Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verklaring EU over Democratische Republiek Congo

Datum nieuwsfeit: 02-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Democratic Republic of Congo : Declaration of the Presidency on behalf of the EU

CFSP Presidency Statement: Brussels (02-06-1999) - Nr. 8282/99 (Presse 151) - CFSP : 52/99


Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over

de Democratische Republiek Congo


1. De Europese Unie is zeer verontrust over de aanhoudende crisis in de DRC en over de ernstige gevaren van een intensivering of verlenging van het conflict voor het land en voor de gehele regio.


2. De Europese Unie doet een oproep tot alle partijen bij het conflict om de humanitaire beginselen te respecteren. Alle gewapende groepen in de DRC, ongeacht het kamp waartoe ze behoren, moeten zich niet laten verleiden tot militaire acties waardoor de burgerbevolking de gijzelaars en de slachtoffers van het conflict worden.


3. De Unie herinnert aan haar verklaringen van 11, 19 en 27 augustus 1998 en die van 17 februari 1999 en herhaalt dat de oplossing van de crisis tot stand moet komen via onderhandelingen middels een voor alle partijen rechtvaardige vrede, inachtneming van de veiligheidsbelangen van de DRC en van de buurlanden, eerbiediging van de territoriale onschendbaarheid en de nationale soevereiniteit van alle staten in de regio, alsmede middels de naleving van de democratische beginselen en de mensenrechten.


4. De Europese Unie spreekt haar voldoening uit over Resolutie 1234 die de VN-veiligheidsraad op 9 april 1999 heeft aangenomen en verzoekt alle betrokken partijen de bepalingen ervan onverwijld te respecteren. Zij doet andermaal een dringende oproep tot alle partijen bij het conflict om een extra inspanning te doen, teneinde tot een staakt-het-vuren-overeenkomst te komen, te zorgen voor een ordelijke terugtrekking van de in de DRC opererende gewapende groepen en de installatie van een multinationale vredesmacht voor te bereiden die zal worden gevolgd door een internationale conferentie over de vrede, de veiligheid en de stabiliteit in het gebied van de Grote Meren.


5. Zij prijst zich gelukkig met de benoeming van de heer Niasse tot speciaal gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor het vredesproces in de Democratische Republiek Congo.


6. De Unie volgt met belangstelling het door de president van de Democratische Republiek Congo voorgestelde "nationale debat". Zij meent dat dit debat kan bijdragen tot de terugkeer van de vrede. De Europese Unie is bereid financiële bijstand te verlenen indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- dat het debat door een onafhankelijke autoriteit wordt opgezet,
- dat alle betrokken partijen eraan kunnen deelnemen,
- dat de agenda door alle deelnemers wordt goedgekeurd en dat het debat een daadwerkelijke dialoog over de instellingen en de voorwaarden voor de totstandbrenging van rust onder de burgers, de rechtsstaat en democratie in de Democratische Republiek Congo mogelijk maakt.


7. De Europese Unie staat positief tegenover het akkoord dat op 18 april in Syrte (Libië) is ondertekend door de presidenten van de DRC en Oeganda, en mede is ondertekend door de presidenten van Libië, Tsjaad en Erithrea. Zij prijst zich tevens gelukkig met de verklaringen die de presidenten van Tanzania, Oeganda en Rwanda op 5 mei in Dodoma en op 1 juni in Dar-es-Salam hebben aangenomen. Ook spreekt zij haar voldoening uit over de top van Syrte van 14 en 15 mei, alsmede over de unilaterale verklaring die de Rwandese regering op 28 mei over het staken van de vijandelijkheden heeft afgelegd. De Unie ziet deze als positieve stappen in de richting van een vreedzame oplossing van het conflict. De Unie wenst dat al deze initiatieven aansluiting vinden bij de bemiddelingsopdracht die de SADC aan de president van Zambia, daarin bijgestaan door de presidenten van Mozambique en Tanzania, heeft verleend en die door de OAE wordt gesteund. Zij zegt nogmaals haar steun toe aan het "proces van Lusaka" waar onlangs bemoedigende vooruitgang is geboekt en doet opnieuw een nadrukkelijke oproep tot alle partijen bij het conflict om daaraan constructief mee te werken, zodat zo spoedig mogelijk een staakt-het-vuren-overeenkomst kan worden ondertekend.


8. De geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, het geassocieerde land Cyprus en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie