Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwikkeling duurzame energie verder ondanks lage olieprijs

Datum nieuwsfeit: 26-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
26-05-1999

"Ontwikkeling duurzame energie gaat door ondanks lage olieprijzen"

Groepsdirecteur Jeroen van der Veer van Koninklijke/Shell Groep op World Sustainable Energy Fair in Amsterdam:

AMSTERDAM - De ontwikkeling van nieuwe, duurzame energiebronnen zal zeker doorgaan. Dit ondanks het feit dat de olieprijzen zich op het ogenblik bewegen tussen de tien en zeventien dollar per vat en er ook geen tekenen zijn die wijzen op tekorten aan fossiele brandstoffen. Dit stelde Groepsdirecteur Jeroen van der Veer van Shell vandaag tijdens een symposium ter gelegenheid van de World Sustainable Energy Fair in Amsterdam.

Naar de mening van Van der Veer zijn er vele factoren die voor een tegenwicht zullen zorgen. Het veilig stellen van eigen nationale energiebehoeftes is er een, de groeiende behoefte aan elektriciteit in ontwikkelingslanden is een andere. De belangrijkste drijvende kracht voor de ontwikkeling van duurzame energiebronnen is echter ongetwijfeld de zorg voor het milieu. Zo heeft de Koninklijke/Shell Groep zich ten doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen per 2003 met tien procent gereduceerd te hebben (ten opzichte van 1990), hetgeen ruwweg het dubbele is van de in Kyoto geformuleerde doelstelling. Van der Veer: "Wanneer regeringen hun overwegingen maken om invulling te geven aan de Kyoto-afspraken, zal de energievergelijking sneller en verder verschuiven naar bronnen met een laag koolstofgehalte. Verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen zullen de vraag naar renewables verder doen toenemen. Het is daarbij zeer wel denkbaar dat prikkels om duurzame energie te ontwikkelen onderdeel gaan vormen van het beleid van de ontwikkelde landen om de doelstellingen van Kyoto te halen." Ook noemde Van der Veer de invloed van de consument: "In ontwikkelde landen - en Nederland is daar een voorbeeld van
- is een toenemende bereidheid waarneembaar een premie te betalen voor groene energie. En, zij die hiertoe niet in staat zijn, kunnen en zullen druk uitoefenen groene energiebronnen onderdeel van de nationale agenda te laten zijn."

Van der Veer lanceerde tijdens de Sustain 99 het 'Shell Sustainable Energy Initiative', een nieuw sociaal investeringsprogramma dat beoogt de samenleving te helpen bij het bouwen van een duurzame energietoekomst. De twee kerndoelen van dit fonds zijn: het verminderen van de invloed op het milieu bij het gebruik van fossiele brandstoffen en het verbeteren van de toegang tot duurzame energie, met name in ontwikkelingslanden. Voor dit programma is in de komende drie jaar een bedrag van twintig miljoen dollar beschikbaar. Met name non-profit groeperingen kunnen in bovengenoemd kader een beroep op het fonds doen. Shell werkt bij haar operaties al geruime tijd aan het gebruik van duurzame energie. Het bedrijf investeerde in belangrijke mate in zonne-energie en biomassa, heeft een begin gemaakt met het opzetten van een business voor waterstof en is bezig technologie te ontwikkelen die vloeibare brandstoffen kan omzetten in waterstofrijk gas, dat door middel van brandstofcellen omgezet kan worden in elektriciteit.
Van der Veer concludeerde dat duurzame oplossingen duurzaam zaken doen ondersteunen. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat dit weer ten goede komt aan de economische, milieutechnische en sociale vooruitgang van de wereld - en dus ook van Shell.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie