Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berichten vergadering Artsen Orde

Datum nieuwsfeit: 30-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Actuele informatie op Algemene Ledenvergadering van 20 mei 1999

Orde-bericht van 30 mei 1999

Op donderdag 20 mei 1999 hield de Orde haar 8e Algemene Ledenvergadering. Vele beleidsmatige onderwerpen voor de korte en lange termijn stonden op de agenda en werden uitgebreid toegelicht en waar nodig bediscussieerd.

Meerjarenafspraken Curatieve Somatische Zorg

De stand van zaken rond vijf onderwerpen binnen de meerjarenafspraken wordt nader toegelicht: het kwaliteitsbeleid, de informatie- en communicatietechnologie, de regionale ondersteuning en het geneesmiddelendossier, producttypering en goodwill.

In het kader van het kwaliteitsbeleid vinden aan de hand van modellen van het Platform Kwaliteit jaarlijks 350 visitaties plaats van niet-opleidingspraktijken. Hiervoor krijgen de medisch specialisten financiële ondersteuning. Voor de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen, elektronische visitatieformulieren en complicatieregistraties voor alle wetenschappelijke verenigingen vraagt en krijgt het bestuur van de Orde instemming van de ALV. Ook deze projecten zullen met financiële ondersteuning tot stand moeten worden gebracht. Daarbij doet het bestuur een oproep aan de wetenschappelijke verenigingen om zoveel mogelijk projecten in te dienen, zodat de beschikbare gelden ook daadwerkelijk ter beschikking kunnen worden gesteld.

Informatie- en communicatietechnologie
Maandag 17 mei 1999 is in het kader van de meerjarenafspraken het landelijk ICT-platform opgericht, onder voorzitterschap van Elco Brinkman, waarin VIZI (Virtuele Integratie van ZorgInformatie) en de Zorgpas een redelijke kans maken een positief advies te krijgen richting VWS. Na een toelichting door voorzitter Sanders besluit de ALV in te stemmen met de participatie van de Orde in het VIZI-project en de ZorgPas Groep. Voor een toelichting op het VIZI-project kan worden verwezen naar het Ordenieuws van maart. Voor de zorgpas ligt een plan van vier fasen, waarbij iedere functie eerst in het proefgebied zal worden getest voordat kan worden bepaald of en hoe de zorgpas wordt ingevoerd. Meetmoment daarbij is bijvoorbeeld hoeveel patiënten zich in de praktijk daadwerkelijk met een pas melden. De ALV besluit de ZorgPas Groep te steunen door een symbolisch bedrag van ? 20.000 (tegenover een bijdrage van de zorgverzekeraars van 6,7 miljoen) en het aanstellen van een medewerker op ICT-gebied.

Regionale ondersteuning en geneesmiddelendossier Orde-secretaris mevrouw dr. A. Mulock Houwer-Linssen, geeft een toelichting op de plannen voor het oprichten van Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO's) in de regio's. Primaire doelstelling van de Orde is een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van de farmacotherapie aan de hand van de richtlijnen van de wetenschappelijke verenigingen. Mogelijke kostenbeheersing is daarvan een afgeleide. Opgemerkt wordt dat het erg verwarrend was dat de Orde en VWS bijna tegelijkertijd een oproep deden om proefprojecten c.q. proeftuinen in te dienen. Oorzaak was een gebrek aan communicatie binnen het ministerie.
Ondanks enkele pessimistische geluiden dat de medisch specialisten wel moéten meewerken, onderschrijft de ALV de plannen van het Ordebestuur.

Producttypering
De voorzitter van de Kamer Vrij Beroep, A.M. Vosmer, geeft - met een verwijzing naar de speciale editie van het Ordenieuws in april - een toelichting op de laatste stand van zaken rond het project producttypering.
In het eerste traject (de ontwikkelingsfase) zijn inmiddels grote vorderingen gemaakt. Er zijn 15 typeringslijsten gereed en diverse wetenschappelijke verenigingen hebben de tijdnormering opgepakt. Het tijdbestedingsonderzoek, dat zal moeten worden gedaan om de normen te valideren, zal wellicht - afhankelijk van besluitvorming in de volgende ALV - door de Orde worden gefinancierd en dus geregisseerd. Het testen van de typeringslijsten in de pilotziekenhuizen gebeurt inmiddels op vrij grote schaal.
In het tweede traject (de implementatiefase) zouden twee speerpuntspecialismen productgericht registreren in alle ziekenhuizen. Omdat er nog teveel onzekerheidsfactoren bleken te zijn en nog onvoldoende voortgang is geboekt in de pilotziekenhuizen is - naast urologie - (nog) geen tweede speerpuntspecialisme gevonden. Ook het derde traject (herziening budget- en verrichtingensysteem) is inmiddels in gang gezet. Vooralsnog zullen de DBC's alleen worden ingepast in de budgetsystematiek en heeft de productgerichte registratie nog geen consequenties voor het honorarium. Streven is wel medio 2000 landelijke registratie in te voeren voor meer specialismen.

