Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinet wil versterking migrantenomroep in grote steden

Datum nieuwsfeit: 04-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Migrantenomroep in grote steden....

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Persbericht Ministerraad
4 juni 1999

KABINET WIL VERSTERKING MIGRANTENOMROEP IN GROTE STEDEN

Staatssecretaris dr. F. van der Ploeg (media) wil meer ruimte in de ether en een hoger budget voor lokale migrantenomroepen in de vier grote steden. Hij schrijft dit in de notitie .Media en Minderhedenbeleid. die het kabinet naar de Tweede Kamer zal sturen. De notitie is een uitwerking van het regeerakkoord, waarin staat dat de media de culturele diversiteit binnen de Nederlandse bevolking beter zouden moeten weerspiegelen.

Lokale omroep
Staatssecretaris Van der Ploeg pleit ervoor dat de veranderingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking beter zichtbaar zijn in het aanbod van de media, de makers en het publiek dat er naar kijkt. Op lokaal niveau ziet hij goede kansen om een specifiek programma-aanbod voor migranten te versterken. De staatssecretaris is samen met minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) bereid om geld vrij te maken om de infrastructuur van professionele migrantentelevisie te verbeteren. Beide bewindslieden gaan ervan uit dat de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hun bijdrage eveneens verhogen. In totaal is voor de verbetering van de lokale migrantentelevisie een bedrag van 6 tot 8 miljoen gulden nodig. Staatssecretaris Van der Ploeg onderzoekt de mogelijkheid om in de vier grote steden etherfrequenties te reserveren voor migrantenradio. In de komende maanden zal het kabinet een besluit nemen over de uitgifte van extra radiofrequenties in 2000. Daarnaast is hij bereid om de OLON (Organisatie Lokale Omroepen) en de STOA (Stichting Omroep Allochtonen) extra subsidie te geven voor projecten die de betrokkenheid van minderheden bij de lokale omroep ondersteunen.

De staatssecretaris vindt het wenselijk dat allochtonen beter vertegenwoordigd zijn in de beleidsbepalende organen van de lokale omroep. De staatssecretaris wijst erop dat onder culturele minderheden veel belangstelling bestaat om zelf programma.s te maken. Volgens onderzoek zijn er ongeveer 120 lokale migrantenomroepen en .redacties actief, waarvan meer dan de helft in de vier grote steden. Hier bestaat een systeem van zogenoemde .open kanalen.. Dit houdt in dat de lokale publieke zendgemachtigden tegen vergoeding faciliteiten en zendtijd beschikbaar stellen aan derden, ook wel .toegangsomroepen. genoemd. Het merendeel van de toegangsomroepen komt voort uit migrantengroeperingen. Het Commissariaat voor de Media heeft aangekondigd dat het voor lokale omroepen aantrekkelijker zal worden om programma.s voor minderheden uit te zenden omdat met ingang van 1 januari 1999 deze programma.s tot de verplichte programmacategorieën van de lokale publieke omroep gerekend zullen worden.

De landelijke radio en televisie
De landelijke radio en televisie zijn volgens de staatssecretaris bij uitstek geschikt om een samenbindende functie te vervullen. De televisie kan over de volle breedte van de programma.s rekening houden met de verschillende bevolkingsgroepen binnen het publiek, terwijl de radio meer ruimte biedt voor segmentering. Hij wil echter vermijden dat er geïsoleerde .allochtone. en .autochtone. omroeppraktijken ontstaan op aparte zenders. Verschillende maatregelen die de multiculturele samenleving meer zichtbaar moeten maken in de landelijke publieke omroep zijn reeds opgenomen in de ontwerp-Concessiewet. Het programmaversterkingsbudget van de Raad van Bestuur van de NOS wordt ook bestemd voor specifieke doelen, zoals multiculturele of minderhedenprogrammering. Daarnaast verhoogt de Concessiewet het percentage dat de NPS verplicht aan minderhedenprogrammering moet besteden van 15 naar 20 procent voor televisie en van 20 naar 25 procent voor radio.

.Antillenjournaal.
In zijn notitie kondigt staatssecretaris Van der Ploeg aan financiële steun te verlenen uit de omroepmiddelen voor programma-uitwisseling tussen de Wereldomroep en de Antillen en Aruba. Doel is de realisering van een .Antillenjournaal. dat uitgezonden kan worden door zowel BVN (Beste van Nederland en Vlaanderen) als door lokale en regionale omroepen in regio.s waar veel Arubaanse en Antilliaanse Nederlanders wonen.

Bedrijfsfonds voor de Pers en Stimuleringsfonds Om persuitgaven met een multicultureel karakter te ondersteunen wordt de werkingssfeer van het Bedrijfsfonds voor de Pers uitgebreid. De staatssecretaris heeft het Bedrijfsfonds verzocht op korte termijn met concrete voorstellen te komen die de informatievoorziening van en voor minderheden via de pers kunnen verbeteren. Het Stimuleringsfonds voor Nederlandse Culturele Omroepproducties mag binnenkort het taalcriterium soepel hanteren. Daardoor kunnen kwalitatief hoogwaardige programmavoorstellen van of over in Nederland wonende migranten worden gehonoreerd.

RVD, 04.06.1999

04 jun 99 14:44

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie