Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Private financiering A4 Midden-Delfland

Datum nieuwsfeit: 11-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Private financiering A4............

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Persbericht Ministerraad
11 juni 1999

KABINET KIEST VOOR PRIVATE FINANCIERING A4 MIDDEN-DELFLAND

Het kabinet heeft ingestemd met private financiering van de A4 Midden-Delfland. Op deze wijze kan het bedrag van 430 miljoen gulden, dat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) voor het project is gereserveerd, gebruikt worden voor de verdiepte aanleg van de spoorverdubbeling bij Abcoude en de aanleg van een spoortunnel in Delft. Met dit voorstel van minister Netelenbos geeft het kabinet uitvoering aan de motie-Van Heemst/Giskes.

Het kabinet is overtuigd van de noodzaak van de aanleg van de A4 Midden-Delfland. De Hollandse Werkgevers Vereniging heeft de afgelopen periode een studie laten verrichten naar de haalbaarheid van dit project met private middelen. Deze studie geeft aan dat private financiering op basis van tol en dubbel grondgebruik mogelijk lijkt. Ook blijkt dat invoering van rekeningrijden op de parallelle A13 geen belemmering vormt en ook geen voorwaarde is voor de haalbaarheid van private financiering van de A4.

Voortgang van dit traject is volgens het kabinet alleen mogelijk indien de Tweede Kamer duidelijk aangeeft akkoord te gaan met de aanleg en exploitatie door private partijen.

Vervolgens kan een programma van eisen voor de concessie worden opgesteld en aan de Tweede Kamer ter goedkeuring worden voorgelegd. Daarin zal in ieder geval aandacht zijn voor inpassing in het stedelijk gebied Schiedam/Vlaardingen en in het gebied Midden-Delfland. Ook de aspecten van risicoverdeling, functionele eisen aan de weg en de duur van de concessie moeten in het programma van eisen aan bod komen.

Minister Netelenbos wil in de komende maanden via een vrijblijvende consultatie van marktpartijen toetsen of er marktpotentieel is voor de ideeën om zo te komen tot een verdere aanscherping van het gewenste resultaat.
Nadat het programma van eisen is vastgesteld, kan samen met de geselecteerde private partner het plan worden uitgewerkt tot een (ontwerp) tracébesluit. De formele procedures inclusief inspraak, de betrokkenheid van de Kamer en beroep blijven van kracht. Daarbij moet er wel rekening mee worden gehouden dat kosten in verband met wijzigingen in deze fase in principe voor rekening van het Rijk zullen zijn.

Van de voor de A4 Midden-Delfland gereserveerde middelen zal 50 miljoen gulden in 2005 en 20 miljoen gulden in 2006 gebruikt worden voor de verdiepte aanleg van de spoorverdubbeling bij Abcoude. Het resterende bedrag van 360 miljoen gulden wordt in de periode 2006-2010 uitgetrokken voor het publieke deel van de financiering van een spoortunnel in Delft. Wat voor type tunnel daar moet komen, is nog onderwerp van studie. Rond eind 1999, begin 2000 hoopt minister Netelenbos de uitkomsten en de verder te volgen procedure aan de Tweede Kamer te kunnen presenteren. Dan zal ook meer bekend zijn over de studie die de gemeente Delft verricht naar mogelijkheden van private participatie en financiering.

RVD, 11.06.1999

11 jun 99 17:00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie