Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Actie bewoners Volmarijnstraat Rotterdam tegen sloop

Datum nieuwsfeit: 29-05-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht

Zaterdag 29 mei aanstaande wordt U uitgenodigd om koffie met koek te consumeren in de Volmarijnstraat-west (tussen de Claes de Vrieselaan en de Heemraadssingel).

De bewoners zitten op straat en kunnen U vertellen waarom.

Hieronder vindt U naast de uitnodiging de protestbrief die Wij, als bewoners, onder andere hebben gestuurd naar de Rotterdamse Wethouder van Stadsvernieuwing, Volkshuisvesting en Sociale vernieuwing, Dhr Meijer.

In deze brief wordt uitgelegd waarom de bewoners woedend en onthutst zijn;
hoe kunnen politieke beslissingen haaks staan op alle principes en beloften!

Als U meer informatie nodig heeft kunt U contact opnemen met

Marieke van der Lippe
Volmarijnstraat 121b
3021XM Rotterdam
010-4763911
e-mail: (marieke@luna.nl)

Wij hopen U te ontmoeten,

namens bewonersgroep Marijn,

Marieke van der Lippe.
MARIJN!
bewonersgroep Volmarijnstraat west

p/a Volmarijnstraat 112A
3021 XW Rotterdam

De bewoners van de Volmarijnstraat west, zijn boos!! Wethouder Meijer besluit om de helft van de Volmarijnstraat west te slopen. Waarom?
Wethouder Meijer besluit geen bereikbare huurwoningen in de Volmarijnstraat te bouwen, terwijl hij op 26 Februari 1998 toegezegd heeft dat de sociale structuur van de straat behouden zou worden. Een leugen?
De bewoners begrijpen niet wat er nu gebeurt, ondanks veel overleg met de gemeente, informatieavonden en onderhandelingen worden er besluiten genomen die haaks staan op wat er afgesproken is.

Daarom zitten de bewoners op straat, met koffie en koek op ZATERDAG 29 MEI VAN 10:00 TOT 12:00 'S OCHTENDS, IN DE VOLMARIJNSTRAAT WEST

Dan kunnen de betrokken partijen, de pers en de bewoners eens van gedachten wisselen IN de straat waar het nu om draait. U wordt uitgenodigd om koffie te drinken hen het verhaal van de bewoners te horen en uw eigen standpunt duidelijk te maken. De Volmarijnstraat is een mooie straat, met bewoners die graag in die straat willen blijven wonen, EN DAT KUNT U NU NOG MEEMAKEN!!!

bijgevoegd, de protestbrief zoals die op 15 April j.l. verstuurd is naar Wethouder Meijer en de vertegenwoordigers van de politieke partijen in deelgemeente Delfshaven, en waar nog steeds geen reactie op gekomen is.

P R O T E S T

Rotterdam, 15 april 1999.

Aan: Mijnheer Meijer,
wethouder van Stadsvernieuwing,
Volkshuisvesting en Sociale vernieuwing,
Rotterdam

cc.: Myrza Axwijk, portefeuille houder van deelgemeente Delfshaven en vertegenwoordigers van de politieke partijen van deelgemeente Delfshaven

Mijnheer Meijer,

Namens bewonersgroep “MARIJN!”, die opkomt voor de goede zaak van de bewoners van de Volmarijnstraat West, Rotterdam West, willen wij u wijzen op het wanbeleid dat gevoerd is met betrekking tot de sloop en nieuwbouwplannen in de Volmarijnstraat.

Reeds twee jaar lang worden er plannen gemaakt voor de Volmarijnstraat door de deelgemeente, gemeente, bewoners en projectontwikkelaar. De uitgangspunten daarbij zijn altijd geweest:

- Behoud van de sociale structuur,

- Handhaving beeldkwaliteit,

- Duurzaam bouwen.
Alle partijen zijn het daar mee eens, en ook u heeft deze uitgangspunten al die tijd onderschreven.

Eind maart 1999 heeft u besloten dat er op de slooplokaties op de Volmarijnstraat West geen bereikbare huurwoningen komen. Dit is in tegenstelling met de uitgangspunten die u de afgelopen jaren heeft ondersteund. De bewoners van de Volmarijnstraat West zijn boos: de huidige plannen zijn in strijd met de uitgangspunten voor de Volmarijnstraat: ze doen er zelfs afbreuk aan.

Wij zijn boos, wij zijn het vertrouwen verloren in de gemeentelijke democratie. Wij snappen uw beleid niet.

In de huidige plannen is sprake van te veel sloop in de Volmarijnstraat West. Ook goede woningen en woningen van eigenaar-bewoners hebben nu een sloopetiket gekregen. Dit is in strijd met het idee van het behoud van beeldkwaliteit. Wij eisen beter onderzoek van de aangewezen slooplokaties.

In de plannen wordt niet meer gesproken van bereikbare huurwoningen. Wij zijn onthutst. Uit de rapportage woonwensen blijkt dat de helft van de ondervraagde bewoners moet rondkomen van een netto-inkomen van minder dan 2000,- per maand. Wij vragen ons af hoe de bouw van koopwoningen te rijmen is met de inkomenpositie van veel bewoners in de straat en het behouden van de sociale structuur.

Bovendien zullen goed gerenoveerde nu nog bereikbare huurwoningen verbouwd worden om als dure koopwoningen in de markt te worden gezet. Hier is sprake van kapitaalvernietiging; niet duurzaam bouwen en weer wordt er geen rekening gehouden met de sociale structuur van de straat.

!!! WIJ WILLEN TEN MINSTE 40% BEREIKBARE HUUR IN DE renovatie/nieuwbouw-lokaties van de Volmarijnstraat!!!

Wij eisen dat in de plannen rekening gehouden wordt met de bewoners van de Volmarijnstraat West. In de huidige plannen is daar geen sprake van en kunnen wij, bewoners, niets anders doen dan ons hiertegen te verzetten.

Wij verwachten op korte termijn uitleg en verantwoording over de genomen beslissingen en eisen dat het besluit herroepen wordt.

Namens bewonersgroep “Marijn!” Volmarijnstraat west,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie