Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geen aantoonbare effecten kokkelvisserij Waddenzee

Datum nieuwsfeit: 08-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Geen aantoonbare effecten kokkelvisserji Waddenzee

Datum: 7 juni 1999

P E R S B E R I C H T

Aan de redactie economie, visserij, parlement

Kapelle, 7 juni 1999

ONDERZOEK RIVO EN UNIVERSITEIT UTRECHT:

GEEN AANTOONBARE EFFECTEN KOKKELVISSERIJ WADDENZEE

Uit een literatuurstudie van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) en de Universiteit Utrecht blijkt dat kokkelvisserij geen onomkeerbaar effect heeft op het sediment en bodemleven. Bij deze studie zijn ook onderzoeksresultaten van het onderzoeksinstituut NIOZ betrokken. Uit het rapport van het RIVO en de universiteit blijkt dat de kritiek van het NIOZ op de kokkelvisserij niet voldoende onderbouwd zijn en daardoor niet valide zijn. Er zijn niet voldoende gegevens in de huidige literatuur om te verklaren dat de kokkelvisserij nadelige gevolgen voor het sediment zou hebben. Het bodemleven herstelt zich na de visserij binnen enkele dagen tot maanden. Op 9 juni a.s. zal de Tweede Kamer een overleg met staatssecretaris Faber van LNV voeren over o.a. de kokkelvisserij.

NIOZ en Wadenvereniging
De resultaten van de studie staan haaks op de aantijgingen die regelmatig door het NIOZ naar voren worden gebracht. Het NIOZ beweert dat de kokkelvisserij blijvende schade aan de Waddenzee zou aanbrengen. Het getuigt van weinig wetenschappelijk gedrag dat zij geen feitelijke onderbouwing van hun beschuldigingen geven. Dit laatste wordt nu ook door de Universiteit van Utrecht verklaard: de uitspraken van het NIOZ zijn gebaseerd op een hypothese en missen elke feitelijke grondslag. De Waddenvereniging schuift met grote regelmaat de heer Piersma naar voren als deskundige. De achterban van de Waddenvereniging wordt door hem gealarmeerd over de gevolgen van de kokkelvisserij, terwijl die gevolgen lang niet zo ingrijpend zijn als Piersma hen wil doen geloven., aldus Holstein, secretaris van de kokkelvisserij. In advertenties wijst de Waddenvereniging er op dat zeehonden en scholeksters binnenkort zullen verdwijnen, terwijl er enorm veel zeehonden bij zijn gekomen en er bijna teveel scholeksters zijn. De Waddenvereniging zou eens ichte voorlichting over de Waddenzee moeten geven, zoals het oorspronkelijk ook bedoeld was toen deze organisatie door de vissers werd opgericht. Nu lijkt de Waddenvereniging vooral bang te zijn haar actiegerichte leden te verliezen, terwijl er niet zoveel actie te voeren is. Laten we eerst de ichte knelpunten in de Waddenzee inventariseren en aanpakken.

Geen aantoonbare gevolgen
De studie van de Universiteit van Utrecht en het RIVO is uitgevoerd naar de huidige literatuur over de effecten van de kokkelvisserij op de bodemsamenstelling en het bodemleven. Over de gevolgen van de kokkelvisserij op het sediment is slechts weinig literatuur beschikbaar. En op basis van deze literatuur kunnen ook geen eenduidige conclusies worden getrokken. De producentenorganisatie voor de kokkelvisserij vraagt zich dan ook af waar het NIOZ haar conclusies op baseert.

Uit de studie blijken blijvende visserij-effecten op de bodem van dynamische getijdensystemen niet aantoonbaar, hetgeen wijst op een natuurlijk herstelvermogen. Ook is er geen blijvend visserij-effect op de bodemdierengemeenschap, inclusief de kokkelpopulatie, aangetoond.

Literatuurstudie
De Producentenorganisatie van de kokkelvisserij heeft de universiteit van Utrecht en het RIVO gevraagd een literatuurstudie uit te voeren naar de effecten van de kokkelvisserij en de onderbouwing daarvan in de internationale literatuur, mede om de aanvallen van het onderzoeksinstituut NIOZ te controleren op haar validiteit. In een eerste onderzoek van maart 1998 werd alleen de Nederlandse literatuur doorgenomen. Daaruit bleek dat de conclusies van Piersma voor de Waddenzee niet strookten met zijn onderzoeksresultaten. Het NIOZ-onderzoek was uitgevoerd naar de gevolgen van kokkelvisserij op een kleine onderzoekslocatie Griend in de jaren tachtig, waarbij andere factoren die van invloed kunnen zijn, zoals verschillen in getijden, beschutte ligging etc, buiten beschouwing zijn gelaten. De hypothese dat kokkelvisserij zou kunnen leiden tot onomkeerbare gevolgen extrapoleerde het NIOZ vervolgens voor de gehele Waddenzee. De huidige studie van de universiteit Utrecht en het RIVO onderstreept de conclusies van dit eerder onderzoek. Voor deze literatuurstudie is gebruik gemaakt van 93 wetenschappelijke publicaties uit de gehele wereld.

Voedselreservering voor de vogels
De kokkelvisserij in de Waddenzee kent een lange traditie die teruggaat tot in de Middeleeuwen. Vroeger trokken de vissers er met beugels en klauwen op uit, tegenwoordig zijn schepen uitgerust met kokkelkorren. Deze trekken ondiepe sporen in de zeebodem waardoor schelpen loskomen en opgezogen worden. De kleintjes vallen terug. Binnen 24 uur is de rust volledig in de bodem teruggekeerd. Al decennia lang worden kokkels op dezelfde plaatsen gevist, in niet meer dan enkele procenten van de Waddenzee. Bijzondere biotopen als mosselbanken en zeegrasvelden worden daarbij met rust gelaten. Hoeveel de vissers jaarlijks mogen vangen, wordt vastgesteld door de overheid. Pas als er voldoende kokkels voor de vogels aanwezig zijn mag worden gevist. Maar ook zonder die normering zijn de vissers zich volledig bewust van hun verantwoordelijkheid. Een gezond Waddenmilieu is immers evengoed in hun eigen belang. In de kokkelsector gaat jaarlijks gemiddeld 200 miljoen gulden om.

Nadere informatie voor de media:
Ir J. Holstein, secretaris producentenorganisatie van de Kokkelvisserij, tel. 0113-330147

Organisatie: Producentenorganisatie Nederlandse Kokkelvisserij

adres: Coxstraat 41

postcode: 4421 DC

woonplaats: Kapelle

Telefoon: 01133-30147

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie