Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over doodstraf van Semdim Sakik

Datum nieuwsfeit: 08-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

Directie Europa

Afdeling West-Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 8 juni 1999
Kenmerk DEU-282/99
Blad /1
Bijlage(n) beantwoording vragen
Betreft Beantwoording vragen van het lid Karimi

over de doodstraf van Semdim Sakik

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 28 mei
1999, kenmerk 2989913650, waarbij gevoegd waren de door het lid Karimi overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoorden op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Karimi over de doodstraf van Semdim Sakik

Vraag 1:

Bent u op de hoogte van het artikel %Turks doodvonnis voor rechterhand Òcalan%? 1)

Antwoord

Ja.

Vraag 2:

In hoeverre beoordeelt u het lidmaatschap van Turkije in de Raad van Europa nog als geloofwaardig nu de doodstraf opgelegd wordt?

Antwoord

Turkije, lid van de Raad van Europa sinds 1949, heeft zich niet verplicht tot het afschaffen van de doodstraf, want het 6e protocol bij het EVRM (m.b.t. de doodstraf) is ondertekend noch geratificeerd door Turkije. Voor de nieuw toegetreden lidstaten - zoals de landen in Midden- en Oost-Europa - behoort een moratorium en uiteindelijke afschaffing van de doodstraf echter wel tot de toetredingscriteria en wordt zulks ten aanzien van ieder toetredend land in genoemd protocol opgenomen.

Hoewel in Turkije de doodstraf de afgelopen jaren meerdere malen werd opgelegd, werd deze in 1984 voor het laatst uitgevoerd. Turkije beriep zich er nog kort geleden dan ook op de facto een moratorium op de doodstraf te hebben ingevoerd.

Vraag 3:

Bent u bereid binnen de Raad van Europa aan Turkije te laten weten dat de doodstraf als strafmaat onacceptabel is?

Antwoord

Ter beantwoording moge worden verwezen naar mijn beantwoording van de vragen van het lid Marijnissen over dezelfde aangelegenheid, meer in het bijzonder zijn vragen 3 en 4 (2989913370, ingezonden 21 mei 1999).


1) NRC Handelsblad, 20 mei jl.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op vragen terzake van het lid Marijnissen, ingezonden 21 mei 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie