Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Woningsplitsing voormalige boerderijen Gelderland mogelijk

Datum nieuwsfeit: 09-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Gelderland

Woningsplitsing voormalige boerderijen niet ten laste van planologische ruimte

9 juni 1999

Nr. 99-225

Woningsplitsing van hoofdbedrijfsbebouwing in het buitengebied wordt niet ten laste gebracht van de planologische ruimt, maar wordt mogelijk gemaakt via de regeling Woningbouwpot Bijzondere Plannen. Voormalige boerderijen zullen naar verwachting steeds vaker voor woondoeleinden worden gebruikt, mede als gevolg van de reconstructie van de varkenshouderij.

In het kader van het behoud van de leefbaarheid van het platteland, maar ook uit cultuur-historische overwegingen kan het zinvol zijn woning splitsing in voormalige boerderijen mogelijk te maken. Voor de betrokken gemeenten is het echter problematisch wanneer deze splitsingen ten koste gaan van de planologische ruimte voor woningbouw. Overigens is niet precies bekend om hoeveel woningsplitsingen het gaat in Gelderland; waar schijnlijk zijn het er enkele tientallen per jaar.

Woningbouwpot Bijzondere Plannen
De kwestie van woningsplitsing wordt definitief geregeld bij de evaluatie van de regeling Woningbouwpot Bijzondere Plannen, die binnenkort in de Commissie Ruimtelijke Ordening aan de orde komt. De splitsingen van met name voormalige boerderijen zullen mogelijk gemaakt worden via diezelfde regeling. Tijdens de uitwerking van de nieuwe regeling worden verder de criteria opgesteld waaraan een aanvraag voor woningsplitsing moet voldoen. Die criteria zullen vooral betrekking hebben op de streekplantekst over "hergebruik vrijkomende bebouwing". Te denken valt aan de passendheid in de omgeving, de verkeersaantrekkende werking, de milieubelasting en de mogelijke belemmering voor de agrarische bedrijvigheid.

Stedelijk gebied
Voor woningsplitsingen in stedelijke gebieden blijft gelden dat die binnen de planologische ruimte voor woningbouw gerealiseerd moeten worden. Deze woningen dragen immers ook bij aan de invulling van de plaatselijke woningbehoefte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst REW, de heer J. Henst, telefoon (026) 359 97 67, e-mail: (j.henst@prv.gelderland.nl)

* de afdeling Communicatie, mevrouw A. Schippers, tel. (026) 359 90 17, e-mail: (a.schippers@prv.gelderland.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie