Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Start onderzoek naar de OGGZ voor verwaarloosde ouderen

Datum nieuwsfeit: 10-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Start onderzoek naar de OGGZ voor verwaarloosde ouderen

Binnenkort start het Trimbos-instituut een onderzoek naar het functioneren van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) voor ouderen. Het gaat om ouderen met psychische of verslavingsproblemen die zich verwaarlozen en in een vervuild huis wonen. Ondanks de kommervolle omstandigheden waarin deze ouderen verkeren en hun complexe problematiek, vragen zij vaak geen hulp of wijzen aangeboden hulp af. Dat maakt hen tot een potentiële doelgroep van de OGGZ, die bedoeld is als vangnet voor mensen die hulp nodig hebben maar het niet vragen. Er zijn signalen dat deze ouderen ook door de mazen van het OGGZ vangnet vallen. Ze worden waarschijnlijk onvoldoende bereikt. Mogelijk houdt dit verband met de gerichtheid van de OGGZ op overlast en externaliserend gedrag. Bij ouderen is veeleer sprake van ‘stille’ verwaarlozing en extreem sociaal isolement. Ook gebrek aan deskundigheid op het gebied van veroudering en de scheiding in de GGZ tussen het ouderencircuit en het volwassenencircuit kan het moeilijk maken deze ouderen te bereiken met een gecoördineerde OGGZ aanpak.

In het binnenkort te starten onderzoek wordt nagegaan in welke mate de OGGZ programma’s in twee grote steden deze ouderen bereiken. Daartoe vullen alle belangrijke signalerende instanties en aanbieders van de OGGZ een vragenlijst in over elke oudere waarmee zij in aanraking komen en die behoort tot de doelgroep van dit onderzoek. Dat zijn zelfstandig wonende personen van 55 jaar of ouder die een psychiatrische of psychogeriatrische aandoening hebben of kampen met verslavingsproblematiek, in verwaarloosde toestand verkeren en geen hulp vragen of accepteren.

Op grond van de verzamelde gegevens wordt deze groep beschreven. Tevens worden de verschillen in kaart gebracht tussen ouderen die wel en ouderen die niet te maken krijgen met de OGGZ. Tot slot wordt een beeld gegeven van het functioneren van de OGGZ benadering door ‘bereikte’ ouderen, hun omgeving en de betrokken hulpverleners aan het woord te laten over hun ervaringen met de OGGZ bemoeienis in het licht van de problematiek en hulpbehoefte van de oudere. Het onderzoek wil de aandacht vestigen op de problematiek van een categorie ouderen waarover nog weinig bekend is. Het onderzoek resulteert in concrete aanbevelingen voor de ontwikkeling van de OGGZ voor deze ouderen. Het onderzoek heeft een looptijd van 22 maanden, de resultaten worden voorjaar 2001 verwacht.

Mieke te Vaarwerk, Carolien Smits (030) 297 11 00

juni 1999

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie