Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoogste prioriteit jongeren bij drugsaanpak Den Haag

Datum nieuwsfeit: 08-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

8 juni 1999

Hoogste prioriteit jongeren bij drugsaanpak

Het druggebruik onder jongeren is, ook landelijk, uiterst zorgwekkend. Daarom krijgen jongeren de hoogste prioriteit in het beleid. Dit blijkt uit de derde voortgangsrapportage drugsproblematiek.

Jongeren gebruiken vaak middelen die, anders dan bij de reguliere drugs, niet zozeer tot verslaving leiden maar wel riskant zijn en tot ernstige ontregeling van hun leefpatroon leiden. Nieuwe trends in drugsgebruik vragen om andere oplossingen. Zo is er een preventieprogramma ontwikkeld gericht op het uitgaanscircuit. Een onderzoek moet een beeld opleveren van het aantal jongeren dat bekend is bij de diverse instellingen en van de aard en omvang van hun problemen met betrekking tot druggebruik.

Zorgmijdende verslaafden Den Haag is van mening dat een groep zorgmijdende verslaafden, die een gevaar zijn voor zichzelf en/of hun omgeving, door een hiaat in de wet niet gedwongen opgenomen kan worden. Voor deze categorie zijn maar beperkte oplossingen mogelijk binnen de huidige wet- en regelgeving. De belangrijkste instrumenten daarvan zijn bemoeizorg en opvangvoorzieningen.

Overlast in de wijken/Tyfoon Met name in het Centrum en de Stationsbuurt is overlast een aanhoudende bron van zorg. Repressieve maatregelen, sluitende zorgaanpak - waaronder casemanagement - open communicatie met bewoners en een goede samenwerking tussen de partners vormen gezamenlijk een goede aanpak die leidt tot een beheersbare situatie. Hierbij behoort ook het project Tyfoon dat bestaat uit een combinatie van zorg, communicatie en preventie. Inmiddels heeft er een evaluatie plaatsgevonden van het pilot-project Tyfoon Schilderswijk. Deze evaluatie heeft genoeg verbeterpunten opgeleverd om een uitbreiding naar de wijken Regentes/Valkenbos en Laakkwartier en een verbeterde aanpak voor de Schilderswijk te realiseren. B. en w. willen hiervoor een overeenkomst sluiten met partners in de wijken REVA, Laak (op termijn) en Schilderswijk.

Minder spuiten

De rapportage constateert een trend van minder spuiten naar meer roken van harddrugs. Dit is uit oogpunt van volksgezondheid niet ongunstig omdat de risicoþs bij spuiten, bijvoorbeeld kans op besmetting met HIV, groter zijn dan bij roken. De oorzaak van deze afname is onder meer toe te dichten aan de laagdrempelige verslavingszorg.

Dwang/drang

De groep verslaafden die ook crimineel is en de keus heeft tussen straf en behandeling neemt gestaag toe. Nieuw is een pilot Strafrechtelijke Opvang Verslaafden waarbij verslaafden eerst een straf uitzitten en daarna behandeling krijgen.

Casemanagement

Het in 1997 uitgebreide team van casemanagers werpt zijn vruchten af. Casemanagers zijn hulpverleners die verslaafden actief opzoeken op straat en toeleiden naar hulp- en dienstverlening. 52% van de verslaafden is er door het contact op vooruitgegaan en bij 20% is verder afglijden voorkomen.

Financiële vergelijking

De rapportage maakt een financiële vergelijking met o.a. Rotterdam. De verhouding van het Rotterdamse aantal verslaafden en de totaal beschikbare financin in vergelijking met diezelfde cijfers in Den Haag is opvallend. Den Haag heeft nog geen 10 miljoen gulden voor 3750 verslaafden terwijl Rotterdam over 25 miljoen gulden kan beschikken voor 4000 verslaafden. Dit wreekt zich in de mogelijkheden die ter beschikking staan. Een optimale wijkaanpak, aanvullende laagdrempelige voorzieningen en bemoeizorg: de noodzaak is groter dan de middelen toelaten.

Tegelijkertijd met de voortgangsrapportage worden de evaluaties van het team klachtenfunctionaris/casemanagement, de convenanten projecten Tyfoon en de wijkdrugfoto's voor Schilderswijk en Laak besproken.

De rapportage wordt op 28 mei besproken in de gecombineerde raadscommissie ABPB/WVE om 9.00 uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie