Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lerarenopleidingen hbo presenteren innovatieplan

Datum nieuwsfeit: 28-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
HBO-Raad

Persberichten

28-05-1999
Lerarenopleidingen hbo presenteren gemeenschappelijk innovatieplan

Alle lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs en de BVE-sector aan de Nederlandse hogescholen slaan de handen ineen om de opleidingen grondig te vernieuwen. Gisteren publiceerde de HBO-raad onder de titel ‘Educatief partnerschap’ een grootschalig innovatieplan voor de periode 2000 tot 2003. Centraal staat hierin de visie dat lerarenopleidingen samen met ‘educatieve partners’ verantwoordelijk zijn voor het opleiden van leraren. Partners zijn de lerarenopleidingen, de scholen waar de leraren later werkzaam zullen zijn, de zogenoemde partnerscholen en de studenten zelf.

Het innovatieplan geeft drie actuele thema’s een plaats:
- het tekort aan leraren, veroorzaakt door de hoge uitstroom van oudere leraren en de sterk achterblijvende instroom van nieuwe studenten; - de noodzakelijke inhoudelijke innovaties, bijvoorbeeld vanwege de sterk groeiende betekenis van informatie- en communicatietechnologie en de grootstedelijke problematiek;
- professionalisering en verbetering van de beroepskwaliteit. Dit houdt onder meer in versterking van de school als arbeidsorganisatie, aanpassing van het beroepsprofiel en professionalisering van de lerarenopleiders en docenten in het voortgezet onderwijs en de BVE-sector.

Het innovatieplan kent drie hoofddomeinen: urgentieprogramma’s, duale programma’s en professionaliseren en innoveren.

Urgentieprogramma’s Urgentieprogramma’s hebben tot doel het op een zo kort mogelijke termijn opleiden van nieuwe docenten. De doelgroep bestaat uit zij-instromers, studenten die elders al een opleiding gevolgd hebben. Via intake-assessment worden zij-instromers toegelaten tot korte opleidingen van maximaal twee jaar. Eén jaar opleiding zal naar verwachting in veel gevallen volstaan. Urgentieprogramma’s hebben een duaal karakter. Na maximaal een half jaar studie wordt de student op een school aangesteld waarna het vervolgdeel van de studie met werken in de praktijk wordt gecombineerd. Het innovatieplan stelt voor de urgentieprogramma’s een concreet doel: het opleiden van 1.400 nieuwe leraren in de periode tot en met 2003.

Duale programma’s
Naast de bestaande vol- en deeltijd opleidingen worden nieuwe duale opleidingstrajecten gestart. Het gaat ook hier om studenten die in opleiding zijn, maar tegelijkertijd een aanstelling op een school hebben. Het gaat in deze duale trajecten om flexibele, op maat gemaakte opleidingen. De opleiding is afgestemd op de specifieke taak en functie die de student binnen zijn school vervult. Met de school en de student worden specifieke afspraken gemaakt over de inhoud en de lengte van de te volgen opleiding. Ook hier is een doel geformuleerd: 1.400 studenten volgen een duaal opleidingstraject in de periode tot 2003.

Professionaliseren en Innoveren
Ook stelt het innovatieplan voor docenten, opleiders en studenten samen in expertisecentra te laten werken aan innovatieve onderwijsproducten. Het gaat hier om het ontwikkelen van ‘halffabrikaten’ die, bijvoorbeeld via Kennisnet, voor alle lerarenopleidingen en scholen toegankelijk zijn. Iedere docent, opleider of student kan deze halffabrikaten direct in zijn eigen situatie aanpassen en gebruiken. Doel is participatie van alle opleiders, studenten en een groot deel van de docenten in de periode tot 2003. In deze periode is het de bedoeling dat 1.200 halffabrikaten worden ontwikkeld.

De uitvoering van het innovatieplan op de drie genoemde domeinen vraagt om ondersteunende projecten. In de eerste plaats zullen lerarenopleidingen samenwerkingsrelaties vormen met partnerscholen in het voortgezet onderwijs en de BVE-sector. De verwachting is dat er zo’n 140 samenwerkingsovereenkomsten zullen ontstaan. Tevens zullen zeven expertisecentra worden ingericht. De centra worden geografisch verspreid en beschikken over een eigen gebouw, management, coaches en experts. Overige ondersteunende projecten bevinden zich op het gebied van competentiebeschrijvingen, assessmentsystemen, infrastructuur en flankerend onderzoek.

Op 27 mei heeft minister Hermans van OCenW het rapport in ontvangst genomen. Binnenkort zullen de HBO-raad en de Minister het innovatieplan nader bespreken.

EINDE PERSBERICHT

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie