Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Herziening van het gewestplan Oostende-Middenkust

Datum nieuwsfeit: 08-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 8 JUNI 1999

Herziening van het gewestplan Oostende-Middenkust

Op voorstel van Steve STEVAERT, Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening, heeft de Vlaamse regering een deel van het gewestplan Oostende-Middenkust voorlopig vastgesteld.

Stedelijk gebied Oostende

De zone tussen de Halve-Maandijk en het militair hospitaal wordt omgezet in gebied voor stedelijke ontwikkeling. Deze bestemming laat een gedifferentieerde stedelijke ontwikkeling toe. Het industriegebied ten zuidoosten is bedoeld voor herlocalisatie van de bestaande bedrijven. Binnen het stedelijk gebied worden natuurelementen en landbouwgebieden behouden en verder ontwikkeld. Zo worden de militaire domeinen Halve Maan en Hundius ingekleurd als natuurgebied. Ook in Bredene worden de Zeereepduinen ter hoogte van het militair hospitaal omgezet in natuurgebied.

Buitengebied

De wijzigingen in het buitengebied beogen vooral een betere planologische bescherming van:

- de duinen en de overgangen van de duinen naar de polders (o.a. Zeepreventorium in De Haan, terrein van radio Oostende in Middelkerke, Walraversijde in Oostende, Blutsijde in Bredene, Mispelbrug in De Haan, ... );
- de internationaal belangrijke natuurgebieden (zowel vogelrichtlijn- als habitatrichtlijngebieden); het betreft vooral de poldergraslanden in De Haan en Wenduine, de Zwaanhoek in Oostende en Oudenburg, Plassendale III in Oostende en Oudenburg, de zilte graslanden in Bredene en Blutsijde, Paddegat in Oudenburg en de permanente graslanden langs de Noordlede in De Haan.

Belangrijk gegeven is ook dat grote delen van het agrarisch gebied (ruim 2800 ha) worden herbestemd als "bouwvrije agrarische zone". Deze bestemming laat een betere bescherming van de open ruimte toe omdat de oprichting van nieuwe gebouwen in deze zone verboden is. Tenslotte zijn herbestemmingen opgenomen die nodig zijn voor de aanleg van het stadsrandbos in Oostende.

In totaal voorziet deze voorlopige vaststelling de herbestemming naar bestemmingen die opgenomen kunnen worden binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk, van meer dan 1.000 ha. Op deze manier wordt weer een aanzienlijke stap gezet om een samenhangend Vlaams Ecologisch Netwerk te kunnen afbakenen.

Toeristisch-recreatieve infrastructuur

Gekoppeld aan het Campingdecreet worden een aantal gebieden ingetekend voor toeristisch-recreatieve infrastructuur. Het gaat hier o.a. om 'De Kluiten' in Oudenburg (toeristisch recreatief park); Het Witte Veld, Moby Dick en Albatros in Middelkerke (verblijfsrecreatie) en Strooiendorp in De Haan (verblijfsrecreatie).

Regionale luchthaven

Omwille van veiligheidsredenen wordt het recreatiedomein Kalkaert (14,4 ha) omgezet naar luchtvaartterrein. Het gebied is bovendien grotendeels omsloten door het bestaande luchtvaartterrein. De terreinen rond de Torhoutsesteenweg worden van agrarisch gebied (12,8 ha) en gebied voor ambachtelijke bedrijven ( 48,5 ha) gewijzigd in luchthavengebonden bedrijventerrein; agrarisch gebied (35,1 ha) wordt ook luchtvaartterrein.

Poort Zeehaven

Het terrein tussen industriegebied Zandvoordestraat en autosnelweg A10 (3,4 ha) wijzigt in gebied voor milieubelastende industrie. Dit is ook zo voor het terrein langs de Cockerillkaai ( 3 ha).

Bedrijventerreinen

In Oostende wordt ter hoogte van de Torhoutsesteenweg een kleinhandelszone (36 ha) en een regionaal bedrijventerrein (14,3 ha) voorzien. In de omgeving van het op- en afrittencomplex Zandvoorde (4 ha) wordt een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter ingekleurd.

In Gistel wordt ten noorden van het kanaal Plassendale- Nieuwpoort een watergebonden bedrijventerrein voorzien(2,5 ha), ten zuiden van het kanaal een gebied voor ambachtelijke bedrijven (6,7 ha).

Lijninfrastructuur

De wijzigingen hebben in hoofdzaak betrekking op gerealiseerde wegen en op de schrapping van bestaande reservaties voor wegen- en waterwegeninfrastructuur in het kader van het RSV.

info : Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. (02) 227 64 11 e-mail: (persdienst.stevaert@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie