Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aantal inbraken daalt, bedreigingen met geweld nemen toe

Datum nieuwsfeit: 14-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aantal inbraken daalt, bedreigingen met geweld nemen licht toe

14 juni 1999
Sinds 1997 is het aantal inbraken in woningen en pogingen daartoe sterk afgenomen, er is echter wel een toename in de schade ervan te zien. Werd in 1997 nog in 3.7 procent van de woningen ingebroken, nu is dat 2.7 procent. In 1997 werd in 8.9 procent van de woningen een poging tot inbraak gedaan, nu in 6.8 procent van de woningen. Ook de ontwikkeling met betrekking tot autocriminaliteit is gunstig. In 1995 werden 42.4 voorvallen per 100 autos gesignaleerd, nu bedraagt dat 32.8 voorvallen. Het aantal fietsdiefstallen ligt op hetzelfde niveau als in 1997 (1997: 6.6 voorvallen per 100 fietsen, 1999: 6.4 voorvallen op de honderd fietsen).
De mate waarin de Nederlanders vermogensdelicten in hun buurt menen waar te nemen neemt sinds 1995 sterk af. Dat geldt in het bijzonder voor inbraak in woningen. Waar in 1995 36.5 procent van de ondervraagden meende dat inbraak vaak voorkwam in de woonbuurt, is dat percentage bij de jongste metingen afgenomen tot 23.3 procent.
In 1997 gaf 4.9 procent aan in het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geworden van bedreiging met geweld, in 1999 geldt dat voor 5.7 procent van de Nederlanders. Het aantal mensen dat verklaart mishandeld te zijn is nauwelijks veranderd: in 1997 zei één procent van de ondervraagden te zijn mishandeld, in 1999 is dat 1.1 procent. Het aantal slachtoffers van portemonneediefstal met geweld is sinds 1993 stabiel gebleven (0.3 procent). De toename van de geweldscriminaliteit doet zich met name voor in matig verstedelijkte gebieden. Vooral jongeren tot 25 jaar worden overigens slachtoffer van geweldscriminaliteit; bij deze categorie doet zich ook de sterkste groei voor.
Deze gegevens staan in de Politiemonitor Bevolking 1999 die vandaag is verschenen. De Politiemonitor Bevolking meet zowel objectieve als subjectieve onveiligheid. De objectieve kant wordt gevormd door vragen naar feitelijk slachtofferschap van de ondervraagde. De gevoelsmatige kant door enquêtevragen naar de door de respondent veronderstelde hoeveel criminaliteit en overlast in de woonbuurt én naar de mate van onveiligheidsgevoel. Uit de monitor komt naar voren dat ten aanzien van de verkeersoverlast een positieve ontwikkeling is te signaleren. Ook is een licht positieve ontwikkeling te onderkennen voor de waargenomen mate van verloedering van de woonbuurt sinds de meting van 1997.
Met betrekking tot de veronderstelde hoeveelheid dreiging in de woonbuurt is het beeld anders. Hoewel het buurtprobleem dreiging als geheel sinds 1995 qua omvang onveranderd is gebleven en de percentages mensen die problemen signaleren vergeleken met andere buurtproblemen op zichzelf genomen gelukkig erg laag zijn, worden een aantal afzonderlijke vormen van dreiging in toenemende mate waargenomen in het straatbeeld. Bijvoorbeeld: in 1997 meende 4.6 procent van de mensen dat er in hun woonbuurt vaak geweldsdelicten voorkwamen, thans betreft dat 5.6 procent van de geënquêteerden. Bijna een derde van de Nederlanders (30.8 procent) voelt zich wel eens onveilig. Deze uitkomst ligt iets hoger dan bij de vorige meting in 1997, toen 29.5 procent aangaf zich wel eens onveilig te voelen. Op de vraag in welke mate men zich onveilig voelt antwoordt zes procent van de Nederlanders vaak, een percentage dat ook in 1997 gevonden werd.
De mate waarin burgers bij de politie melding van criminaliteit maken en/of een aangifte doen is op landelijk niveau tamelijk stabiel gebleven. Van de mensen die in 1997 aangifte hebben gedaan was 58.4 procent tevreden over het optreden van de politie bij de aangifte. Nu geldt dat voor 60.6 procent van de aangevers. Een sterke groei is te zien bij de mate waarin de politie burgers informatie over slachtofferhulp geeft. In 1999 gebeurde dat bij 29.3 procent van de aangiften, terwijl dat in 1995 nog maar bij 15.7 procent van de aangiften voorkwam.
Over de mate waarin de Nederlanders de politie beschikbaar vinden is sinds 1997 weinig veranderd op landelijk niveau. Sinds 1997 is de feitelijke zichtbaarheid van de politie op straat evenwel afgenomen. Thans verklaart 60.6 procent van de Nederlanders dat zij de politie minder vaak dan eens per week in hun straat zien. In 1997 stelde 54.1 procent dat; toentertijd zagen derhalve meer mensen de politie wekelijks in hun straat.
Met betrekking tot de oordelen over het functioneren en het optreden van de politie is het landelijke beeld tamelijk stabiel gebleven sinds 1997.
De Politiemonitor Bevolking is één van de grootste enquête-onderzoeken die in Nederland én Europa op dit gebied worden gehouden. Het gaat hierbij zowel om de vragenlijst als om de hoeveelheid geënquêteerden. Bij deze meting zijn meer dan 77.000 willekeurig geselecteerde inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder ondervraagd.
Bij eerdere metingen - in 1993, 1995 en 1997 - ging het om vergelijkbare aantallen. Daardoor kunnen trends worden ontdekt over de jaren heen en tussen politieregios onderling. Soms lijken ontwikkelingen op landelijk niveau tamelijk stabiel. In veel van gevallen gaat achter die ogenschijnlijke continuïteit op landelijk niveau echter een bont patroon van regionale schommelingen schuil. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in 27 rapporten: 1 landelijk rapport, 25 regiorapporten en landelijke tabellenrapport.
Het onderzoek is uitgevoerd door het Projectbureau Politiemonitor, een samenwerkingsverband van B&A Groep en Intomart. Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie