Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De Vries: vrijwilligerswerk belangrijk voor participatie

Datum nieuwsfeit: 12-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

SZW: Toespraak minister De Vries Hum.Verbond

Nr. 99/105
12 juni 1999

Embargo:
12 juni 1999 tot
15.00 uur

Minister De Vries: vrijwilligerswerk belangrijk voor participatie.

Vrijwilligerswerk voor mensen met een uitkering is belangrijk omdat het mensen betrokken houdt bij de samenleving. We moeten mensen stimuleren mee te doen. Als het kan met werk, als dat niet kan met andere activiteiten.
Dat zei minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 12 juni in Utrecht tijdens een bijeenkomst van het Humanistisch Verbond waarop de .Bemoei je d.r mee prijs. werd uitgereikt. De bewindsman wees erop dat we het verstrekken van een uitkering niet goed genoeg vinden. 'Het gaat om sociale betrokkenheid over de hele linie. Iedereen moet zich naar vermogen kunnen ontplooien en zich kunnen invoegen in de maatschappij.'

Toespraak door minister mr. K.G. de Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens een bijeenkomst rond de prijsuitreiking van de .Bemoei je d.r mee prijs. van het Humanistisch Verbond op 12 juni 1999 in Utrecht.

Met de .Bemoei je d.r mee prijs. richt het Humanistisch Verbond de schijnwerper op het vrijwilligerswerk. Op het onbetaalde werk dat we met een gerust hart de smeerolie van onze samenleving mogen noemen. Zonder vrijwilligerswerk zou onze samenleving heel wat kaler, schraler en armer zijn. Mensen hebben mensen nodig. Het Verbond wil dat we dat allemaal beseffen.

Dit jaar koos het Humanistisch Verbond voor het thema: maatschappelijke participatie van mensen zonder betaald werk. Het gaat om vrijwilligersprojecten die één ding gemeen hebben: mensen zonder werk, mensen zonder glansrijke perspectieven nieuwe kansen en mogelijkheden bieden.

Ik had het voorrecht de beschrijvingen van de geselecteerde projecten te mogen lezen. En ik moet zeggen: Ik benijd de jury niet. Want voor ieder project geldt: het is buitengewoon waardevol. Men bereikt mensen. Ook jonge mensen. Mensen voelen zich bevestigd. Tellen mee. Er worden daadwerkelijk nieuwe perspectieven geboden.

Hoe de uitslag van de jury ook uitvalt, ik wil graag mijn waardering uitspreken voor u allemaal. Voor de respectvolle wijze waarop u uw vrijwilligerswerk gestalte geeft. Voor uw motivatie en inzet bovenop al uw andere verplichtingen - betaald of onbetaald - die u ongetwijfeld óók hebt.
.n ik hoop dat uw projecten anderen aan het denken zetten. Dat men uw ervaringen en inspiratie wil delen. We kunnen veel meer dan we - soms gemakshalve - denken.

Ik wil vanmiddag graag met u spreken over sociale activering en de plaats die vrijwilligerswerk daarbinnen heeft. Als middel om bij de maatschappij betrokken te blijven en als een mogelijkheid om een eerste stap naar betaald werk te zetten.

Mij houdt de volgende vraag in het bijzonder bezig: wat kan vrijwilligerswerk betekenen voor de vele uitkeringsgerechtigden in Nederland die uiterst moeizaam aan een baan kunnen komen?

Tot een aantal jaren geleden was dat voor een minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tamelijk ongebruikelijke vraag.

De voornaamste zorg was werkgelegenheid en een behoorlijke uitkering. Lange tijd was het verstrekken van uitkeringen het hart van ons sociale zekerheidssysteem. Of mensen weer opnieuw konden worden toegerust voor de arbeidsmarkt hadden we minder scherp in het vizier. En dat het doen van vrijwilligerswerk daarbij zou kunnen helpen al helemaal niet. Aan het stimuleren van vrijwilligerswerk als middel om mensen weer in te schakelen werd maar een bescheiden plaatsje toegekend.

Het mocht. Maar daar was dan ook het meeste wel mee gezegd. Er waren tal van belemmeringen en strikte condities. Die benadering is overigens wel te begrijpen. Maar het resultaat van het systeem was dat we mensen die toch al weinig kansen en mogelijkheden hadden te weinig stimuleerden om zich te ontplooien.

Heel geleidelijk zijn we daar gelukkig anders tegenaan gaan kijken.

Wij zeggen nu: het geven van een uitkering is niet goed genoeg. Er moet meer gebeuren. Het gaat om sociale betrokkenheid over de hele linie. Iedereen moet zich naar vermogen kunnen ontplooien en zich kunnen invoegen in de maatschappij. We moeten mensen niet afremmen maar juist stimuleren om mee te doen. Als het kan met werk, als dat niet kan met andere activiteiten.

Zo gezien is vrijwilligerswerk voor uitkeringsgerechtigden een belangrijke mogelijkheid tot maatschappelijke participatie. Het is een mogelijkheid tot ontplooiing en van bevestiging dat je mee telt. Dat je op waarde wordt geschat. En dat wellicht die betaalde baan toch nog tot de mogelijkheden behoort.

Die omslag in denken hebben we niet van de ene op de andere dag kunnen maken.

We moesten eerst tot het inzicht komen dat in een welvarend land als Nederland armoede en sociale uitsluiting bestaan. En dat het verstrekken van uitkeringen alleen geen voldoende inspanning is om mensen 'erbij' te houden.

Nederland staat daarin overigens niet alleen.
Voor alle moderne industrielanden geldt dat de groei van de welvaart en het gevoel erbij te horen aan sommige groepen in de samenleving voorbijgaat. Tijdens de Sociale Top in Kopenhagen heeft de Nederlandse regering dat probleem in zijn volle breedte erkend.

Er is niet alleen een omvangrijk werkgelegenheidsbeleid voor langdurig werklozen ontwikkeld. Iedereen kent de Melkertbaan. Maar wat belangrijker is: de 40.000 banen zijn ook gerealiseerd. En in deze kabinetsperiode komen er nog 20.000 banen bij.

Daarnaast willen we mensen die nog niet naar werk kunnen worden toegeleid aanspreken op hun talenten en vaardigheden. Misschien is een korte training of cursus van belang. Er kan veel. Dat is de kern van wat we sociale activering noemen. Geen uitsluiting, maar verbindingen leggen. Dat is wat vrijwilligerswerk voor mensen zonder directe kans op betaald werk kan betekenen.

Ik wilde deze mogelijkheden van sociale activering graag met u bespreken.
De grootste opgave is: mensen bereiken. En u kunt een belangrijke intermediair zijn tussen de mensen om wie het gaat, andere maatschappelijke organisaties en de instellingen en gemeenten die het sociale activeringsbeleid uitvoeren.

Sociale activering vraagt nieuwe en onorthodoxe vormen van samenwerking. Daar schrikt u in ieder geval niet voor terug als ik de projecten bekijk.

Sociale activering is een uitdaging. En het is een opsteker om te weten dat de eerste resultaten bemoedigend zijn.

Ik zal als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het belang van betaald werk niet ongenoemd laten. Werk is ongelofelijk belangrijk.
We beklagen ons wel eens over het verloren gaan van het verband in onze samenleving. Laten we daar niet teveel over zeuren maar het vertalen in een opgave.
Doe er iets aan. Sociale cohesie is een kwestie van opbouwen. Door mensen zelf. De overheid kan de voorwaarden scheppen. Het is aan ons allemaal om daar invulling aan te geven.

De projecten die vanmiddag in de schijnwerper staan hebben hun verbindend vermogen bewezen. Ik wens u buitengewoon veel succes met de interviews zo dadelijk en ik wacht met u in spanning op de uitslag van de jury.


- LET OP EMBARGO -

12 jun 99 15:00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie