Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rabobank terug naar normale groeicijfers

Datum nieuwsfeit: 10-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Rabobank Nederland

Rabobank terug naar normale groeicijfers HOOFDDIRECTIEVOORZITTER SMITS: WE MOETEN IN TOPCONDITIE EUROPA IN
10 juni 1999

In de eerste drie maanden van dit jaar lagen de activiteiten van de Rabobankorganisatie opnieuw op een hoog niveau. De kredietverlening steeg ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar met 17%, de toevertrouwde middelen met 12% en de premie-omzet in verzekeringen met ruim 10%. Toch zal 1999 een minder uitbundig jaar zijn dan het afgelopen jaar. Dat voorspelde de voorzitter van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland, ir. drs. Hans Smits, donderdag tijdens de Algemene Vergadering van de Rabobankorganisatie in Utrecht.

Vorig jaar groeide de dienstverlening van de Rabobankorganisatie op alle fronten met dubbele cijfers. Dat beeld is nu aan het veranderen, verklaarde Smits. We gaan terug naar normale groeicijfers. Met name de groei van de provisie-inkomsten kwam met 5% beduidend lager uit dan de toename in het eerste kwartaal van 1998. Het minder spectaculaire beursklimaat leidt tot een lager activiteitenniveau van beleggers. Voor het hele jaar 1999 verwacht Smits een kredietgroei van ruim 10% en een groei van de toevertrouwde middelen met eveneens 10%. In verband met de lagere groei van de provisies, de verkrapping van de rentemarge en oplopende personeelskosten rekent de bank over 1999 op dit moment met een zeer beperkte verbetering van het nettoresultaat ten opzichte van 1998.

Hoofddirectievoorzitter Smits constateerde tijdens de Algemene Vergadering dat het na de stormachtige groei die de Rabobankorganisatie de afgelopen jaren doormaakte nu een geschikt moment is om het bed goed op te schudden. Hij kondigde een 3-jarig programma aan om de kosten van de bank belangrijk terug te dringen en de baten te verhogen. We kunnen dat nu doen vanuit kracht, aldus Smits. Op die manier creëren we financiële ruimte voor de noodzakelijke investeringen in technologische ontwikkelingen en kunnen we blijven investeren in onze medewerkers. We moeten dat doen om in topconditie Europa in te gaan.

De winstgevendheid van Rabobank International baart Smits zorgen. De inkomsten liggen goed op schema, de kostenontwikkeling niet. De Hoofddirectie van Rabobank Nederland zal de komende weken besluiten nemen over de omvang en de aard van de diverse activiteiten van Rabobank International, als eerste over die in Londen en Utrecht. Smits: De Rabobank wil grote Nederlandse bedrijven, internationale bedrijven op het gebied van food- en agribusiness en Nederlandse MKB-bedrijven die over de grens opereren, van de modernste financiële diensten blijven voorzien. Het blijft ons voornemen om ons internationaal bankbedrijf stap voor stap om te bouwen van een overwegende kredietbank naar een financieel intermediair.

De nieuwe Hoofddirectievoorzitter kondigde aan, dat de Rabobankorganisatie zich oriënteert op strategische partners in Europa voor samenwerking op een aantal gebieden, zoals vermogensbeheer en het internationale bankbedrijf. Smits: Ik sluit niet uit dat in de toekomst voor dochters van Rabobank Nederland een situatie kan ontstaan dat zeggenschap met anderen gedeeld moet worden of dat extern kapitaal moet worden aangetrokken.

Voorzitter Wim Meijer van de Raad van Beheer van Rabobank Nederland riep de lokale Rabobanken tijdens de Algemene Vergadering op hun inspanningen om het ledental te vergroten op te voeren. Het moet mogelijk zijn dat elke lokale Rabobank in een paar jaar tijd ten minste zon 20% van haar klanten tot haar leden mag rekenen. Op organisatieniveau betekent dat een groei van 500.000 naar 1 miljoen leden in 2003, aldus Meijer. We moeten ons goed realiseren dat een lokale coöperatie nu eenmaal ophoudt te bestaan wanneer zij niet wordt gesteund door een groot aantal leden dat zich met de eigen bank verbonden weet. Meijer constateerde op basis van onderzoek onder klanten dat zon 20% van hen spontaan interesse heeft voor het lidmaatschap van de plaatselijke bank. Meijer: Wanneer goed op de belangstelling wordt ingespeeld, kan dat aantal zelfs nog flink oplopen. Dat geeft een stevige basis om met ledenwerving aan de slag te gaan. Volgens het onderzoek is voor klanten het allerbelangrijkste dat de bank goede adviezen en goede producten levert. Verder is er een grote diversiteit aan motieven om lid van de plaatselijke bank te worden. Zo spelen inspraak in de klantvriendelijkheid en zorgvuldigheid van de bank, de maatschappelijke betrokkenheid en de verwachting van kortingen bij afname van meer producten bij veel klanten een rol.

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie