Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen SP over bijeenkomst Navo-ministers

Datum nieuwsfeit: 11-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie

Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Kamervragen en Antwoorden

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Ons nummer D99001917

Datum 11 juni 1999

Onderwerp Vragen van het Tweede-Kamerlid Marijnissen over een bijeenkomst van ministers van Navo-lidstaten

Onder verwijzing naar de bovengenoemde brief bied ik u hierbij aan de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid der Staten-Generaal, de heer Marijnissen.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

mr. F.H.G. de Grave

Bijlage behorende bij de brief van de Minister van Defensie nr.D99001917 d.d. 11 juni 1999

Antwoorden op de vragen van het Tweede-Kamerlid Marijnissen (SP) (2989914020)

Vraag 1: Kent u het bericht 'Secret plan for invasion force? 1)

1. Ja.

Vraag 2: Kunt u bevestigen dat vijf defensie-ministers van NAVO-lidstaten in de laatste week van mei bijeen kwamen om plannen voor een invasiemacht voor Kosovo te bespreken?

2. Nee .

Vraag 3: Was u van te voren op de hoogte van deze bijeenkomst? Zo ja, waarom was u daarvoor niet uitgenodigd? Zo neen, wat vindt u ervan dat uw collega-ministers in het geheim bijeenkomen om plannen te bespreken die ook u aangaan en bent u van plan uw collega's hier op aan te spreken?

Vraag 4: Is op deze bijeenkomst gesproken over een plan van NAVO-generaal Clark heeft opgesteld dat voorziet in een invasiemacht van 150.000 militairen? Zo ja, wat is de status van dit plan en de uitkomst van deze bespreking?

Vraag 6: Hebt u over deze bijeenkomst achteraf contact gehad met de andere defensieministers van de NAVO-lidstaten? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat is daar besproken?

3, 4 en 6. Het staat Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten vrij informeel te overleggen. Wat in dat verband wordt besproken, is de zaak van de desbetreffende landen.

Vraag 5: Hoe verhoudt zich het in het geheim bespreken van invasieplannen met uw uitlatingen dat het plannen van een grondinvasie van Kosovo niet aan de orde is?

5. De Navo-raad (NAR) is het forum waar de lidstaten besluiten nemen over het te voeren beleid. Dat geldt ook voor de besluitvorming over militaire plannen: de NAR geeft de militaire autoriteiten van de Navo de opdracht plannen te ontwikkelen en de NAR keurt deze plannen vervolgens al of niet goed. Er is geen Navo-plan voor de offensieve inzet van grondtroepen.

Vraag 7: Deelt u de mening dat Nederland in de NAVO wel dezelfde verplichtingen heeft als de Verenigde Staten, het Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland en Frankrijk, maar blijkbaar niet dezelfde rechten om over belangrijke plannen mee te denken? Zo neen, wat is dan uw mening over de verhouding tussen voornoemde vijf landen en Nederland in het licht van deze geheime bijeenkomst? Zo ja, is dat naar uw mening een gezonde verhouding en bent u van plan te pleiten voor verandering van deze geheime bijeenkomst? Zo ja, is dat naar uw mening een gezonde verhouding en bent u plan te pleiten voor verandering van deze verhouding?

Vraag 8: Bent u nog steeds volledig mede-verantwoordelijk voor alle beslissingen die de NAVO neemt inzake de oorlog in Joegoslavië?

7 en 8. Nederland en de overige Navo-lidstaten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het Navo-beleid. Dat geldt uiteraard ook voor Kosovo.

1) The Observer, 30 mei jl.

_________________________________________________________________

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie