Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Herziening gewestplan Mechelen

Datum nieuwsfeit: 08-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 8 JUNI 1999

Herziening van het gewestplan Mechelen

Op voorstel van Steve STEVAERT, Vlaams minister van Ruim- telijke Ordening, heeft de Vlaamse regering een deel van het gewestplan Mechelen, op het grondgebied van Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Kate- lijne-Waver en Willebroek, voorlopig vastgesteld.

Wijzigingen in het buitengebied

De voorstellen voor het buitengebied ondersteunen het behoud en de versterking van de natuur- en landbouwfunc- tie. Het Mechels Broek in Mechelen en Bonheiden, dat behoort tot de vallei van de Dijle en nagenoeg volledig wordt beheerd als natuurreservaat, wordt gewijzigd in natuurgebied. Ook het Kassenbroek wordt grotendeels omgezet in natuurgebied, een kleiner deel wordt agrarisch gebied met ecologisch belang. Voor de vallei van de Molenbeek in Puurs, dat nu vooral park en recreatiegebied is, wordt voorgesteld het om te zetten in natuurgebied en agrarisch gebied. Het gebied doet dienst als natuurlijk overstromingsgebied, één derde is bebost en ongeveer 10 ha wordt al beheerd als natuurreservaat. Het Noordelijk eiland in Bornem werd reeds eerder bij BPA gewijzigd in natuurgebied. De infrastructuur rond het kanaal Brussel- Rupel wordt zone van openbaar nut.

Stedelijke gebieden

Het domein van het Dierenpark Planckendael in Mechelen- Muizen wordt gewijzigd in gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen. De wijziging wordt uitsluitend voor het dierenpark en de erbij horende infrastructuur doorgevoerd ten behoeve van de bezoekers. Het groen karakter van het gebied moet behouden blijven.

Economische ontwikkeling en dienstverlening

Uitbreiding van industriegebieden en regionale bedrijven- terreinen:

- Hagenbroek (Antwerpsesteenweg)in Lier;
- de industrieterreinen langs R6 in St-Katelijne-Waver;
- uitbreidingsmogelijkheden voor de bedrijven Reynaerts (Duffel) en Kemisol (Heist-op-den-Berg);
- uitbreiding ambachtelijk gebied Sint-Amands-Hemelrij- ken.

In Mechelen-Zuid wordt een gebied voor de bouw van een waterzuiveringsstation voorzien. Het station moet goed geïntegreerd worden in het landschap en de bufferstrook rond het industrieterrein mag niet worden aangetast.

Lijninfrastructuren

In het kader van de uitvoering van het Ruimtelijk Struc- tuurplan Vlaanderen worden een aantal wegentracés geschrapt:

- het ontdubbelingstracé van de N15 op het grondgebied van Bonheiden, Putte en Heist-op-den-Berg;
- het verbindingstracé A2 - Grote Ring Antwerpen op het grondgebied van Bonheiden, St. Katelijne Waver, Duffel en Lier;

- het tracé Grote Ring Antwerpen op het grondgebied van Lier.

info : Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. (02) 227 27 25
e-mail: (persdienst.stevaert@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie