Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen PvdA over afvalwater Franse opwerkingsfabriek

Datum nieuwsfeit: 10-06-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Onderwerp: VRAGEN VAN AMRGREETH DE BOER AAN DE MINISTER VAN VROM OVER RADIOACTIEVE VERVUILING VAN HET AFVALWATER VAN DE FRANSE OPWERKINGSFABRIEK COGÉMA

Den Haag, 10 juni 1999

VRAGEN VAN HET LID DE BOER (PVDA) AAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER
-------


1.
Kent de minster het bericht met betrekking tot de radioactieve vervuiling van het afvalwater van de Franse opwerkingsfabriek Cogéma in Cap La Hague? (1)
Klopt het dat het afvalwater vele malen radioactiever is dan wettelijk toegestaan?


2.
Wordt dit afvalwater rechtstreeks of indirect geloosd in de Noordzee?


3.
Is de minister van mening dat de vervuiling van het zeewater bij andere landen dan Nederland ook een zorg is voor de Nederlandse overheid? Zo ja, welke consequenties trekt de Nederlandse overheid daaruit?


4.
Zijn er in het contract met betrekking tot de opwerking van Nederlands radioactief afval met Cogéma voorwaarden opgenomen over de manier van verwerking?
Met name daar waar het voorwaarden betreft over het voorkomen van mogelijke milieuschade?


5.
Indien de vragen 1 en 2 bevestigend beantwoord worden, wilt u dan in overleg treden met uw Franse collega mevrouw Dominique Voynet om tot een snelle verbetering van deze situatie te komen?


6.
Acht de minister het mogelijk dat het zeewater rond de opwekkingcentrale in Sellafield (VK) verontreinigd is met radioactieve afvalstoffen? Zo ja, welke beleidsconsequenties trekt de minister daaruit?


7.
Is er Europees beleid geformuleerd ten aanzien van de maximaal toelaatbare radioactieve belasting in de directe omgeving van deze Europese opwerkingsfabrieken?
Zo ja, hoe verhoudt de geconstateerde vervuiling in Cap La Hague zich daarmee?
Zo nee, is de minister bereid dit onderwerp in de Europese vakraden aan de orde te stellen?

(1) De Volkskrant d.d. 9 juni 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie