Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SER-ontwerpadvies modernisering Wet Bedrijfspensioenfondsen

Datum nieuwsfeit: 27-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
SER

27 mei 1999

SER-commissie in ontwerpadvies:
IN GROTE LIJNEN EENS MET MODERNISERING WET VERPLICHTSTELLING BEDRIJFSPENSIOENFONDSEN

De wettelijke regeling voor verplichtstelling van bedrijfspensioenfondsen verdient op diverse onderdelen modernisering en verduidelijking. Dit geldt voor de procedure voor verplichtstelling en de daarbij te hanteren criteria, zoals voor de bepaling van het draagvlak voor de verplichtstelling. Een beperking van de reikwijdte van de verplichtstelling, waardoor bepaalde onderdelen van de pensioenregeling (bijvoorbeeld nabestaandenpensioen) niet langer voor de gehele bedrijfstak verplicht zijn, is echter onwenselijk.

Dit staat in een ontwerpadvies(1) over wijzigingen in de Wet betreffende de verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Wet Bpf) dat ter bespreking is toegezonden aan de achterbannen van werkgevers en werknemers in de SER. Het ontwerpadvies is opgesteld door de Pensioencommissie onder voorzitterschap van prof.dr. L.F. van Muiswinkel. Het zal op de agenda van de raadsvergadering van 18 juni aanstaande worden geplaatst. Het is een reactie op een adviesaanvraag van 23 februari 1999 van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze adviesaanvraag bevat uiteenlopende voorstellen tot wijziging van de Wet Bpf.

Het instrument van verplichtstelling
De commissie gaat eerst in op het instrument van de verplichtstelling als zodanig. Dit geeft de minister van SZW de bevoegdheid een pensioenregeling voor een gehele bedrijfstak verplicht te stellen indien daarom vanuit die bedrijfstak om wordt gevraagd. Voorwaarde daarvoor is dat het verzoek binnen de bedrijfstak voldoende steun geniet. Het ontwerpadvies sluit aan bij de eerdere opvattingen van de raad over het verplichtstellingsinstrument, zoals verwoord in het advies Werken aan zekerheid uit 1997. Daarin gaf de raad aan het van belang te achten dat de verplichtstelling voorkómt dat bedrijven concurreren op pensioen als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, dat deze zorgt voor een bedrijfstakbrede solidariteit en voorts bijdraagt aan het voorkomen van witte vlekken op pensioengebied. De raad ging dan ook voor de langere termijn uit van handhaving van de mogelijkheid van verplichtstelling.

De commissie wijst er verder op dat op korte termijn een uitspraak is te verwachten van het Europese Hof van Justitie over de verenigbaarheid van het verplichtstellingsinstrument met het Europese mededingingsrecht. Het ontwerpadvies gaat ervan uit dat de verplichtstelling als zodanig in stand kan blijven.

Aanpassing procedures
De commissie kan zich vinden in het kabinetsvoorstel de procedure voor verplichtstelling waar mogelijk te laten aansluiten bij de procedure die is ontwikkeld voor het algemeen verbindend verklaren (avv) van CAO-bepalingen.
Dit heeft vooral gevolgen voor de wijze waarop het draagvlak voor de verplichtstelling wordt getoetst.
Thans wordt hierbij uitgegaan van de
SER-representativiteitsrichtlijnen voor de organisaties van werkgevers en werknemers. De avv-toets ziet in hoofdzaak op de georganiseerde werkgevers in een bedrijfstak. Het voornemen is evenwel om bij de nieuwe bpf-toets tevens te betrekken of ook voldoende steun aan de kant van de georganiseerde werknemers bestaat. Een en ander zal nader worden uitgewerkt in een toetsingskader, dat nog voor advies naar de Stichting van de Arbeid zal gaan.

Periodieke toets
De commissie stemt verder in met de introductie van een periodieke toets van het draagvlak voor een verplichtgesteld bedrijfspensioenfonds. Indien ook na een herhaalde toets blijkt dat het draagvlak onvoldoende is geworden, zal tot intrekking van de verplichtstelling moeten worden overgegaan. Daarbij dient te worden voorzien in een zorgvuldige procedure waarbij de aandacht ook uitgaat naar afwikkelingsaspecten.

Reikwijdte verplichtstelling
Een beperking van de reikwijdte van de verplichtstelling, waardoor bepaalde onderdelen van een pensioenregeling niet langer verplicht worden gesteld, acht de commissie ongewenst. Dit staat op gespannen voet met de verantwoordelijkheids-verdeling op het terrein van arbeidspensioenregelingen zoals de raad deze in zijn eerder genoemde advies Werken aan zekerheid heeft beschreven. Waar het kabinetsvoornemen zich in de adviesaanvraag toespitst op keuzemodules voor individuele werknemers, vraagt de commissie zich verder af of deze uitvoerings-technisch wel kunnen worden onderscheiden van de overige onderdelen van de pensioenregeling.
Volgens de commissie dienen de pensioenproducten die pensioenfondsen mogen uitvoeren (op grond van de voorgenomen taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars) ook in aanmerking te komen voor verplichtstelling.

Voorstellen in de sfeer van markt en overheid
De kabinetsvoorstellen in de sfeer van markt en overheid betreffen spelregels voor onder meer het gebruik van gegevensbestanden van verplichtgestelde bedrijfspensioenfondsen. De commissie onderschrijft de hiermee beoogde doelstelling, waarbij het in de kern gaat om het bevorderen van meer gelijke concurrentieverhoudingen tussen deze pensioenfondsen en verzekeraars. Zij heeft evenwel twijfels over de door het kabinet voorgestelde uitwerking, en acht het wenselijk ook andere wegen te bezien. Hiertoe schetst het ontwerpadvies bij wijze van een eerste oriëntatie enkele alternatieven en wijst het op de mogelijkheid dat de overheid via overleg met verzekeraars en bedrijfspensioenfondsen mogelijke alternatieven nader onderzoekt. De commissie dringt er verder op aan dat bij de verdere uitwerking de samenhang in het oog wordt gehouden met de voornemens voor een algemene wettelijke regeling voor het marktoptreden van de overheid.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...