Vanuit de zaal wordt nog eens gewezen op het belang van evaluatiemomenten en het informeren en motiveren van de werkvloer. Daarnaast wordt weer benadrukt dat producttypering breder is dan de Kamer Vrij Beroep.

Goodwill
Vosmer licht toe waarom het onwenselijk is dat hier en daar - d.w.z. niet in één keer landelijk - de goodwill wordt afgeschaft. Op 10 juni wordt in een voorlichtingsbijeenkomst uitgebreid op dit onderwerp ingegaan. Vanuit de ALV wordt zeer kritisch gereageerd op het mogelijke model voor afschaffing van Sibbing & Wateler. Het bestuur van de Orde geeft daarop aan dat dit model inderdaad discussiepunten maar ook aanknopingspunten biedt.

Wet Integratie medisch-specialistische zorg

Tijdens de ledenvergadering worden vier onderwerpen besproken: het Addendum bij de toelatingsovereenkomst, geïntegreerd declaratieverkeer, de rechtsvorm van vrijgevestigden en representativiteit van de Orde. Voor het eerste onderwerp wordt verwezen naar pagina 4 van deze nieuwsbrief.

De voorzitter van de Kamer Vrij Beroep geeft een uitgebreide uitleg over het onderwerp geïntegreerd declareren. De integratiewet voorziet in één aanspraak op medisch-specialistische zorg voor ZFW- en WTZ-verzekerden met als gevolg verplicht geïntegreerd declareren voor deze verzekerden. Bij een geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf past dit ook voor particulier verzekerden te laten gelden. Tot voor kort bestond er onzekerheid of het Lisv het vrij beroep bij ondertekening van het Addendum zou waarborgen. Inmiddels is die zekerheid, die eerder door de staatssecretarissen van Financiën en SZW was verkregen, ook door het Lisv gegeven. Wel is van belang dat de medisch specialist het debiteurenrisico zelf behoudt en niet (ook niet op zakelijke voorwaarden) overdraagt aan het ziekenhuis. Fiscus en Lisv hebben aangegeven dat dan de waarborg van het vrij ondernemerschap vervalt.

Voor geïntegreerd declareren zijn drie standaardovereenkomsten nodig. Voor ZFW-verzekerden declareert de medisch specialist aan het ziekenhuis (de medewerkersovereenkomsten ziekenfonds-specialist vervallen). Voor particulier verzekerden declareert de specialist op vrijwillige basis via het ziekenhuis, in opdracht van en voor de specialist (het ziekenhuis is tussenpersoon /administratiekantoor). Voor WTZ-verzekerden geldt een 'status aparte'. De specialist declareert aan het ziekenhuis, maar de feitelijke situatie is gelijk aan particulier verzekerden.

Wat betreft de rechtsvorm van vrijgevestigden werd medegedeeld dat de Orde binnenkort met een model stafmaatschap komt, dat voor de huidige situatie de beste oplossing vormt. Dit vooral omdat uit het onlangs door staatssecretaris Vermeend naar de Raad van State gestuurde belastingplan 21e eeuw blijkt dat de (staf)maatschap daarin niet als vennootschapsbelastingplichtig lichaam wordt gezien. In een (staf)maatschap blijft daardoor, anders dan de coördinerend inspecteur recent met betrekking tot de coöperatie heeft geconcludeerd, ook in de toekomst meerderheidsbesluitvorming mogelijk.

De representativiteit van de Orde is in een drietal nieuwe situaties vastgelegd. In het COTG heeft de Orde naast Kamer V nu ook toegang tot Kamer I. Bij het opstellen van Uitkomsten van Overleg zal de Orde als volwaardige partij worden betrokken. NVZ vereniging van ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland zullen een Uitkomst van Overleg vervolgens formeel ondertekenen. En tenslotte in het kader van de Raad op Maat, waarin de zogenaamde onderstructuren van bijvoorbeeld de Ziekenfondsraad worden afgeschaft, hebben betrokken partijen onderling afgesproken in Treekverband zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken in hun standpuntbepaling.

Datum inwerkingtreding Integratiewet
Op 2 juni 1999 hebben Zorgverzekeraars Nederland, de NVZ en de Orde in een brief aan de minister gepleit voor invoering van de wet op 1 januari 2000 in plaats van 1 juli aanstaande. Partijen realiseren zich dat het onmogelijk is om alle formele en praktische aanpassingen voor 1 juli geïmplementeerd te hebben, die landelijk en vooral lokaal nodig zijn. Ook al zou de wet per 1 juli in werking treden, dan zal hier de eerste tijd soepel mee om moeten worden gegaan.

Ga naar : Nieuwspagina van de Orde van Medisch Specialisten

© copyright ORDE 1999 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...