Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Open brief aan Hoogervorst over reïntegratieplan

Datum nieuwsfeit: 03-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

BPV&W actueel

Brief aan staatssecretaris Hoogervorst van SZW


Amsterdam, 2 juni 1999

Geachte heer Hoogervorst,

Uit een persbericht van uw ministerie van 28 mei j.l. konden wij opmaken dat u voornemens bent de verplichting voor werkgevers om een reïntegratieplan in te dienen bij de uvi wanneer een werknemer 13 weken ziek is af te schaffen. Daarnaast zou u een ziekmeldingsplicht na 6 weken in willen voeren.

Het Breed Platform Verzekerden & Werk (BPV&W) juicht het toe dat u de meldingstermijn verkort naar 6 weken. Wij zijn met u van mening dat de kansen op permanente arbeids-onge-schiktheid worden verkleind naarmate eerder actie wordt ondernomen een zieke werknemer te reïntegreren danwel passend werk aan te bieden.

Het BPV&W heeft echter grote bezwaren tegen afschaffing van de plicht een reïntegratie-plan op te stellen en in te dienen. Het reïntegratieplan is voor de werknemer immers het enige formele instrument om zijn rechten te doen gelden. Met name de werknemer die graag weer wil gaan werken maar die daarbij niet wordt ondersteund door werkgever of arbodienst kan het reïntegratieplan gebruiken om zijn eis tot reïntegratie, werkaanpassing of passend werk te beargumenteren en een formele status te geven. Via onze Helpdesk krijgen wij signalen dat werknemers regelmatig behoefte hebben aan een formeel moment om hun recht op reïnte-gra-tie concreet te maken. Wij krijgen via de Helpdesk regelmatig berichten dat werkgevers hun reïntegratieverplichtingen onvoldoende nakomen. De opstelling van een (volledig) reïntegratie-plan is voor de werknemer doorgaans het enige moment waarop hij gebruik kan maken van zijn wettelijk recht op passend werk of op werkaanpassing. (zie onder meer onze Rapportage Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen 1998 en R.N. Doeve, E.B. Wits, R. van de Water, Waarom de WAO niet werkt in: Sociaal Recht mei 1999, blz. 124-131.)

Het is het BPV&W bekend dat het reïntegratieplan, en met name het voorlopige reïntegratie-plan, op dit moment vaak niet méér is dan een papieren tijger. In plaats van afschaffing daarvan pleiten wij voor een versterking van de rechtspositie van de (gedeeltelijk arbeids-onge-schikte) werknemer die zijn recht op passend werk concreet wil maken, onder meer door handhaving van de plicht een reïntegratieplan op te stellen en in te dienen. Daarnaast moet van de uvis verwacht worden dat zij beter toezien op het inleveren van reïntegratieplannen en dat zij niet langer genoegen nemen met plannen die te laat worden ingediend, die onvolledig zijn of die niet door de werknemer zijn ondertekend. Het lijkt het BPV&W zeer onwaarschijn-lijk dat uvis die momenteel niet goed toezien op de plicht reïntegratieplannen in te dienen in de toekomst wèl in staat zullen zijn tijdig adequate reïntegratie-adviezen op te stellen.

Wij doen een dringend beroep op u uw voornemen te heroverwegen. Hoogachtend,

Mw. mr. M.M. Wewer

coördinator BPV&W


©1999 BPV&W

(webmaster@bpv.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie