Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS Index: Milieu

Datum nieuwsfeit: 03-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS publicaties

INDEX: Milieu

Onlangs verscheen het vijfde nummer in 1999 van INDEX, het magazine van het CBS. In dit nummer staat het thema milieu centraal.

Meer gevaarlijk afval

In 1997 kwam in Nederland 1,3 miljoen ton gevaarlijk afval vrij. Dat is 260 duizend ton meer dan in 1996. Het gaat vooral om verontreinigd afvalwater en zeef- en brekerzand. Binnen de industrie, goed voor veertig procent van al het gevaarlijke afval, zijn de chemische industrie en de aardolieverwerkende industrie de grootste afvalproducenten.

De andere kant van water

Door een intensiever bodemgebruik, uitspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen en lozing van vervuild industrieel afvalwater raakt ons grondwater verontreinigd. Waterleidingbedrijven maken dat grondwater weer drinkbaar. Met het onttrekken van grondwater dragen de waterleidingbedrijven ook zelf bij aan de verdroging van natuurgebieden. Maatregelen tot zuivering en herstel kosten niet alleen veel geld maar verhogen ook de waterprijs.

Energie van hoge gisting

In 1997 is in ons land 1,3 miljard kubieke meter aardgasequivalent bespaard door gebruik van duurzame energie. Inmiddels levert duurzame energie anderhalf procent van het totale energieverbruik. Vijfennegentig procent van de duurzame energie wordt verkregen uit afval.

Rondom auto’s

In 1998 zijn in ons land 543 duizend nieuwe personenauto’s verkocht. Dat waren er 65 duizend meer dan in 1997. Daarmee kwam het personenautopark in ons land op 1 januari 1999 op 6,1 miljoen. De autodichtheid is het hoogst in de gemeenten Vianen, Gouda, Rijswijk, ‘s-Hertogenbosch, Oirschot en Breda: meer dan 650 auto’s per duizend 18-jarigen of ouder. Op Vlieland en Schiermonnikoog maar ook in grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Groningen is het autobezit daarentegen gering.

Nostalgie op de weg

Eigenaren van oldtimers zijn sinds 1 april 1995 vrijgesteld van de betaling van motorrijtuigbelasting. Deze maatregel is een krachtige impuls geweest voor de groei van het oldtimerpark. Op 1 januari 1999 waren iets meer dan 133 duizend oldtimers geregistreerd, drie keer zo veel als op 1 januari 1995.

Wapenen tegen leegstand

Het streven van de overheid het eigen woningbezit te vergroten, leidde in 1998 tot een verdere toename van de verkoop van huurwoningen door woningcorporaties. Op 1 januari van dit jaar zijn van iedere honderd woningen er nog 36 in handen van sociale verhuurders. Verkoop en sloop van huurwoningen waren in 1998 voor het eerst groter dan nieuwbouw en aankoop.

Schoolloopbanen

De doorstroming naar het hoger (beroeps)onderwijs neemt sterk toe. Jongeren blijven langer op school en volgen verschillende opleidingen achter elkaar. Steeds minder jongeren verlaten het onderwijs zonder diploma. Dit blijkt uit een vergelijking van de schoolloopbanen van jongeren die geboren zijn in 1965, respectievelijk 1971.

Conjunctuur en regio

In het blad is verder het Conjunctuurbericht opgenomen, met daarin de meest recente cijfers over de Nederlandse economie. De rubriek Nederland regionaal bevat een overzicht van de verdeling en ontwikkeling van de arbeidsdeelname in ons land.

Artikelen uit Index no. 05, in Adobe's Portable Document FormatGet Acrobat Reader

* Meer gevaarlijk afval (146 kB)

* Nostalgie op de weg (131 kB)

* Rondom auto's (160 kB)

* Schoolloopbanen (132 kB)

Belangstelling?
Voor het toesturen van een proefnummer of een artikel per fax kunt u contact opnemen met de redactie van INDEX, e-mail (INDEX@cbs.nl).

INDEX verschijnt 10 keer per jaar. De prijs van losse nummers bedraagt ƒ 15,-. Een jaarabonnement kost ƒ 122,-. De prijzen zijn exclusief administratie- en verzendkosten. U kunt de publicaties bestellen bij:

Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector Marketing en Verkoop
Klantenservice
Postbus 4481
6401 CZ HEERLEN
Tel.: (045) 570 70 70
Fax: (045) 570 62 68
E-mail: (verkoop@cbs.nl)

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 03 juni 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie