Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verstand: Inspelen op wensen combineren werk en privé

Datum nieuwsfeit: 14-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

SZW: Toespraak staatssecretaris Verstand

Nr. 99/106
14 juni 1999

Embargo:
14 juni 1999 tot
18.00 uur

Staatssecretaris Verstand: Inspelen op wensen combineren werk en privé.

Politiek en ondernemerschap hebben gemeen dat ze allebei proberen in te spelen op wat bij de mensen leeft, op waar zij behoefte aan hebben. Dat zei staatssecretaris Verstand-Bogaert van Emancipatie, Arbeid en Zorg op 14 juni in Amsterdam op de startbijeenkomst van beginnende vrouwelijke ondernemers, Entre Jeunes.
Wat de politiek betreft: met wet- en regelgeving op het gebied van Arbeid en Zorg probeert de staatssecretaris in te spelen op de wens van mannen en vrouwen om hun werk en privé-leven beter te kunnen combineren. Zonder dat dit leidt tot onaanvaardbare werkdruk en een overgeorganiseerd bestaan.

Toespraak door staatssecretaris A.E. Verstand-Bogaert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.g.v. de startbijeenkomst van Stichting Entre Jeunes SVE in het hoofdkantoor van ABN AMRO te Amsterdam Zuid op 14 juni 1999.

Inspelen op wat bij de mensen leeft. Inspelen op waar ze behoefte aan hebben.

Met alle verschillen is dat wat politiek en ondernemerschap gemeen hebben.

Wat leeft is dat mannen en vrouwen de keuze willen hebben om hun werk en hun privé-leven beter te kunnen combineren zonder dat dit leidt tot onaanvaardbare werkdruk en een overgeorganiseerd bestaan. Wat leeft is de dagelijkse ervaring met belemmeringen die dat verhinderen. Wat leeft is de onmacht die vrouwen ervaren om écht economisch zelfstandig te worden.

Het is de opdracht van de politiek om die maatschappelijke behoefte beleidsmatig te vertalen. Niet voor niets is Arbeid en Zorg zo prominent in het regeerakkoord opgenomen. Niet voor niets heeft dat geleid tot concrete voorstellen. Voorstellen over nieuwe wet- en regelgeving. Over aanpassing van het fiscale stelsel. Voorstellen zoals over het recht om in deeltijd te kunnen gaan werken. Over meer en ruimere mogelijkheden voor verlof.

Inspelen op wat leeft. Op waar behoefte aan is.

Ondernemers doen niet anders. Dat is de grondslag van hun bestaan: risico nemen, iets nieuws bedenken, uitvoeren en op de markt brengen. Steeds meer mensen kiezen voor zo.n uitdaging. Kiezen voor het ondernemerschap om op die manier hun eigen ontplooiing en creativiteit ruim baan te geven. Het aantal ondernemers als percentage van de beroepsbevolking is gestegen van 7,4 % in 1987 naar 9,7 % in 1997. Elk jaar komen er zo.n 40.000 starters bij in Nederland, waarbij het aantal vrouwelijke starters is gegroeid tot meer dan 30%.

Startende ondernemers: ze vormen een constante bron van vernieuwing, flexibiliteit, dynamiek en werkgelegenheid. Maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan.

Wat moet je niet allemaal doen om je kansen als beginnend ondernemer te grijpen?

Je moet een afzetmarkt vinden voor je product of dienst. Je moet financiering aantrekken op de kapitaalmarkt. Een bedrijfspand kopen of huren. Opboksen tegen de concurrentie van ondernemers die al een plaats op de markt hebben veroverd. En dan moet je ook nog voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Het zijn zaken waarvan je als beginnend ondernemer moet leren hoe je ermee om moet gaan. Daar heb je anderen voor nodig. Beter gezegd: de ervaring van anderen. Dat is de essentie van de professionele netwerken voor vrouwelijke ondernemers die in aantal toenemen dankzij de gezamenlijke inspanningen van MKB-Nederland Vrouw en Onderneming en de Stichting Vrouwelijke Entrepeneurs.

Bij de meeste netwerken ligt het accent op dóórstartende vrouwelijke ondernemers. Die worden gekenmerkt door een andere problematiek dan die van beginnende vrouwelijke ondernemers. Daarom is het verheugend dat het bestuur van de Stichting Vrouwelijke Entrepeneurs het belang heeft ingezien van een apart netwerk voor vrouwelijke beginners.

Entre Jeunes heet het netwerk, dat nu een jaar lang onder de vleugels van de Stichting Vrouwelijke Entrepeneurs heeft meegedraaid. En hoe. De dochter telt nu zo.n zestig leden en is zó groot gegroeid dat zij als zelfstandige stichting verder gaat. Het verheugt me dat ik hier nu het officiële startschot mag geven voor dit nieuwe, professionele netwerk voor startende vrouwelijke ondernemers. Dat verheugt me alleen al omdat ik weet dat steun in de eerste drie jaar voor een ondernemer van levensbelang is.

Maar er is meer waar ik blij om ben.

Dat is het feit, dat dit startschot wordt gegeven in het hoofdkantoor van ABN AMRO. Dat zegt iets over de veranderde houding van de financiële wereld tegenover vrouwelijke ondernemers. Ik vind dat daarom zo verheugend omdat het betekent dat negatieve beeldvorming en vooroordelen tegenover vrouwelijke ondernemers op dit punt sterk zijn verminderd. Want nog maar kort geleden -in 1994 - bleek uit onderzoek dat vrouwen het op dat punt juist moeilijker hadden dan mannen. Het overheersende gevoel was toen dat vrouwelijke starters een andere behandeling kregen dan mannen. Dat was ook de reden waarom mijn ministerie indertijd samen met Economische Zaken en MKB-Nederland een aantal projecten heeft opgezet, zoals .Vrouwelijke ondernemers en de bank..

Ik wil nu niet een direct verband tussen die projecten en de veranderde houding tegenover vrouwelijke starters leggen. Maar het is een feit dat vrouwen niet alleen vaker gebruik maken van een bankkrediet, maar dat ze ook minder problemen hebben dan mannen om zo.n lening ook daadwerkelijk te krijgen. Dat blijkt uit het onderzoek .Vrouwelijk ondernemerschap 1994-1997. van mevrouw Stigter van het Economisch instituut voor het midden- en kleinbedrijf.

Dat onderzoek heb ik met interesse gelezen. Daar leer je van dat je niet alle vrouwelijke ondernemers over één kam kunt scheren, maar dat het aantal uren dat zij aan hun bedrijf besteden een belangrijke onderscheidende factor is. Zo blijkt dat vrouwelijke ondernemers die full time werken - en dat doet 40 % - even goed presteren als hun mannelijke collega.s. Dat zij er evenals de mannelijke ondernemers in slagen om groei in omzet, personeel en winst te genereren. En dat zij het in de detailhandel en de persoonlijke dienstverlening zelfs beter doen: meer dan de helft van de vrouwen boekt in de eerste drie jaar een grotere omzet dan mannen.

Alweer een verheugende constatering. Maar in het onderzoek staat ook een conclusie waar ik minder blij om ben.

Dat is de conclusie dat vrouwelijke ondernemers zichzelf lager inschatten dan hun mannelijke collega.s. Ik zei dat ik daar minder blij mee ben, maar verbazen doet het me niet. Want ook uit ander onderzoek blijkt dat vrouwen vaker dan mannen twijfelen over hun capaciteiten. En daar is dus geen enkele aanleiding voor. Zie de conclusie over de full time werkende vrouwelijke ondernemers. Zie het feit dat meisjes het in hun opleiding beter doen dan jongens. Maar kennelijk is dat negatieve zelfbeeld er generaties lang zo ingesleten, dat het moeilijk is om van dat onzinnige idee af te komen.

Full time en part time. Dat onderscheid maakt mevrouw Stigter duidelijk in haar onderzoek.

Zo blijkt dat 60% van de vrouwelijke ondernemers part time werkt. Zij doen dat bewust om op die manier werk en zorg voor een gezin beter te kunnen combineren. Het brengt mij toch weer even terug bij Arbeid en Zorg. Natuurlijk juich ik het initiatief van vrouwen toe die hun problemen met de combinatie van werk en privé hebben opgelost door te kiezen voor part time ondernemerschap. Maar lang niet alle vrouwen verkeren in de omstandigheden dat ze die keuze kunnen maken. En juist voor vrouwelijke werknemers wil de overheid met wet- en regelgeving op het gebied van Arbeid en Zorg bijspringen om het ze mogelijk te maken werk en privéleven beter te kunnen combineren.

Over de overheid gesproken. Wat kan die doen voor startende ondernemers?

Uitgangspunt is dat de overheid eraan moet bijdragen dat ondernemers in staat worden gesteld voor zichzelf te zorgen. Door het goed functioneren van markten te garanderen bijvoorbeeld. Door de bijdragen van gemeenten aan bedrijvencentra. Of door het wegnemen van regels die onevenredig belastend, ingewikkeld en tijdrovend zijn.

Vanzelfsprekend moet ook het onderwijs een belangrijke rol spelen als het gaat om jonge mensen een .ondernemershouding. bij te brengen. Er gebeurt op dat punt steeds meer. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het Actieprogramma .Een leven lang leren.. Maar er is nog steeds te weinig aandacht voor de drie belangrijkste rollen die het onderwijs zou moeten vervullen ten opzichte van het ondernemerschap. Die zijn: het bijbrengen van een ondernemende houding, het aanleren van ondernemersvaardigheden en het overdragen van kennis over ondernemerschap als loopbaanperspectief

En natuurlijk behoort de overheid ondernemers te behandelen als alle andere burgers. Zo kunnen kleine zelfstandigen binnenkort in het ziekenfonds worden opgenomen. Wat mijn werkterrein betreft: het nieuwe recht op betaald verlof in verband met adoptie zal ook gelden voor zelfstandigen. Bekeken zal worden of zelfstandigen gebruik kunnen maken van de Wet financiering loopbaanonderbreking en van een eventueel betaald zorgverlof. Het al bestaande recht op betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt ondergebracht in de Algemene wet Arbeid en Zorg. Van de gesubsidieerde kinderopvang kunnen zelfstandigen nu onder dezelfde voorwaarden gebruik maken als werknemers.

U ziet: veel zaken zijn in ontwikkeling. Zoals ook vandaag hier een nieuwe zaak in ontwikkeling wordt gezet met het nieuwe professionele netwerk van Entre Jeunes. Dat het meisje onbelemmerd moge doorgroeien. Het moet voor haar een steun in de rug zijn dat zij deel uitmaakt van een netwerk waarin gelet wordt op haar zaak.


- LET OP EMBARGO -

14 jun 99 18:00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...