Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provinciale visie Friesland op bedrijventerreinen

Datum nieuwsfeit: 03-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

Provinciale visie op bedrijventerreinen; nauwe afstemming met bedrijfsleven en gemeenten

De Provincie heeft behoefte aan een duidelijker ruimtelijk-economisch strategie voor de toekomst gericht op (nieuwe) bedrijventerreinen. Daarvoor zijn verschillende redenen.
In het Kompas voor het Noorden en het provinciaal Sociaal Economisch Beleids-plan 1999 - 2001 staat bijvoorbeeld nadrukkelijk dat er behoefte is aan nieuwe terreinen (met name in de economische kernzones) en aan het revitaliseren van bestaande terreinen. Het Noorden wil 43.000 nieuwe arbeidsplaatsen voor het jaar 2010 realiseren en dat vraagt om extra terreinen.

De uitgangspunten in het Streekplan uit 1994 geven daarvoor onvoldoende houvast. Verder verwacht de Provincie Fryslân dat er tot
2010 behoefte is aan een (extra) planologische ruimte van 650 ha voor nieuwe bedrijventerreinen. Vooral in de economische kernzones merken de gemeenten dat er een tekort komt aan bepaalde, specifieke terreinen. Tot slot zal het Ministerie van Ruimtelijke Ordening in de nieuwe nota Ruimtelijk Economisch Beleid het hebben van een dergelijke visie verplicht stellen. Redenen voor Gedeputeerde Staten om opdracht te geven een provincia-le visie op bedrijven-terreinen te laten opstellen. Hiervoor wordt 100.000,- uitgetrokken.

De nieuwe visie zal dus antwoord moeten geven op vragen zoals 'waar is er nog ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen', 'welke bestaande terreinen moeten opgeknapt worden' 'aan wat voor soort terreinen is behoefte', 'welke bijdrage kan en wil de Provincie bieden om voldoende aanbod en kwaliteit te krijgen', 'welke rol wil de Provincie vervullen, alleen regie of ook een financiële en/of inhoudelijke rol'. Bij het opstellen van de visie zal de Provincie ook nauw overleg plegen met allerlei partners, zoals de Kamer van Koophandel, VNO/NCW, VFG, makelaars, het Rijk e.d.

De visie richt zich op de middellange termijn (2010) met een doorkijk naar 2030 en zal begin volgend jaar met allerlei partijen besproken worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie