Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA-pamflet voor een sterk en sociaal Europees platteland

Datum nieuwsfeit: 01-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

PvdA presenteert pamflet voor een sterk en sociaal Europees platteland

1 juni 1999 PvdA-voorlichting

VOOR EEN STERK EN SOCIAAL EUROPEES PLATTELAND

Dit pamflet is een oproep van de Partij van de Arbeid tot een verder hervorming van het Europese landbouwbeleid op korte termijn. De PvdA staat voor een sterk en sociaal Europees platteland. Het huidige gemeenschappelijk landbouwbeleid is noch sociaal, noch sterk. Bijna de helft van de Europese begroting gaat naar het landbouwbeleid. Een sterk en sociaal Europa vereist een verschuiving van aandacht en geld. Een verschuiving van subsidies voor landbouwproductie naar plattelandsbeleid en ondersteuning voor publieke diensten en goederen.

Eind maart hebben Europese regeringsleiders in Berlijn beslissingen genomen over Agenda 2000. De noodzakelijke aanpassing van het landbouwbeleid werd deels uitgesteld, deels afgezwakt. Gegeven de negatieve neveneffecten van het landbouwbeleid, voor milieu, voor de uitbreiding van de Europese Unie, voor de ontwikkeling van de landbouw in derde wereldlanden en de ontstane subsidie-afhankelijkheid bij onze boeren, wil PvdA in Europees verband snel verder praten over een vergaande modernisering van het landbouwbeleid.

De PvdA staat daarbij voor:

1. Het systeem van vaste, gegarandeerde inkomenstoeslagen voor boeren geleidelijk ombouwen tot een sociaal vangnet. Exportsubsidies en inkomenstoeslagen afschaffen. De PvdA vindt dat er geen reden is om de landbouwsector tot in de lengte der jaren te verzekeren van gegarandeerde inkomenstoeslagen. Toeslagen zijn tijdelijk nodig om de landbouw zich te laten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.

2. Een krachtig beleid om nieuwe economische dragers van het platteland en dus werkgelegenheid te stimuleren. Regio's moeten zelf kunnen bepalen waar ze middelen voor dit plattelandsbeleid aan besteden.

Veel Europese regio's zijn eenzijdig ontwikkeld en te afhankelijk van landbouwsubsidies. De PvdA wil een evenwichtigere en meer diverse ontwikkeling van het platteland. De regio's moeten zelf zeggenschap krijgen over middelen voor 'conversieprogramma's, waarmee de sociale, economische en ecologische vitaliteit van het rurale gebied wordt versterkt.

3.Meer middelen reserveren voor het voorzien in publieke goederen en diensten door minder middelen te gebruiken voor inkomenssteun, wil de PvdA meer middelen beschikbaar krijgen om agrariÙrs in Nederland te belonen voor bijdragen aan in het in stand houden van natuur en landschap. "Cross compliance", milieuvoorwaarden aan inkomenssteun, kan dienst doen als overgangsmaatregel. Om efficiÙntie te bevorderen, willen we deze middelen gericht inzetten in gebieden waar landbouw en natuur niet zonder elkaar kunnen, zoals in Vijfherenland, Waterland en rond Winterswijk. Daarnaast zijn er gebieden waar natuur of juist de landbouw overheersend zijn en de ruimte moeten krijgen.

4. Kwaliteit van voedsel bevorderen in plaats van kwantiteit Het Europees beleid zal zich veel meer richten op de kwaliteit van het voedsel en op een verantwoorde manier van produceren. De PvdA zal zich inzetten voor afspraken over milieubescherming, het voorkomen van kinderarbeid en begrijpelijke consumentenzorgen over hormonen en genetisch veranderde gewassen. Europa zal bij de komende WTO-onderhandelingen internationale afspraken moeten maken over zaken die voor ons als consument belangrijk zijn.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie