Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderwijsraad: Aanpassing aan Angelsaksische onderwijsmodel

Datum nieuwsfeit: 03-06-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Onderwijsraad: Aanpassing aan Angelsaksische onderwijsmodel

Datum: 3 juni 1999

Om de internationale positie van het Nederlandse hoger onderwijs te versterken en het opleidingssysteem doorzichtiger te maken moet het Nederlandse hoger onderwijs zich aanpassen aan het Angelsaksische model van undergraduate en graduate. Dit betekent dat de Engelse titels Bachelor en Master wettelijk erkend moeten worden. Afgestudeerden mogen daarnaast wel de Nederlandse titels blijven gebruiken. Om snel in te kunnen spelen op internationale ontwikkelingen dienen obstakels in procedures voor instellingen die iets aan hun opleiding willen veranderen, weggenomen te worden. Daarnaast zou Nederland beter in enkele veelbelovende Europese ict-projecten voor het hoger onderwijs kunnen investeren dan in kleine, versnipperde projecten. Deze aanbevelingen doet de Onderwijsraad in zijn advies Hoger onderwijs in internationale context aan minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Het advies is een vervolg op een eerder uitgebracht advies over internationalisering Onbegrensd talent (6 juni 1997). De Minister heeft om het advies gevraagd ter voorbereiding van zijn beleidsbrief Internationalisering aan de Tweede Kamer en van de opstelling van het Hoger Onderwijs en Onderzoekplan (HOOP) 2000, die beide in september 1999 zullen verschijnen.

Ontwikkelingen
Het hoger onderwijs binnen Europa is in beweging. Nederland mag niet achterblijven in de verdergaande internationale samenwerking. Nieuwe ontwikkelingen als informatie- en communicatietechnologie maken onderwijs op afstand (virtueel onderwijs) mogelijk. De rol van het Engels als voertaal, ook in Nederland, neemt een steeds belangrijker plaats in. Een ander fenomeen is dat de concurrentie op de internationale onderwijsmarkt toeneemt.

Maatregelen
Door een aantal maatregelen kan de overheid ervoor zorgen dat Nederland zijn positie in het internationaal hoger onderwijs versterkt. Het Nederlandse opleidingsmodel moet aangepast worden aan het gangbare Angelsaksisch model van undergraduate-graduate, dat in Europa een steeds dominantere positie krijgt. Dit betekent dat de titels Bachelor en Master wettelijk erkend moeten worden. In de praktijk houdt dit in dat men (afhankelijk van de opleiding) Bachelor wordt na maximaal 4 jaar hbo of 3 jaar universitaire studie. Na de graduate studie (het huidige doctoraal niveau) kan men zich Master of Science noemen. Voor de fase na de graduate-studie zal de Ph.D-graad (de doctorsgraad) eveneens wettelijk erkend moeten worden. Zo wordt het voor Nederlandse studenten gemakkelijker om in het buitenland te studeren en andersom sluit de opleiding van buitenlandse studenten beter aan op het Nederlandse systeem. Nederlandse titels als doctorandus, ingenieur en meester kunnen naast de nieuwe titels gebruikt blijven worden. Instellingen die nu Master's-opleidingen aanbieden die niet onder de kwaliteitszorg van de overheid vallen, zullen de titel Master of Science niet mogen gebruiken. Verder zouden de Nederlandse instellingen voor internationaal onderwijs moeten gaan samenwerken met universiteiten en ook dezelfde titels moeten gaan hanteren. Ook dit komt de doorzichtigheid van het onderwijssysteem ten goede.

Procedurele obstakels waar instellingen tegenaan lopen als zij veranderingen binnen de bestaande, goedgekeurde opleidingen willen aanbrengen, bijvoorbeeld wijzigingen in afstudeerrichtingen, moeten weggenomen worden. Instellingen hebben, met inachtneming van macro-doelmatigheidseisen, hier ook een eigen verantwoordelijkheid. Met minder bureaucratie kunnen instellingen sneller reageren op internationale ontwikkelingen.

Ten slotte zou de Nederlandse hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van informatie- en communicatietechnologie beter tot zijn recht komen als er meer aandacht is voor de Europese dimensie. Aan iin of meer kansrijke Europese initiatieven, waarin Nederlandse instellingen kunnen participeren, zou financikle steun verleend moeten worden. De Nederlandse inbreng zou vooral op het gebied van het didactisch concept van virtueel hoger onderwijs groot kunnen zijn.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie