Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overheid moet harde strijd voeren op krappere arbeidsmarkt

Datum nieuwsfeit: 14-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overheid moet harde strijd voeren op krappere arbeidsmarkt

14 juni 1999
De aanzienlijke tekorten die de komende jaren op de arbeidsmarkt ontstaan zullen voor de overheid extra hard aankomen. Dit komt doordat gezien de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand de uitstroom van ouderen bij de overheid groter zal zijn dan gemiddeld, en er minder jongeren op de arbeidsmarkt komen. Verder is vooral een tekort te verwachten aan hoger opgeleiden, terwijl de overheid juist veel behoefte heeft aan hoger opgeleide werknemers. Maatregelen uit het regeerakkoord om in het onderwijs klassen te verkleinen en de politie uit te breiden, vergroten het personeelstekort in deze sectoren. Om voldoende ambtenaren te werven, zullen de overheidswerkgevers fel moeten concurreren op de arbeidsmarkt.
Nu al is de werving voor bepaalde functies moeizaam: de overheid heeft bijvoorbeeld moeite voldoende bouwkundigen, automatiseerders, economen, managers en enkele categorieën docenten te vinden.
Dit staat in de Arbeidsmarktrapportage Overheid 1999 dat zij goede die minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.
Oplossen van arbeidsmarktknelpunten
In de arbeidsmarktrapportage wordt een aantal mogelijkheden genoemd om de tekorten op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Belangrijk is vooral om breed uit te dragen dat werken bij de overheid interessant is en talloze mogelijkheden biedt voor een gevarieerde loopbaan. De overheid als werkgever kan met recht een positief zelfbeeld uitstralen. Als werknemers eenmaal bij de overheid werken, hebben zij vaak een veel beter en positiever beeld van het werken bij de overheid dan buitenstaanders. De overheidswerkgevers kunnen in hun arbeidsmarktcommunicatie sterker benadrukken primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bieden. Nog meer inspelen op de behoeften aan maatwerk en flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden kan de overheid aantrekkelijker maken. Verder kunnen de overheidswerkgevers gunstige effecten verwachten van ruimere investeringen in een actief loopbaanbeleid, met mogelijkheden voor mobiliteit (ook tussen de verschillende overheidssectoren), ontplooiing en eigen verantwoordelijkheid voor de werknemers.
Al deze maatregelen zullen de problemen bij de werving van nieuw personeel niet volledig kunnen oplossen.
Daarom zal ook de arbeidsparticipatie omhoog moeten, door langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsgehandicapten in te schakelen, door herintreden te stimuleren, en door het uitstromen van oudere werknemers te verminderen. Selectief kan het aantal te werken uren omhoog.
Gunstige effecten gaan ook uit van om-, her- en bijscholing van personeel. Tenslotte kan in het buitenland (bijvoorbeeld Vlaanderen of Duitsland) schaars personeel worden geworven. Goede arbeidsvoorwaarden
Ambtenaren verdienen gemiddeld ongeveer hetzelfde als werknemers in de marktsector, als gekeken wordt naar de bruto uurlonen. Daarbij is rekening gehouden met verschillen in leeftijd, opleiding, geslacht, beroep en dergelijke. Ook de aanvangssalarissen bij de overheid zijn concurrerend. Er zijn wel verschillen naar overheidssector en naar opleidingsniveau. Ambtenaren bij het rijk en bij de gemeenten verdienen bijna 4 procent meer dan werknemers bij bedrijven, en ambtenaren bij provincies en de politie krijgen 13 resp. 11 procent meer. Gemiddeld verdienen lager en middelbaar opgeleide ambtenaren ongeveer 7 procent meer dan werknemers met een vergelijkbare opleiding in het bedrijfsleven. Hboers en academici blijven gemiddeld wat achter (resp. 0,5 en 2,5 procent). De overheid biedt haar ambtenaren betere secundaire arbeidsvoorwaarden als het gaat om vorming en opleiding, kinderopvang, verlofmogelijkheden, mogelijkheden voor deeltijdwerk en arbeidsomstandigheden. Het bedrijfsleven scoort beter bij het geven van een auto van de zaak en bij het aanbieden van goedkope of gratis artikelen. Op het vlak van de pensioenen en de sociale zekerheid kan de overheid een vergelijking met de marktsector goed doorstaan.
Tegelijk met de arbeidsmarktrapportage publiceert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag de eindrapporten over een tweetal onderzoeken, namelijk:
- De positie van de overheid als werkgever op de arbeidsmarkt voor schoolverlaters, uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA);

- Een vergelijking van de lonen bij de overheid met de lonen in de marktsector, uitgevoerd door CentER Applied Research.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie