Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Gebrekkig onderhoud maatschappelijk onverantwoord'

Datum nieuwsfeit: 31-05-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

ERNST AND YOUNG

gebrekkig onderhoud maatschappelijk onverantwoord

'UITSTEL VAN PREVENTIEF ONDERHOUD IS

MAATSCHAPPELIJK EN BEDRIJFSMATIG ONVERANTWOORD'

'Beter technisch onderhoud kan een bedrijfsongeluk niet altijd voorkomen, maar door het korten op preventief onderhoud neemt een onderneming wel onverantwoorde risico.s.' Dat zegt Mark Haarman van Ernst & Young Consulting. Hij onderzocht samen met de TU Delft het technisch onderhoud bij zo.n veertig bedrijven. Vandaag vindt de presentatie van de resultaten plaats tijdens een congres in het Amsterdam Marriot Hotel. Volgens Haarman is onderhoud bij directies te vaak het kind van de rekening. Dat leidt niet alleen tot grote risico.s voor het bedrijf, de medewerkers en de samenleving, maar ook tot hogere kosten. Verder toont het onderzoek aan dat technische diensten tot de meest .vergrijsde. afdelingen behoren. Daarom is volgens Haarman een wervingscampagne onder jongeren nodig.

Ernst & Young Consulting onderzocht, in samenwerking met de Technische Universiteit Delft, het onderhoud in 37 (middel)grote bedrijven in met name de petrochemische en voedingsindustrie. De scores van afzonderlijke ondernemingen op het gebied van technisch onderhoud zijn afgezet tegen de resultaten van andere bedrijven in dezelfde sector. De uitkomsten van het onderzoek voor individuele ondernemingen zijn vertrouwelijk. Wel is een aantal algemene conclusies te trekken, onder meer dat hogere kosten voor technisch onderhoud zich niet per se vertalen in minder storingen. Haarman: 'Er zijn bedrijven die het goed aanpakken en met relatief geringe uitgaven prima resultaten boeken, terwijl andere bedrijven meer geld uitgeven en niettemin slechter scoren.'

Preventief onderhoud
Van grote invloed op de kosten is de aandacht die men al dan niet heeft voor preventief onder-houd. Het onderzoek toont aan dat in de petrochemische industrie gemiddeld tien procent van het preventief onderhoud niet uitgevoerd wordt. Voor de voedingsindustrie ligt dat gemiddeld op twaalf procent, met uitschieters van vijfentwintig procent. Dat is opmerkelijk omdat er veel op het spel staat. 'Door het uitblijven van preventief onderhoud kan de productie stil komen te liggen, met alle financiële gevolgen van dien. Bij een bedrijfsongeluk door lacunes in het onderhoud is er zelfs kans op persoonlijk letsel voor medewerkers of omwonenden. Gebrekkig onderhoud was steevast een van de oorzaken van recente grote bedrijfsongevallen met een dodelijke afloop.' Volgens Haarman sneuvelt het preventief onderhoud daarom door verkeerde overwegingen. Niet alleen zijn bedrijven later vaak een veelvoud kwijt aan reparaties en brengt men de continuïteit van het bedrijf in gevaar, maar bovendien kan het zijn dat bedrijven daardoor ingaan tegen wettelijk voorgeschreven maatregelen die juist bedoeld zijn om ongelukken te voorkomen. 'Op preventief onderhoud besparen is vanuit bedrijfseconomisch en maatschappelijk oogpunt onverantwoord', aldus Haarman.

Gebrek aan status
Haarman meent dat onvoldoende aandacht voor onderhoud vaak direct samenhangt met de positie van een technische dienst binnen een bedrijf. 'Technisch onderhoud staat bij de meeste directies niet al te hoog op de agenda. Bovendien ontbreekt het leidinggevenden van deze diensten nogal eens aan de status en sociale capaciteiten om bij de directie een vaste voet tussen de deur te krijgen; ze zijn eerder kind van de rekening dan kind aan huis. Dat hoeft niet per se te betekenen dat het onderhoud slecht gebeurt, maar vermindert wel de invloed van de technische dienst op het bedrijfsbeleid. Je ziet dat terug in de beslissingen van het management. Wanneer directies staan voor de keuze tussen productie draaien of ruimte maken voor onderhoud, kiest men vaak voor het eerste.'

Meest .vergrijsde. afdeling
Het onderzoek bracht ook de personele kant van technische diensten in beeld. Veertig procent van het onderhoud wordt uitbesteed, maar slechts een aantal bedrijven durft het aan om onderhoud structureel uit te besteden (ondanks de mogelijke kostenbesparing). Haarman voorspelt overigens dat de toekomst nieuwe kansen biedt voor externe toeleveranciers van onderhoud. Het onderzoek laat namelijk zien dat de technische dienst vaak de meest .vergrijsde. afdeling van een onder-neming is. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de onderzochte bedrijven bedroeg veertig jaar. In sommige bedrijven vonden de onderzoekers zelfs een gemiddeld leeftijd van vijftig jaar. Over vijf tot tien jaar verwacht Haarman daarom een grote uitstroom van medewerkers met kennis en ervaring.

Werving moet nú beginnen
De geringe animo voor technische opleidingen en het vak van onderhoudsmonteur doet vrezen dat er tegen die tijd onvoldoende jongeren beschikbaar zijn om de huidige medewerkers te vervangen. 'Het opleiden van toekomstig technisch personeel vraagt vier tot zes jaar. Dat betekent dat de overheid en het bedrijfsleven nú aan de slag moeten om jongeren warm te maken voor een loopbaan in het technisch onderhoud.' Niettemin lijken veel bedrijven de toekomstige personeels-problemen onvoldoende te onderkennen. 'Ook dit bevestigt het beeld dat veel directies onderhoud alleen als kostenpost zien en niet als een sleutelfactor voor de capaciteit en continuïteit van hun onderneming', zegt Haarman.

Congres
De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens een congres dat vandaag en morgen plaatsvindt in het Marriot Hotel, Stadhouderskade 12 te Amsterdam. Ook zullen vertegenwoordigers van een aantal onderzochte bedrijven als Douwe Egberts, General Electrics Plastics, Mars en DSM Special Products vertellen over de aanpak van het technisch onderhoud in hun onderneming.
Einde bericht

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie