Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst PS Limburg

Datum nieuwsfeit: 11-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst PS van 11 juni 1999

Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de door Provinciale Staten goedgekeurde notulen bevat de formele besluitvorming en de door Gedeputeerde Staten tijdens de behandeling gedane toezeggingen.

Ingekomen stukken

E.1/1 Brief van de algemeen directeur van de N.V.Nutsbedrijven Maastricht, ir. J.H. van de Water, ingekomen d.d. 4 juni
1999, houdende een verzoek tot aanpassing van het Waterleidingplan Limburg.

Besluit: Deze brief te zijner tijd te betrekken bij een voorstel terzake.

Mondelinge vragen

Gedeputeerde Staten hebben de mondelinge vragen beantwoord van:

- de heer Vrehen over het regionale ammoniakbeleid
- de heer Van Zutphen over de startdatum en financiering van de TV-zender L1

- de heer IJff over de bandenopslag van Teka
- de heer Zwijnenberg over overnames van Limburgse bedrijven

- de heer Bus over de voortgang van het project Grens- en Zandmaas en het beschermingsniveau

Behandelde voorstellen

J FINANCIËN DER PROVINCIE

J - 763 Kadernota meerjarenbegroting 2000 - 2003; met ontwerpbesluit, 20e wijziging van de begroting 1999 en kredietbesluit 1999

Besluit: Tijdens de beraadslagingen worden de volgende moties en amendementen ingediend.

Een motie van het CDA betreffende heffingen op te storten brandbaar afval (zie bijlage 1).
Bij zitten en opstaan wordt deze motie aanvaard; de leden van GrL en SP hebben tegen aanvaarding gestemd.

Een motie van de VVD betreffende de verdeling van de subsidiegelden ten behoeve van de uitvoering van de reconstructie (intensieve varkenshouderij) (zie bijlage
2).

Zonder hoofdelijke stemming wordt deze motie met algemene stemmen aanvaard.

Een motie van de PvdA betreffende een vernieuwd provinciaal handhavingsbeleid (zie bijlage 3).
Zonder hoofdelijke stemming wordt deze motie met algemene stemmen aanvaard.

Een motie van GrL betreffende subsidies ten behoeve van de realisering van gewenste maatschappelijke
doelstellingen van het akkerbouwbeleid (zie bijlage 4). Gedurende de beraadslagingen geeft de fractie van GrL te kennen deze motie te willen aanhouden.

Een motie van GrL betreffende de subsidieverlening voor het verwijderen van zwerfasbest (zie bijlage 5). Tijdens de beraadslagingen wordt de motie gewijzigd. Gedeputeerde Staten geven te kennen dat deze
subsidieverlening slechts binnen een eenmalig project plaatsvindt. In die zin wordt de motie in stemming gebracht.
Zonder hoofdelijke stemming wordt deze motie met algemene stemmen aanvaard.

Een motie van GrL betreffende de besteding van de extra inkomsten uit de verhoging van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting (zie bijlage 6).
Bij zitten en opstaan wordt deze motie verworpen; de fracties van GrL en SP hebben voor aanvaarding gestemd.

Een motie van GrL betreffende het stringente beleid ten aanzien van het ruimtegebruik (zie bijlage 7).
Bij zitten en opstaan wordt deze motie verworpen; alleen de fractie van GrL heeft voor aanvaarding gestemd.

Een motie van de SP betreffende het ongedaan maken van een korting op het exploitatiebudget voor het openbaar vervoer (zie bijlage 8).
Bij zitten en opstaan wordt deze motie verworpen; de fracties van PNL, GrL, D66, SP en NM hebben voor aanvaarding gestemd.

Een amendement van D66 om een korting op het budget ROVL/verkeerseducatie ongedaan te maken (zie bijlage 9). Tijdens de beraadslagingen wordt dit amendement eerst ingetrokken, maar nadien, nadat nieuwe gegevens bekend zijn, opnieuw aan de orde gesteld.
Bij zitten en opstaan wordt het amendement verworpen; de fracties van PNL, GrL, D66 SP en NM hebben voor aanvaarding gestemd.

Een amendement van D66 betreffende de verwijdering van zwerfasbest agrarische bedrijven (zie bijlage 10). Omdat de motie van GrL over dezelfde aangelegenheid (zie bijlage 5) wordt aanvaard, wordt dit amendement ingetrokken.

Staande de vergadering stelt de voorzitter voor punt 1. van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:
"1. Kennis te nemen van de inhoud van de Kadernota...". Met inachtneming van deze wijziging wordt het voorstel in stemming gebracht.
Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard, waarbij de aanwezige leden van de fracties van PNL, GrL en SP aantekening verlangen tegen aanvaarding van punt 2 van het ontwerpbesluit en de overige van het voorstel deel uitmakende besluitpunten te hebben gestemd.

C RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

C - 95 Voorstel om het Verslag van het ruimtelijk beleid over
1998 voor kennisgeving aan te nemen; met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.

E WATERSTAAT, VERKEER EN VERVOER

E - 398 Voorstel om het besluit vast te stellen tot overdracht van het beheer en onderhoud aan de gemeente Simpelveld van het op het grondgebied van deze gemeente gelegen gedeelte van de provinciale weg N596 De Beitel-Bocholtz, plaatselijk bekend als Stevensweg; met ontwerpbesluit, kredietbesluit en 17e begrotingswijziging 1999

Besluit: De voorzitter meldt een misslag in het ontwerpbesluit. In plaats van f 119.500.- moet gelezen worden f 115.900.-. Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met inachtneming van deze correctie met algemene stemmen aanvaard.

H ARBEID EN MAATSCHAPPELIJKE ZORG

H - 277 Voorstel betreffende herpositionering Provinciale Raad voor de Volksgezondheid incl. wijziging van de
provinciale verordening PRV; met (gewijzigd)
ontwerpbesluit

Besluit: De voorzitter meldt het wegvallen van een tekstregel in het ontwerpbesluit. Met inachtneming van deze correctie wordt zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

K MILIEUHYGIËNE

K - 76 Voorstel om de Jaarrapportage vergunningverlening 1998 voor kennisgeving aan te nemen; met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.

K - 77 Voorstel om het Jaarverslag Handhaving 1998 voor kennisgeving aan te nemen

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

A BESTUUR DER PROVINCIE

A - 193 Voorstel met betrekking tot de besluitvorming door het Algemeen bestuur van het Interprovinciaal Overleg inzake het Bestuurs-Akkoord-Nieuwe-Stijl (BANS); met
ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aanvaard, waarbij de fractie van de SP aantekening verlangt tegen het voorstel te hebben gestemd.

A - 198 Voorstel inzake de inwerkingtreding van hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht betreffende de regeling klachtenrecht; met ontwerpbesluit

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

Moties

Tijdens de vergadering worden twee moties, vreemd aan de agenda ingediend.

Een motie van een vijftal fracties ingediend door het CDA naar aanleiding van de publicatie van het
onderzoeksrapport over de crash van een tankvliegtuig van het type KC-135 bij de AWACS-basis te Geilenkirchen (zie bijlage 11).

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming wordt deze motie met algemene stemmen aanvaard.

Een motie, namens een groot aantal fracties ingediend door het CDA betreffende de continuering van het succesvolle regionale ammoniakbeleid in Noord- en Midden-Limburg (zie bijlage 12).

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming wordt deze motie met algemene stemmen aanvaard.

Voorlopige agenda's

Provinciale Staten nemen de voorlopige agenda's voor hun vergaderingen van 9 juli en 24 september 1999 voor kennisgeving aan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...