Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Exposities Life and Death in the Maastrichtian

Datum nieuwsfeit: 01-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Dinosaurs, Ammonites & Asteroids Life and Death in the Maastrichtian

In 1999 is het 150 jaar geleden dat André Dumont het naar Maastricht genoemde tijdvak Maastrichtiën introduceerde in een beschrijving van de mergellagen van de St. Pietersberg. Het Système Maestrichtien, of ook wel de Maastrichtian Stage, vormt sindsdien het laatste stukje van het Krijt-tijdperk. Het duurde van 71,3 tot 65,4 miljoen jaar geleden. Het 150-jarig bestaan van het Maastrichtiën wordt door het Natuurhistorisch Museum Maastricht aangegrepen om, in samenwerking met andere instellingen die topstukken uit het Maastrichtiën in hun collecties herbergen, een internationaal rondreizende expositie met topstukken uit het Maastrichtiën te organiseren. De essentie daarbij is dat een breed publiek topstukken uit andere musea te zien krijgt en zo een beter begrip krijgt van "'hoe de wereld er zo'n 70 miljoen jaar geleden uitzag". In ieder deelnemend museum is immers slechts het éigen "puzzelstukje" te zien. De jubileumtentoonstelling gaat voor het eerst het wereldwijde beeld schetsen.

In November wordt er in Maastricht tevens een conferentie gehouden over het 150-jarig bestaan van het Maastrichtiën.

Drie exposities met topstukken

Bij een groot aantal instellingen die collecties uit het Maastrichtien beheren bleek niet alleen de bereidheid om topstukken in bruikleen af te staan, maar bleek ook de wens te bestaan om Nederlandse topstukken voor exposities in bruikleen te mogen ontvangen. Een en ander leidde er toe dat nu twintig instellingen samen drie exposities maken die vanaf de tweede helft van 1999 tot in de eerste helft van 2001 in minimaal zes maar wellicht in zeven of acht landen te zien zullen zijn.

Opzet
In drie exposities (te beschouwen als modules van één grotere expositie) worden, aan de hand van authentieke topstukken uit de collecties van de aan het project deelnemende instellingen, verschillende en kenmerkende aspecten van het Maastrichtien belicht:
1) Leven in zee: (sub)tropische zeeën (o.a. Krijt van Zuid-Limburg en Rudistenfauna van Oman); de diepere en koudere zeeën (o.a. White Chalk van Denemarken, Noord-Duitsland en Centraal-Polen)
2) Leven op land: de "laatste dinosauriërs": dinosauriërs uit o.a. Oman, Roemenië en Zuid-Frankrijk, aangevuld met materiaal uit Bolivia en Madagascar.
3) De grote klap: de laatste dag van het Maastrichtien, de dag waarop in Chicxulub in Mexico een enorme meteoriet insloeg die het grootste deel van het leven op aarde deed uitsterven.

Om de samenhang tussen de drie exposities te benadrukken en om overlappingen in inleidingen te voorkomen, zal één gezamenlijke catalogus worden gemaakt in zes talen: Nederlands, Engels, Frans, Roemeens, Pools en Arabisch. Voor het project zal ook een speciale (eveneens zes-talige) internetsite worden ontworpen, die zo mogelijk in alle deelnemende landen een eigen point of presence heeft. De site zal bovendien als interactief medium een centrale plaats in de exposities in nemen zodat bezoekers op een interactieve wijze en naar persoonlijke behoefte informatie kunnen vergaren, niet alleen over de exposities maar ook over alle deelnemende instellingen.

Heel bijzonder aan de exposities is dat topstukken uit verschillende instellingen voor het eerst in hun onderlinge samenhang zullen worden geëxposeerd om zo een totaalbeeld te schetsen van land, zee, flora en fauna tijdens het Maastrichtien en van de abrupte wijze waarop hier een einde aan kwam. De drie tentoonstellingen schetsen echter niet alleen een beeld van het verleden. De geologische en klimatologische processen van toen zijn nog steeds actueel. Immers, veranderingen in klimaat en zeespiegel zijn ook nu nog van fundamentele invloed op milieu en ecosystemen. Wisselende milieuomstandigheden doen de ene diersoort uitsterven en bieden andere diersoorten nieuwe mogelijkheden. Ten tijde van het Maastrichtien zag de wereld er weliswaar anders uit dan heden ten dage, maar de processen die er speelden waren niet fundamenteel anders dan tegenwoordig.

Veranderingen in milieu in ruimte en tijd zijn dan ook sleutelwoorden in dit project. De eerste tentoonstelling vertelt over de tegenstelling tussen tropische zeeën en de koudere zeeën met totáál verschillende fauna's; de tweede tentoonstelling vergelijkt de grote dinosauriërs op de grote continenten met de kleinere dieren die geïsoleerd op eilanden leefden, de derde tentoonstelling tot slot heeft als thema "rampen & uitsterven": hoe een meteorietinslag het einde van de dinosauriërs betekende en zo ruim baan gaf voor de zoogdieren - en uiteindelijk voor de mens.

Doelgroep
De exposities zijn heel nadrukkelijk bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. In museumjargon gesproken: voor de leeftijd 'van acht tot tachtig'. Mede doordat geen van de deelnemende instellingen eerder op zo grote schaal topstukken uit het buitenland heeft gepresenteerd, worden ook bezoekers verwacht die minder affiniteit met het onderwerp hebben. De reeks exposities beoogt dan ook een impuls te geven aan de belangstelling voor de deelnemende musea. De hiervoor al genoemde speciale internet-site zal niet alleen een bijdrage leveren aan de publiciteit rondom het project maar ook een drempelverlagende invloed hebben.

Een van de musea waarmee wordt samengewerkt is het Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym in Polen. Daar, in Kazimierz aan de Weichsel, komt gesteente uit het Maastrichtien dicht aan de oppervlakte voor. In de exposities van dit museum tref je dan ook vaak de naam "Maastricht" aan (zie afbeelding boven).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie