeveer 200 duizend hoger zijn. Als er kinderen bij een scheiding betrokken zijn, ontstaat er een eenoudergezin. Er zijn nu bijna 350 duizend eenoudergezinnen en dit aantal zal naar verwachting min of meer stabiel blijven.

Alleen achter blijven

Op hogere leeftijden is het overlijden van de huwelijkspartner een belangrijke oorzaak waardoor men alleen woont. Dit geldt met name voor vrouwen omdat die een twee keer zo grote kans hebben als mannen om alleen achter te blijven. Vrouwen leven niet alleen langer dan mannen (80 jaar tegen 75 jaar) maar zijn bovendien meestal getrouwd met een man die ongeveer twee jaar ouder is. Er zijn nu ruim 850 duizend alleenstaanden van 60 jaar en ouder. In 2015 zal dit aantal 300 duizend hoger liggen. Zelfstandig wonen wordt naarmate men ouder wordt steeds moeilijker. Momenteel wonen er bijna 250 duizend mensen in tehuizen. Voor de komende jaren wordt er geen stijging verwacht, ondanks een toename van het aantal ouderen. Oudere mensen willen in het algemeen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en het beleid speelt hierop in. In de prognose wordt verwacht dat deze trend zal aanhouden.

Huwen niet meer zo populair

Tot het begin van de jaren zeventig gingen de meeste kinderen uit huis om te trouwen. Ongeveer 90 procent trad in het huwelijk. Eenzelfde percentage kreeg kinderen. Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen doorbraken de standaard levenscyclus van trouwen en kinderen krijgen en ten slotte overlijden of verweduwen. Toch is het gezin nog steeds populair: permanent alleenwonen wil vrijwel niemand en men wil bijna altijd een gezin met twee kinderen. Het huwelijk is daarentegen minder belangrijk geworden: voor de toekomst verwacht het CBS dat nog maar 60% van de mannen ooit zal trouwen. Het niet-gehuwd samenwonen is hiervoor in de plaats gekomen. Kinderen worden steeds meer buiten het huwelijk geboren: van de eerste kinderen wordt tegenwoordig één op de vier buitenechtelijk geboren.

Aantal paren bijna stabiel

Het aantal alleenstaanden is weliswaar sterk toegenomen, maar het aantal paren (gehuwd danwel ongehuwd, met of zonder kinderen) is nog steeds twee keer zo groot. Op dit moment wonen 4,2 miljoen paren samen. In de toekomst zal het aantal paren nog maar licht toenemen, tot 4,3 miljoen in 2015. Tegenover een afname van het aantal gehuwde paren van 3,5 miljoen nu naar 3,3 miljoen in 2015 staat een stijging van het aantal ongehuwde paren van 700 duizend naar 1 miljoen. De groei van het totaal aantal huishoudens met 0,9 miljoen tussen nu en 2015 (namelijk van 6,8 miljoen naar 7,7 miljoen) komt voornamelijk voor rekening van de eenpersoonshuishoudens, die met 0,7 miljoen zullen groeien.

Meer kleine huishoudens, meer vraag naar kleine woningen?

De verwachte groei in het aantal huishoudens met bijna een miljoen zal de vraag naar woningen verder doen toenemen. De groei bestaat vrijwel volledig uit kleine huishoudens. Het is de vraag of de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens een grotere vraag naar kleine woningen zal uitlokken. Volgens onderzoeksinstellingen op het terrein van volkshuisvesting is dit afhankelijk is van zowel het economische klimaat als sociaal-culturele ontwikkelingen. Grotere woningen kunnen ook voor alleenstaanden aantrekkelijk zijn. Omdat het aantal (kinderrijke) paren nog amper zal groeien in de toekomst, zal deze factor waarschijnlijk geen stijging van de vraag naar eengezinswoningen veroorzaken.

Onzekerheid

De in dit persbericht vermelde cijfers over de toekomstige ontwikkeling in het aantal huishoudens zijn uiteraard onzeker. Daarom moet met een onzekerheidsmarge rekening worden gehouden. Voor 2015 wordt verondersteld dat de kans twee op drie is dat het werkelijke aantal huishoudens tussen de 7,5 miljoen en 8 miljoen zal liggen.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dr. J.J. Latten, tel. (070) 337 52 32 (tijdens kantooruren en na 19.00 uur); e-mail: (jltn@cbs.nl) of drs. A.H. de Jong, tel. (070) 337 52 28 (tijdens kantooruren); e-mail: (ajgg@cbs.nl). Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 26 mei 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie