Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rheden bezuinigt op financiën en belastingen

Datum nieuwsfeit: 03-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rheden

Nieuws (03-06-99)

Rheden bezuinigt op financiën en belastingen

21 Voorstellen deed de werkgroep financiën en belastingen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Tezamen bieden zij voor bijna
1.5 miljoen gulden aan bezuinigingsmogelijkheden. De Raad heeft met het Projectplan Herijkingsonderzoek vastgesteld dat het beleidsveld financiën en belastingen 785.000 gulden moet bezuiningen.

De aanleiding van het onderzoek is de financiële positie van de gemeente Rheden. Zonder ingrijpende maatregelen ontstaat er een groot structureel jaarlijks tekort op de gemeentebegroting. Becijferd is dat dit tekort bij ongewijzigd beleid oploopt tot 10 miljoen gulden per jaar in 2005. Om deze reden wordt het gehele gemeentelijke beleid herijkt.

De bezuinigingsvoorstellen

De bezuinigingsvoorstellen voornamelijk betrekking op het verminderen en herschikken van werkzaamheden. Hierdoor kan bezuinigd worden op formatieplaatsen. Als de Raad alle voorstellen aanneemt, leidt dit tot een vermindering van 4,15 formatieplaatsen in 2004. Daarnaast stelt de werkgroep voor schades meer te verhalen op veroorzakers dan nu het geval is. Andere voorstellen zijn het verminderen van het aantal betalingstermijnen, een strenger invorderingsbeleid en het laten vervallen van de belastingkrant.

Gevolgen

Als de Raad alle bezuinigingsvoorstellen aanneemt, is de formatieomvang die overblijft de minimaal benodigde formatie om het huidige kwaliteitsniveau te handhaven. Extra vragen en extra hoog ziekteverzuim zullen moeten worden opgevangen door de tijdelijke inhuur van personeel. Een ander gevolg van het aannemen van de bezuinigingsvoorstellen is een soberder dienstverlening aan de politiek. Als de Raad alle voorstellen aanneemt, betekent dit voor de inwoners van de gemeente Rheden dat bij de bureaus Belastingen en Beleid en Beheer een zakelijker en bedrijfsmatigere benadering centraal komen te staan.

Procedure

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in haar vergadering 19 van de 21 bezuinigingsvoorstellen aangenomen. Zij gaat niet akkoord met twee voorstellen die de formatieomvang met in totaal 0,75 plaats verminderen. De voorstellen gaan nu ter kennisname naar het Georganiseerd Overleg en om advies naar de Ondernemingsraad. De Commissie Herijking waarna ze ter besluitvorming voorgelegd worden aan de Raad.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie