Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Publicatie: Verantwoord ondernemen

Datum nieuwsfeit: 11-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 10 juni 1999

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Bestuur, bedrijf en omgeving in beeld
CONGRES OVER VERANTWOORDELIJKHEID EN ONDERNEMEN

Donderdag 10 juni organiseerde de Faculteit Beleidswetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) het congres 'Verantwoordelijkheid en ondernemen'. Evenals vorig jaar heeft de Faculteit vanuit haar brede expertise bijdragen geleverd voor inhoudelijke discussie over een actueel maatschappelijk vraagstuk. In samenwerking met het Katholiek Studiecentrum (KSC) is bovenstaand thema in een universiteitsbrede studiegroep uitgewerkt.

De hedendaagse samenleving kenmerkt zich door globalisering, flexibilisering en individualisering. Juist vanuit deze maatschappelijke context worden organisaties steeds vaker worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. En niet alleen om multinationals en grote instellingen: het
verantwoordelijkheidsvraagstuk heeft betrekking op alle organisaties. Hoe gaan zij om met de lokale leefomgeving: kiezen ze voor het financieel meest aantrekkelijke productieapparaat of streeft men naar duurzame milieuvriendelijke productiemethoden?

Hoe zit het met de mensen: het 'human capital'. Betekent meer zelfsturing voor mensen in een organisatie ook meer verantwoordelijkheid? En hoe om te gaan met verantwoordelijkheid, als belangen op verschillende terreinen in het geding zijn? Hoe strikt handhaaft bijvoorbeeld een lokale overheid de milieuwetgeving nog als dit voor een aantal bedrijven het faillissement inhoudt en de werkgelegenheid in de regio al een groot probleem is? Tijdens het congres kwamen vragen als hiervoor aan bod.

De resultaten van de KSC-studiegroep zijn vastgelegd in de publicatie Verantwoord ondernemen. Deze publicatie is verkrijgbaar bij de boekhandel (ISBN 90-5573-373-3, 208 p., fl. 32,50).

Nadere informatie

In het congres over verantwoordelijkheid en ondernemen komen de drie binnen de faculteit aanwezige disciplines aan bod: bestuur, bedrijf en omgeving.

* Bestuur: fundamenten in de verantwoordelijkheidsdiscussie Een discussie over verantwoordelijkheid en onderneming wordt veelal gevoed vanuit de invalshoeken ethiek en economie. Deze lijken wat betreft modellen, begrippen en denkwijze tegenover elkaar te staan. Prof. dr. Kimman en prof. dr. Garretsen onderzoeken de fricties tussen, maar meer nog de mogelijke integratie van beide wetenschappen.

* Bedrijf: verantwoordelijk in bedrijf
Nieuwe organisatiestructuren (bijvoorbeeld met zelfsturende teams of projectorganisaties) leggen de verantwoordelijkheid veelal lager in de organisatie dan in de traditioneel functionele organisatie. Verantwoordelijkheid moet dan opnieuw vorm en inhoud krijgen. Het concept dialoog kan hierbij een rol spelen. Drs. Brouns en prof. dr. Vollebergh werken deze nieuwe invulling van verantwoordelijkheid verder uit.

* Bedrijf: verantwoordelijk in bedrijf II Tijdens organisatieveranderingen zijn kaders niet meer vanzelfsprekend. Organisatieverandering stimuleert het loslaten van deze kaders zelfs. Verantwoordelijkheid wordt daardoor geplaatst bij de individuele medewerkers, van wie integer handelen vereist blijft. Hoe kunnen zij verantwoordelijkheid vorm geven in tijden van verandering? Dr. Doorewaard en dr. Becker zullen pogen een antwoord te geven op deze vraag.

* Omgeving: verantwoordelijkheid en omgeving De aanpak van lokale vraagstukken op het gebied van economie, ruimte en milieu vraagt in toenemende mate om de inbreng van ondernemingen. In hoeverre moeten zij deze verantwoordelijkheid ook op zich nemen en hoe verhoudt zich dit met de op deze gebieden actieve overheden? Dr. Van Naerssen en dr. Ernste trekken een parallel naar internationaal opererende bedrijven in ontwikkelingslanden. Deze opereren namelijk in een complexe sociaal-politieke omgeving waarin ze ook geacht worden bij te dragen aan de opbouw van een civiele samenleving.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie