Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

DRAKA en NKF voornemens hun krachten te bundelen

Datum nieuwsfeit: 26-05-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

G E Z A M E N L I J K P E R S B E R I C H T

DRAKA en NKF voornemens hun krachten te bundelen

DRAKA HOLDING N.V. in Amsterdam en NKF HOLDING N.V. in Delft zijn voornemens hun krachten te bundelen en samen een sterke kabelgroep te vormen. De Besturen van beide ondernemingen hebben bekendgemaakt dat de verwachting gewettigd is dat over deze fusie overeenstemming kan worden bereikt. De voorgenomen krachtenbundeling van DRAKA en NKF zal worden gerealiseerd door de verwerving van alle gewone aandelen van NKF door DRAKA door middel van een openbaar bod. De voorgenomen fusie zal worden aangemeld bij de relevante mededingingsautoriteiten (waaronder de Nederlandse Mededingingsautoriteit en het Duitse Bundeskartellamt).

Het voornemen is om, na verkregen goedkeuring van de mededingingsautoriteiten en nadat de adviezen door de Ondernemingsraden zijn uitgebracht, de bundeling te realiseren op basis van de volgende uitgangspunten:  DRAKA HOLDING brengt een door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van NKF HOLDING gesteund bod uit op alle uitstaande gewone aandelen NKF HOLDING;  dit bod zal inhouden dat per gewoon aandeel NKF HOLDING (ex dividend) een bedrag van Euro 32 ( 70,52) in contanten wordt geboden. Ten opzichte van de slotkoers van het gewone aandeel NKF HOLDING over de afgelopen 30 handelsdagen, vertegenwoordigt het bod een premie van 30% . Naar verwachting zal het in het kader van de fusie te publiceren biedingsbericht binnen een tijdbestek van ca. vier weken verkrijgbaar worden gesteld. Daarin zullen de precieze condities van het bod zijn opgenomen alsmede de voorwaarden waarvan de gestanddoening van het bod afhankelijk is. Een van die voorwaarden zal zijn dat tenminste 70% van de gewone aandelen NKF wordt aangemeld.

Tevens wordt bekendgemaakt dat met Pirelli Cables & Systems te Milaan principe-overeenstemming is bereikt aangaande de verkoop van NKF HOLDINGs huidige energiekabelactiviteiten te Delft en Pikkala (Finland). In 1998 bedroeg de netto omzet van deze activiteiten ca. NLG 250 mio, die werd gerealiseerd met ongeveer 450 medewerkers. De activiteiten van NKF in Finland op het gebied van standaard en speciale laagspanningskabel zullen onderdeel van de combinatie blijven. Tevens onderzoekt NKF HOLDING de mogelijkheden om te komen tot verkoop van haar 50% deelneming in de Duitse joint venture KAISER KWO KABEL Energie GmbH & Co KG te Berlijn. Afronding van deze transacties zal plaatsvinden nadat de fusie tussen DRAKA HOLDING en NKF HOLDING is voltooid. Door de bundeling van beide ondernemingen zal een toonaangevende leverancier van kabelproducten ontstaan in de segmenten standaard en speciale laagspanningskabels en data- en telecommunicatiekabels en systemen. Nadat de genoemde energiekabelactiviteiten verkocht zijn, zal de combinatie naar verwachting op jaarbasis een omzet van meer dan NLG 3 miljard per jaar behalen. De onderneming is daarmee uitstekend gepositioneerd voor verdere groei en verdere stijging van de winst. Verwacht wordt dat er belangrijke synergie-effecten gerealiseerd zullen worden, met name op het gebied van glasvezel en glasvezelkabelsystemen en in de uitbreiding van de activiteiten op het gebied van standaard en speciale laagspanningskabels en kabelactiviteiten ten behoeve van mobiele telecommunicatie.

Na de afronding van de fusie zal De Raad van Bestuur van NKF HOLDING toetreden tot het Bestuur van DRAKA HOLDING , die onder voorzitterschap zal staan van Ing S.J. van Kesteren. De Directie zal derhalve worden gevormd door de heer Van Kesteren en Ir H.L. Gorissen, beiden op dit moment reeds lid van de Directie van DRAKA HOLDING N.V. en door Ir A.M.F.J. van de Laar en Drs R.L. de Bakker, op dit moment voorzitter en CEO, respectievelijk lid en CFO van de Raad van Bestuur van NKF HOLDING N.V. In dit kader wordt tevens bekendgemaakt dat de heer De Bakker, die specifiek zal worden belast met de afwikkeling en implementatie van de hierboven genoemde transacties, de wens te kennen heeft gegeven na afronding van deze werkzaamheden in 2000 terug te treden als lid van het Bestuur van de nieuwe combinatie.

Naar verwachting zal de voorgenomen fusie noch de daaropvolgende voorgenomen verkoop van NKF HOLDINGs energiekabelactiviteiten directe consequenties hebben voor de werkgelegenheid bij de betrokken ondernemingen.

Conform de SER fusiegedragsregels zijn de betrokken vakorganisaties geonformeerd. De betrokken ondernemingsraden zal om advies worden gevraagd.

Amsterdam/Delft, 26 mei 1999

Voor nadere informatie:

DRAKA HOLDING N.V. NKF HOLDING N.V.
Tel. 020 5689888 Tel. 015 2605301

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie