Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gelderse Staten zetten eerste stappen collegeprogramma

Datum nieuwsfeit: 27-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Gelderland

Gelderse Staten zetten eerste stappen voor uitvoering collegeprogramma

27 mei 1999

Nr. 99-202

Provinciale Staten (PS) van Gelderland hebben bij de behandeling van de Voorjaarsnota ingestemd met voorstellen om al dit jaar ruim f 12 miljoen te besteden aan nieuw provinciaal beleid. Hiermee zijn de eerste stappen gezet voor de uitvoering van het nieuwe collegeprogramma 1999 - 2003. De gelden - waarvan f 11 miljoen eenmalig en f 1,1 miljoen structureel - worden onder andere besteed aan werkgelegenheid, jeugdhulpverlening (bu reaus Jeugdzorg), monumentenbeleid en openbaar vervoer. De voorstellen van Gedeputeerde Staten (GS) werden nagenoeg ongewijzigd aangenomen.

Wel spraken de Staten bij motie uit dat de structurele bijdrage aan het Monumentenfonds met ingang van het begrotingsjaar 2000 verhoogd moet worden. De extra middelen zijn nodig om onder andere de achterstanden bij de restauratie van woonboerderijen en buitenplaatsen in te lopen.

Ook namen zij een motie aan over de financiering van zelfhulporganisaties. Deze organisaties dragen volgens de Staten in belangrijke mate bij aan een "laagdrempelige" ondersteuning van groepen van mensen die dat vanwege hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid nodig hebben. Voor de tweede helft van dit jaar moeten die organisaties f 150.000 krijgen en daarna f 300.000 per jaar.

Bij hun besluit voor extra gelden ten behoeve van de bureaus Jeugdzorg plaatsten PS kanttekeningen bij de samenwerking tussen de betrokken instanties. Die samenwerking is volgens hen verre van optimaal. Daarom droegen zij bij motie het college van GS op een actieve en initiërende rol te spelen in de richting van deze instanties teneinde hier verbetering in aan te brengen. De Staten willen voor het einde van dit jaar over de uitkomsten worden geïnformeerd.

Ook willen PS dat voortvarend gewerkt gaat worden aan de totstandkoming van een provinciaal milieu-informatie- en servicecentrum op basis van de één-loket-gedachte. In de motie die zij aannamen werd gesteld dat op die manier informatie over milieuzaken gemakkelijk toegankelijk moet zijn voor burgers en bedrijven en dat de één-loket-gedachte die toegankelijkheid sterk bevordert.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Financieel-Economische Zaken, de heer W. Pardijs, tel. (026) 359 94 02, e-mail: (w.pardijs@prv.gelderland.nl)
* de afdeling Communicatie, de heer H. Brul, tel. (026) 359 90 12, e-mail: (h.brul@prv.gelderland.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie