Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpak uitstoot industrieterrein Lage Weide Utrecht

Datum nieuwsfeit: 02-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
28 mei 1999

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, Zuilen Gezond en Industrievereniging Lage Weide

Provincie Utrecht en gemeente Utrecht ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
GEZAMELIJKE AANPAK BEHEERSING UITSTOOT INDUSTRIETERREIN LAGE WEIDE

Op woensdag 2 juni 1999 ondertekenen de gedeputeerde voor milieu van de provincie Utrecht, de heer P. Rombouts en de wethouder voor milieu van de gemeente Utrecht, de heer J. van Zanen een samenwerkingsovereenkomst om de geur-, stof- en geluidhinder van industrieterrein Lage Weide verder te beheersen door de vergunningverlening beter op elkaar af te stemmen. De bijeenkomst is bedoeld om het bestuurlijk draagvlak voor dit project te vergroten. Ook is behoefte aan een duidelijk startpunt voor de aanvang van het project. De bewonersgroepering Zuilen Gezond en de Industrievereniging Lage Weide nemen eveneens deel aan het project. Zij zijn ook bij de ondertekening aanwezig.

Sinds de zomer van 1997 komen er bij provincie en gemeente meer klachten binnen - met name uit de wijk Zuilen - over geur-, stof- en geluidhinder als gevolg van activiteiten op het industrieterrein Lage Weide. Dit is voor de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht reden geweest om samen om tafel te gaan zitten. Ook Zuilen Gezond heeft daarop aangedrongen. De toename van de klachten zijn voor provincie en gemeente een signaal dat er mogelijk een grens wordt bereikt aan overlast als gevolg van meerdere bronnen van geur-, stof- en geluiduitstoot. Mogelijk speelt de opeenstapeling van de uitstoot van deze bronnen hierin een rol. Binnen de Wet Milieubeheer wordt nog weinig rekening gehouden met cumulatieve effecten van meerdere bedrijven. Bij een aanvraag voor een milieuvergunning wordt een bedrijf meestal individueel beoordeeld.

Gezamenlijk project gestart
In het Provinciale Milieubeleidsplan (PMP) 1998-2002 is het project "Beperking van emissies met behulp van vergunningverlening" opgenomen. De provincie en gemeente Utrecht werken dit project samen concreet uit voor het industrieterrein Lage Weide. Zowel Zuilen Gezond als Industrievereniging Lage Weide worden hier nauw bij betrokken.
Er wordt vooral in beeld gebracht hoe het in de huidige situatie is gesteld met de totale (cumulatieve) belasting van de woonwijk Zuilen als gevolg van geur, stof en geluid van Lage Weide en welke bronnen hiervoor verantwoordelijk zijn. Daarnaast proberen beide overheden een acceptabel immissie-niveau vast te stellen. Onder immissie wordt de neerslag van de uitstoot in de wijk verstaan.

Uit het onderzoek zal moeten blijken hoe uitstoten van verschillende bedrijven zich tot elkaar verhouden. Een ander doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een juridisch sluitende aanpak. De toepassing van het 'stolpprincipe' wordt in het onderzoek meegenomen. Het stolpprincipe houdt in dat voor het hele bedrijventerrein een acceptabel milieuplafond kan worden bepaald (uitstoot van alle bedrijven gezamenlijk). De provincie en de gemeente gaan vervolgens bij het verlenen van milieuvergunningen aan bedrijven op Lage Weide uit van dit milieuplafond. (Voor informatie: Susan van Vliet, (actueel@prvutr.nl) 030 - 258 31 51)

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie