Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tuinders lopen financieel voordeel energiebesparing mis

Datum nieuwsfeit: 26-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Novem

26-May

Tuinders lopen financieel voordeel energiebesparing mis

Telers in de glastuinbouw maken onvoldoende gebruik van de mogelijkheden om de energie-efficiëntie op hun bedrijf te verbeteren. Zij lopen daardoor financieel voordeel mis. Dat concludeert de Stuurgroep Meerjarenafspraak Energie Glastuinbouw naar aanleiding van een onderzoek naar de Energiescan door het bureau Entrada Market Research. De Stuurgroep gaat daarom zelf in samenwerking met de voorlichtende partijen en de energiedistributiebedrijven de voorlichtingsactiviteiten intensiveren.

nergiescan is een gratis doorlichting van het bedrijf door een ter zake kundige voorlichter. Deze inventariseert de mogelijkheden van energiebesparing. Voor de tuinder is naast kostenbesparingen door efficiënter energiegebruik subsidievoordeel te behalen bij vervolgadvisering en bij doormeting van het bedrijf. De vervolgactiviteiten kunnen met gedeeltelijke subsidiëring worden uitgevoerd.
In 2000: verplichte milieudoelstelling per bedrijf.
Vanaf 1 juli 2000 krijgen alle tuinders in de glastuinbouw te maken met individuele milieudoelstellingen. De telers worden verplicht het gebruik van energie, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te registreren. De registratieplicht is opgenomen in een concept-AMvB die binnenkort wordt gepubliceerd. Tuinders die niet aan de milieudoelstellingen voldoen, zijn verplicht aanvullende maatregelen te nemen. De doelstellingen zijn per gewas en per onderdeel vastgesteld. Ze zijn afgeleid van de sectordoelstellingen die zijn vastgelegd in het Convenant Glastuinbouw en Milieu dat in november 1997 is afgesloten. Voor energie is de sectordoelstelling vastgesteld op 65 procent efficiëntieverbetering in 2010.
De energiescan
Entrada heeft in opdracht van de Stuurgroep Meerjarenafspraak Energie de Energiescan geëvalueerd. De scan wordt door de ondervraagden gewaardeerd met een zeven. Het onderzoek is uitgevoerd onder 358 telers van snijbloemen, groenten en potplanten. De energiescan is onderdeel van een drie jaar durend voorlichtingsproject van de Stuurgroep. De scans worden uitgevoerd door bedrijfsvoorlichters van DLV, OVTO en WLTO-advies, ZLTO-advies en energiedistributiebedrijven. Van de ondervraagde tuinders heeft 66 procent de adviezen uit de scan geheel of gedeeltelijk opgevolgd. 14 procent heeft dat niet gedaan, maar gaf aan dat wel van plan te zijn. 17 procent ziet geen aanleiding de adviezen op te volgen.
39 procent van de tuinders heeft financieel voordeel van de adviezen gehad. Op eenderde van de bedrijven heeft de scan geleid tot een lager energieverbruik. Twaalfhonderd van de bijna 4300 tuinders hebben inmiddels gebruik gemaakt van de gratis energiescan. Vervolgtraject
De tuinder krijgt als vervolg op de scan onder andere de mogelijkheid aangeboden van doormeting van zijn bedrijf en van een uitgebreidere begeleiding. Deze vervolgactiviteiten zijn deels gesubsidieerd. Vijfentwintig procent van alle deelnemers heeft een offerte aangevraagd voor dit vervolgtraject of gaat dit doen. De belangrijkste reden voor tuinders om af te zien van verdere deelname aan het voorlichtingstraject is dat men te weinig mogelijkheden ziet voor een verdere verbetering van de energie-efficiëntie.
56 procent van de tuinders gaf aan een cursus energiebeheer en klimaatregeling te willen volgen. Opmerkelijk groot is de belangstelling hiervoor onder de degenen die reeds in het verleden een dergelijke cursus hebben gevolgd.
Meerjarenafspraak Energie
De Stuurgroep MJA-E coördineert de uitvoering van de Meerjarenafspraak Energie. Hoofddoelstelling van dit in 1993 gesloten convenant is de verbetering van de energie-efficiëntie met vijftig procent in 2000 ten opzichte van 1980. De Stuurgroep maakt als Commissie Energie onderdeel uit van Glastuinbouw en Milieu. In de Stuurgroep werken bedrijfsleven en overheid samen om de milieuprestaties van glastuinbouwbedrijven te verbeteren. Glastuinbouw en Milieu is een initiatief van de Stuurgroep Glastuinbouw en Milieu waarin overheid en bedrijfsleven beleid op het gebied van Glastuinbouw en Milieu op elkaar afstemmen.

Bron: Novem

Meer informatie
Wim Duffhues, voorzitter Stuurgroep Meerjarenafspraak Energie Glastuinbouw/Commissie Energie van Glastuinbouw en Milieu, tel. 013-5701279 Een samenvatting van het rapport kan worden aangevraagd bij het Productschap Tuinbouw (Aad Wubben), tel. 070-3041385 en bij Peter Smulders (Novem), tel. 013-5400041 of 030-2393790.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie