Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst raadsvergadering Borsele

Datum nieuwsfeit: 03-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Borsele

Uit de raad van 3 juni 1999

Op 3 juni heeft de raadsvergadering plaatsgevonden. Wat heeft de raad nu eigenlijk besloten in die vergadering? We hebben de belangrijkste besluiten voor u op een rijtje gezet. Eén van deze besluiten vindt u niet in het onderstaande overzicht, maar wel in een uitgebreid artikel elders in deze gemeente-info. Dat is het door de raad vastgestelde onderwijshuisvestingsplan.

Verbouwing Stenge
De 1e fase van het Masterplan voor de reconstructie van het dorpscentrum van Heinkenszand (de herinrichting van de Dorpsstraat en het scholengebied) is bijna afgerond. De verbouwing van de Stenge en de inrichting van de omgeving van dit gebouw zijn nu aan de beurt. De raad heeft f 300.000,- beschikbaar gesteld voor de ontwerpkosten van genoemde verbouwing en inrichting.

Regio VVV Zuid-Beveland en Tholen
Er is volop gewerkt aan de tot standkoming van een regio VVV voor Zuid-Beveland en Tholen. De raad heeft ingestemd met de fusie van het Toeristisch Bureau Zuid-Beveland Tholen en de VVV's in de regio tot één regio VVV Zuid-Beveland en Tholen.

Bestemmingsplanherziening
De heer Beuving heeft gevraagd het bestemmingsplan te herzien voor uitoefening van zijn bromfietsenhandel aan de Bloemenstraat 30 te Ovezande. Het gaat alleen om handel in bromfietsen. De Bloemenstraat is echter als locatie ongewenst voor een bromfietsenhandel. Nieuwe winkels in Ovezande dienen geconcentreerd te worden langs de Hoofdstraat tussen de Schuttersstraat en het Kerkplein. De raad heeft daarom besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek van de heer Beuving.

Aanpassingsinrichting Borssele
De raad heeft besloten financieel bij te dragen in een aantal maatregelen die in het gebied van de aanpassingsinrichting Borssele worden voorzien. Het gaat ondermeer om de aanleg van een fietspad aan de zuidzijde van de Monsterweg, het aanbrengen van erfbeplanting bij boerderijen, de aanleg van een fiets-wandelpad ten zuid-westen van Borssele en het inrichten van een aantal recreatieplaatsen. Samen goed voor een bedrag van ongeveer f 360.000,- .

Samenwerking milieuhandhaving
De Nederlandse handhavingssituatie op het gebied van milieuregelgeving kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan handhavingsorganen. Zo zijn handhavingsbevoegdheden gekoppeld aan het "bevoegd gezag". Dat "bevoegd gezag" is weer verdeeld over verschillende bestuursorganen, zoals het college van B&W bij een gemeente en het college van GS bij een provincie. Een onderzoek heeft geresulteerd tot het per provincie opstellen van een bestuursovereenkomst met verschillende bestuursorganen. Hierin worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de samenwerking op gebied van milieuregels in het betrokken gebied gestalte krijgt. De raad heeft ingestemd met de beschreven bestuursovereenkomst.

Grondruil
In verband met de reconstructie van de Dorpsstraat, gelegen tussen de aansluitingen met de Stenevate en de Heinkenszandseweg, wordt deze straat verbreed. Hiervoor is over de hele lengte van het weiland van de maatschap J. en C. van Damme een strook grond benodigd van ongeveer
1 meter. De gemeente zal de toegangsweg naar het sportterrein verleggen, zodat het weiland één geheel wordt. Aan de kant van de gemeentewerkplaats komt een nieuwe toegang, gedeeltelijk op grond van de maatschap.

Automatisering
De raad heeft een krediet van f 100.000,- beschikbaar gesteld voor inschakeling van een adviesbureau. Dit bureau wordt gevraagd het automatiseringsonderzoek in het gemeentehuis verder uit te werken.

Onderwijshuisvestingsplan vastgesteld door de raad In de raad van 3 juni is het onderwijshuisvestingsplan vastgesteld. Sinds 1 januari 1997 is de gemeente verantwoordelijk voor de huisvestingsvoorzieningen van het onderwijs. In het onderwijshuisvestingsplan staan de uitgangspunten voor de invulling van dit beleid. Er is een investeringsplanning aan verbonden over een periode van 10 jaar.

Voor het uitvoeren van bovengenoemde verantwoordelijkheid is de gemeentelijke Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vastgesteld. De gemeente kan, binnen de marges van de wettelijke regelingen en de verordening, zelf bepalen welk beleid in het kader van de onderwijshuisvesting wordt gevoerd. In het onderwijshuisvestingsplan is aandacht voor vier hoofdzaken:
1. Groot onderhoud,

2. Investeringen,

3. Kleine ruimten en

4. Integrale huisvesting onderwijs / welzijnsvoorzieningen.


1. Groot onderhoud
De gemeente is verantwoordelijk voor het groot onderhoud, de schoolbesturen voor het onderhoud aan de binnenkant van een gebouw. Voor de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt op basis van een meerjarenonderhoudsplanning in overleg met de schoolbesturen bekeken welke onderhoudsactiviteiten jaarlijks moeten worden uitgevoerd. De gemeente wil hierbij zoveel mogelijk duurzame materialen gaan toepassen. Zodra het onderhoud neigt naar renovatie, zal de gemeente ook kijken naar de formele afschrijvingstermijn van het gebouw, de bruikbaarheid in onderwijskundig opzicht en de bouwkundige staat van het totaal. Daarnaast is van belang of een school als instituut in stand kan blijven. Dit laatste kan in de gemeente Borsele aan de orde zijn in verband met de kleine kernenproblematiek. Verder wil de gemeente gaan samenwerken met de schoolbesturen voor afstemming tussen de gemeentelijke onderhoudsactiviteiten en die van de schoolbesturen.


2.Investeringen
De gemeente Borsele krijgt de komende jaren te maken met investeringen als gevolg van groei van scholen en de klassenverkleining. Aan de hand van de leerlingenprognoses en de maatregelen die zijn afgekondigd door het ministerie van onderwijs in het kader van de klassenverkleining, is bekeken welke scholen in aanmerking zouden kunnen komen voor uitbreidingen. De noodzakelijke uitbreidingen komen vervolgens jaarlijks tot uitdrukking in het huisvestingsprogramma. Dit programma moet jaarlijks door de gemeenteraad worden vastgesteld. In het investeringsschema is rekening gehouden met deze voorzieningen voor de eerstkomende 10 jaar.


3.Kleine ruimten
De gemeente is bereid om financiële middelen beschikbaar te stellen voor specifieke ruimten. Door allerlei onderwijskundige ontwikkelingen en een veranderende manier van lesgeven krijgen scholen namelijk behoefte aan dergelijke ruimten en in de meeste schoolgebouwen zijn deze niet voorhanden. Omdat de knelpunten per school verschillen en ook de indeling van gebouwen niet overal hetzelfde is, zal steeds van geval tot geval bekeken moeten worden wat de meest efficiënte oplossing is. Er zijn urgentiecriteria opgesteld om te voorkomen dat de gemeente geconfronteerd wordt met zoveel aanvragen, dat het hiervoor bestemde budget wordt overschreden.


4.Integrale huisvesting onderwijs/welzijnsvoorzieningen In het onderwijshuisvestingsplan is de ‘brede school' een belangrijk item. De brede school is een integrale voorziening voor onderwijs- en welzijnsopvang. Landelijk is deze ontwikkeling reeds ingezet. Mede in het kader van een doelmatig gebruik van de (onderwijs)
gebouwen wil de gemeente bekijken of dit ook in de gemeente Borsele gestalte kan krijgen. In eerste instantie wordt gedacht aan combinaties met peuterspeelzalen en vormen van kinderopvang. Of dit ook nog verder uitgebouwd kan worden naar andere sectoren (b.v. sociaal cultureel werk, speelvoorzieningen, sportstimulering enz.) wordt nog onderzocht. De gemeente is naast het onderwijsbeleid namelijk ook verantwoordelijk voor b.v. het jeugdbeleid. Op het terrein van huisvesting èn op de inhoud van het beleid.

Bredeschool in Lewedorp
In het kader van de brede school wordt in Lewedorp de spits afgebeten: er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om kinderopvang en de peuterspeelzaal onder te brengen in de accommodatie van basisschool ‘De Leeuwerik'. De basisschool biedt een unieke kans om een brede school te realiseren. Daar zijn de participanten (basisschool ‘De Leeuwerik', de peuterspeelzaal ‘De Leeuwtjes', Stichting Kinderopvang De Bevelanden (SKB) en gemeente Borsele) het over eens. De aanleiding van het initiatief voor een brede school was 1. Het huisvestingsprobleem van SKB en 2. Het feit dat de peuterspeelzaal niet aan de ARBO-eisen voldoet en ook op zoek moet gaan naar een ruimere huisvesting. Toen bleek dat drie lokalen van de basisschool ‘op papier' leeg staan, was het idee geboren voor een brede school in Lewedorp.

Huisvestingsprogramma 2000
De beleidsuitgangspunten uit het onderwijshuisvestingsplan zullen voor het eerst tot uitdrukking komen in het huisvestingsprogramma 2000. Op dit moment vinden hiervoor de voorbereidingen plaats. Na overleg met de schoolbesturen stelt de gemeenteraad het programma definitief vast. Dit zal aan het eind dit jaar plaatsvinden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...