Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nauwere samenwerking overheden bij sanering waterbodems

Datum nieuwsfeit: 11-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE VENW

www.minvenw.nl

MIN VenW: Aanpak sanering Waterbodems

NAUWERE SAMENWERKING OVERHEDEN BIJ AANPAK SANERING WATERBODEMS

Bij de sanering van waterbodems zal meer dan voorheen landelijk en regionaal worden samengewerkt. Om een gestructureerde aanpak van sanering en onderhoud van waterbodems mogelijk te maken is een tien-jarenscenario waterbodem geschreven. In het plan zijn concrete actiepunten opgenomen. Dit schrijft Staatssecretaris drs. J.M. de Vries van Verkeer en Waterstaat, mede namens de Minister van VROM, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

In de eerste helft van 1998 hebben de betrokken overheden geconstateerd dat de aanpak van waterbodems een betere coördinatie vraagt. Er is een achterstand op het gebied van sanering en onderhoud van waterbodems. Dit kan schadelijk zijn voor het milieu en de waterhuishouding van vaarwegen. Het kan ook belemmerend werken voor herinrichting en natuurontwikkeling.
Door een gezamenlijke aanpak kan de sanering efficiënter worden aangepakt. Het rijk, de waterschappen, provincies en gemeenten zijn als beheerders betrokken bij het verwijderen van baggerspecie. Gezamenlijk wordt jaarlijks zo.n 35 miljoen kuub verwijderd. Het rijk neemt vooralsnog het grootste deel voor zijn rekening.

In het tien-jarenscenario wordt een aantal actiepunten voor de korte termijn opgenomen. Nieuw is dat er uitkeringsregelingen komen voor de uitvoering van onderhoudsbaggerwerken door de gemeenten en sanering van waterbodems om milieuhygiënische redenen door de provincies. Er komt een landelijke planning voor aanbod en bestemming van de baggerspecie onder regie van de provincies. Jaarlijks wordt een rapportage gemaakt van alle voorgenomen saneringsprojecten, gecoördineerd door het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (AKWA). De bouw van extra stort- en verwerkingscapaciteit is in voorbereiding. Vrijkomende baggerspecie van saneringen in de komende jaren wordt gestort in de depots IJsseloog en Averijhaven.

Saneringen in de komende jaren in rijkswateren: oostelijk deel van het Ketelmeer, gemeentelijke (jacht)havens, Ketelhaven, Schokkerhaven en Urk.
Voor regionale wateren zijn voor 1999 saneringen voorzien van: het Oosterdiep in Stadskanaal, de Westvest in Goes, enkele wateren in Hilversum, de Leurse-Haven in Brabant en de oude Lunterse Beek in Utrecht.

De uitvoering van onderhoudsbaggerwerkzaamheden gaat de komende jaren onverminderd door.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord voor de aanpak van verontreinigde waterbodems tot 2010 600 miljoen gulden extra opgenomen. Voor de huidige kabinetsperiode is 115 miljoen gulden vrijgemaakt. Afhankelijk van de bereikte resultaten wordt de overige 485 miljoen gulden besteed in de periode van 2003-2010.

Moniek Bluyssen, 070 - 3517570

11 jun 99 17:21

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie