Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaams investeringsprogramma waterzuivering goedgekeurd

Datum nieuwsfeit: 08-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 8 JUNI 1999

Waterzuivering: investeringsprogramma 2001-'5 goedgekeurd

Op voorstel van Vlaams Milieuminister Theo KELCHTERMANS heeft de Vlaamse regering het ontwerp van investeringsp- rogramma voor de waterzuivering voor de periode 2001-2005 goedgekeurd.

Jaarlijks wordt een rollend vijfjarenprogramma voorbereid door de Vlaamse Milieumaatschappij. Dit programma wordt na goedkeuring voor uitvoering opgedragen aan NV Aquafin, die vervolgens instaat voor de bouw en de verdere exploi- tatie van de waterzuiveringsinfrastructuur. Aquafin bouwt sinds 1991 in opdracht van de Vlaamse overheid de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur (riool- waterzuiveringsinstallaties, collectoren, persleidingen, pompstations, e.d.). In totaal werden in de periode 1991-2000 reeds voor een bedrag van 67,8 miljard fr. pro- jecten ter uitvoering aan Aquafin opdragen. Op 31/12/1998 zuiverde Aquafin het afvalwater van bijna 3 miljard inwonersequivalenten in 155 rioolwaterzuiverings- installaties.

De Vlaamse regering besliste midden 1997 de overeenkomst met Aquafin uit te breiden met de bijkomende bouw van waterzuiveringsprojecten voor een bedrag 14 miljard fr. tijdens de periode 2001-2003.

Met de goedkeuring van Investeringsprogramma 2001-2005 wordt de investeringsopdracht van de NV Aquafin verder verlengd voor de periode 2004-2005, voor een bijkomend bedrag van 8 miljard fr. Hiermee bevestigt de Vlaamse regering haar vertrouwen in Aquafin, dat tijdens de aflo- pen 10 jaar in samenwerking met de Vlaamse milieuadmini- straties de achterstand van Vlaanderen in de waterzuive- ring heeft weggewerkt.

Na uitvoering van het investeringsprogramma 2001-2005 zal de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur nage- noeg voledig zijn uitgebouwd. Volgens de Vlaamse Milieu- maatschappij dienen nog voor maximaal 8,9 miljard fr. aan projecten te worden gebouwd. De noodzaak van deze pro- jecten is sterk afhankelijk van de verdere uitbouw van het gemeentelijk rioleringsstelsel. Maar door het succes van het Rioprogramma twijfelt de minister er niet aan dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid effectief zullen opnemen om te komen tot een daadwerkelijke sanering van onze waterlopen.

Het investeringsprogramma bevat in totaal 666 projecten voor een toaal bedrag van 21,6 miljard fr. De verdeling van deze projecten over de diverse hydrografische bekkens wordt hieronder gegeven. Uit dit overzicht blijkt dat vooral in de bekkens van de Ijzer, de Nete en de Maas de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur volledig is uitgebouwd.


* Polders en Gentse kanalen : IP2001: 589,6 miljoen fr. - IP2002: 164,2 miljoen - IP2003-2005: 1.365,2 miljoen
* Ijzer : IP2001: 85,5 - IP2002: 41,7 - IP2003-2005: 493,6


* Leie : IP2001: 920,4 - IP2002: 276,2 - IP2003-2005: 638
* Dender : IP2001: 211 - IP2002: 244,3 - IP2003-2005: 1.228,5


* Bovenschelde : IP2001: 377,2 - IP2002: 732,3 - IP2003- 2005: 1.424,4


* Nete : IP2001: 634,8 - IP2002: 460,8 - IP2003-2005: 531,1


* Demer : IP2001: 861,8 - IP2002: 344 - IP2003-2005: 2.860,9


* Dijle : IP2001: 881,8 - IP2002: 227,1 - IP2003-2005: 1.584,1


* Benedenschelde : IP2001: 961,8 - IP2002: 1.093,7 - IP2003-2005: 1.345,3


* Maas : IP2001:460,7 - IP2002: 163,3 - IP2003-2005: 357,9

Totaal : IP2001 : 5.984,7 miljoen - IP2002: 3.747,7 mil- joen - IP2003-2005: 11.830,1 miljoen fr.

Vernieuwend aan het goedgekeurde programma zijn het grote aantal kleinschalige waterzuiveringsinstallaties die wer- den opgenomen in het investeringsprogramma. Verder wer- den een aantal bijkomende projecten opgenomen om de rioolwaterzuiveringsinstallaties gebouwd vòòr 1991 te renoveren of de werking ervan te optimaliseren, alsook een aantal bergingsbekkens om lokale wateroverlastproble- men te vermijden.

info : Jean Vrijsen, woordvoerder van
minister Kelchtermans - tel. (02) 553 70 11 e-mail: (persdienst.kelchtermans@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie